Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

eArchiving — Deasc Tacaíochta

soláthraíonn deasc tacaíochta eArchiving faisnéis d’úsáideoirí maidir leis na sonraíochtaí eArchiving.

©headway-unsplash

An deasc Tacaíochta r-Chartlannaithe

Is í an deasc tacaíochtaeArchive an príomhphointe teagmhála d’institiúidí agus d’eagraíochtaí a gcuirimid tacaíocht arfáildóibh maidir le ceisteanna agus iarratais a bhaineann leisna sonraíochtaí agus na comhpháirteanna r-Chartlannaithe.

Cuirimid na seirbhísí seo a leanas ar fáil:

 

Soláthar deasc tacaíochta

Tá an deasc tacaíochta socraithe u pchun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna, ceisteanna, agus aiseolas go bhfuil eagraíochtaí agus institiúidí might a bhaineann le haonseirbhís eArchiving.

 

Seirbhís ionduchtaithe d’eagraíochtaí nua

Tá sé mar aidhm ag an tseirbhís seo cabhrú agus treoir a thabhairt d’eagraíochtaí agus d’institiúidíar mian leooiliúint a chur i bhfeidhm nó a fháil sna sonraíochtaí ríomh- Archartaíochta agus snacomponents.

 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost (support@e-ark-foundation.eu ) le haghaidh do chuidceisteanna, tuairimí faoi eArchiving agus comhairle maidir le cur i bhfeidhm, comhtháthú agus tástáil i do réiteach!

Seiceáil an ráiteas príobháideachais sula seolfaidh tú do cheisteanna agus do bharúlacha. 

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

ríomh-Chartlannú

eArchiving — Soláthraíonn sonraíochtaí lárnacha, bogearraí, oiliúint agus eolas chun cabhrú le daoine faisnéis a stóráil ar feadh tréimhse níos faide.

Féach freisin

gluais eArchiving Gluais

Tugann an Ghluais eArchiving forbhreathnú ar na príomhthéarmaí a úsáidtear i gcomhthéacs an tionscnaimh eArchiving lena n-áirítear na sonraíochtaí agus na huirlisí.

eArchiving — glac páirt

Tá an tionscnamh r-Chartlannaithe ag brath ar eagraíochtaí agus ar institiúidí eolas a roinnt agus an pobal r-Chartlannaithe a fhorbairt.

eArchiving — Comhréireacht Séala

Is comhartha é an Ríomhshéala Comhréireachta ar cháilíocht cartlannaithe dhigitigh, caomhnú fadtéarmach, agus bainistiú sonraí de réir caighdeán agus dea-chleachtas.

eArchiving — oiliúint agus curaclam

cuireann eArchiving acmhainní oiliúna ar fáil chun tuiscint ar ríomhsheirbhísí cartlannaithe a chur chun cinn agus chun rochtain fhadtéarmach ar fhaisnéis a shimpliú.

ríomh-Cartlannú — ionad eolais

Tá sé mar aidhm ag an Ionad Eolais r-Chartlannaithe rochtain éasca a chur ar fáil ar fhaisnéis maidir le huirlisí ríomh-Chartlannaithe.

eArchiving — Sonraíochtaí Teicniúla

Chun do chartlann a chruthú agus a oiriúnú, nó chun d’iarratas féin a fhorbairt, is féidir leat tagairt a dhéanamh dár sonraíochtaí teicniúla lena chinntiú go gcloíonn sé leis na caighdeáin eArchiving.

eArchiving — Soláthróirí Réiteach

Make sure your development of components or end-to-end solutions preserve data safely and in line with European standards, so your clients can trust your applications.

ríomh-Chartlannú — Cartlann

Cuideoimid leat na sonraíochtaí caighdeánaithe a leanúint chun na sonraí a bhfuil muinín agat astu a choinneáil idir-inoibritheach agus a dhaingniú.

eArchiving — Táirgeoirí sonraí

Foghlaim conas is féidir leat caighdeáin agus sonraíochtaí idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm ar do shonraí, le bheith in ann iad a chaomhnú agus a athúsáid go fadtéarmach.