Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Järgmise põlvkonna interneti algatus

Järgmise põlvkonna interneti algatuse missiooniks on tuleviku Interneti ümberkujundamine ja ümberkujundamine, kajastades põhilisi inimlikke väärtusi.

    „Järgmise põlvkonna internet“

Tänapäeval on Internet peaaegu igasuguse sotsiaalse või majandusliku tegevuse võti. See on tõeline väärtuste looja, kes on ümber kujundanud majanduse ja ühiskonna. See suundumus on pöördumatu ning interneti oluline roll ühiskonna ja majanduse jaoks kogu maailmas kasvab jätkuvalt.

COVID-19 pandeemiakriis näitas interneti vastupanuvõime tähtsust. Sujuv, turvaline ja eraelu puutumatust säilitav ühenduvus oli enneolematute probleemide lahendamiseks otsustava tähtsusega.

Siiski on endiselt muret isikuandmete ja läbipaistvuse pärast. Samuti on nõudlus, et internet pakuks paremaid teenuseid ja suurendaks kasutajate mõjuvõimu oma veebikogemuse kujundamisel. On väga oluline, et järgmise põlvkonna internet asetaks inimesed oma keskmesse, et see suudaks ära kasutada kogu oma potentsiaali nii ühiskonna kui ka majanduse jaoks.

Järgmise põlvkonna interneti algatuse eesmärk on panna paika tuleviku Interneti peamised tehnoloogilised elemendid ja kujundada tulevane internet koostalitlusvõimelise platvormi ökosüsteemina, mis hõlmab väärtusi, mida Euroopa peab kalliks: avatus, kaasatus, läbipaistvus, eraelu puutumatus, koostöö ja andmekaitse. Eesmärk on anda kasutajatele valikuvabadus mitmesuguste avatud lähtekoodiga detsentraliseeritud digilahenduste vahel.

Selleks pakub GI rahalist toetust rohujuuretasandi projektidele, mis hõlmavad kõiki internetikihte: alates avatud riistvarast, võrgu- ja transporditehnoloogiatest, püsivarast, operatsioonisüsteemidest ja virtualiseerimisest, elektroonilistest identiteetidest ja vahevarast, detsentraliseeritud pearaamatutest, tarkvara tootlikkuse tööriistadest, liiklusjärelevalvevahenditest, kuni interneti ja vertikaalsete rakendusteni.

NGI ökosüsteemi loomine

Teerajajad, arendajad, kõrgtehnoloogilised VKEd ja idufirmad arendasid välja interneti põhielemendid, nagu me seda täna teame. NGI püüab taaselustada ja säilitada seda uuendajate ökosüsteemi, et ehitada homset internetti.

Mitmekäimasoleva NGI projektikaudu kasutatakse kaskaadrahastamismehhanismi, et rahastada suurt hulka väga andekaid rohujuuretasandi innovaatoreid, kes tegelikult muudavad interneti kurssi.

Suveräänsuse, usalduse ja Euroopa väärtuste toetamine

Riiklike geograafiliste tähiste algatus aitab kaitsta Euroopa väärtusi, mis on väljendatud Euroopa digiõiguste deklaratsioonis ja põhimõtetes( nt eraelu puutumatuse kaitse, kasutajate kontroll ja valik, kaasamine, detsentraliseerimine) ning visiooni avatud, vabast, ülemaailmsest, koostalitlusvõimelisest, usaldusväärsest ja turvalisest internetist, nagu on sätestatud deklaratsioonis interneti tuleviku kohta.

NGI on üks ELi algatusi, mis aitavad otseselt kaasa digitaalsete ühistoodete arendamisele ja kasutuselevõtule internetitehnoloogia valdkonnas.

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Kõrgtasemel digitehnoloogia

EL kiirendab kõrgtasemel tehnoloogia väljatöötamist ja kasutuselevõttu, et kodanikud ja ettevõtted saaksid digimaailmast täit kasu.

Mine süvitsi

Laiendatud reaalsus

Extended reality is going mainstream, benefitting more industries and sectors including digital learning, entertainment, health, manufacturing and more.

Tippdomeen.eu

Tippdomeen.eu annab Euroopale oma internetiidentiteedi, suurendades ELi nähtavust, suurendades kasutajate domeeninimede valikut ja edendades e-kaubandust.

Vaata lisaks

Euroopa asjade interneti poliitika

EL teeb aktiivselt koostööd tööstuse, organisatsioonide ja akadeemiliste ringkondadega, et kasutada ära asjade interneti potentsiaali kogu Euroopas ja mujal.

Plokiahela strateegia

EL soovib olla juhtpositsioonil plokiahela tehnoloogias, saades plokiahela uuendajaks ning koduks olulistele platvormidele, rakendustele ja ettevõtetele.