Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

eArchiving — бюро за поддръжка

бюрото за поддръжка на eArchiving предоставя на потребителите информация за спецификациите на eArchiving.

Бюро за поддръжка на eArchiving

Бюрото за поддръжка eArchiving е основното звено за контакт за институции и организации, на които предоставяме подкрепа по въпроси и искания, свързани със спецификациите и компонентите на eArchiving.

Ние предлагаме следните услуги:

 

Предоставяне на помощни бюра

Бюрото за поддръжка е настроено даразглеждавъпроси, въпроси и обратна връзка, които организациите и институциите могат да иматвъв връзка с всяка услуганаeArchiving.

 

Бордова услуга за нови организации

Тази услуга има за цел да подпомага и дава насоки на организации и институции, които искат да внедрят или да получатобучение по спецификациите на eArchiving.

 

Можете да се свържете с нас по имейл (support@e-ark-foundation.eu ) за вашите въпроси, коментари относно eArchiving и съвети за внедряване, интегриране и тестване във вашето решение!

Проверете декларацията за поверителност, преди да изпратите вашите въпроси и коментари. 

Съдържание по темата

Обща картина

Инициатива за електронно архивиране

Инициативата eArchiving предоставя основни спецификации, софтуер, обучение и знания, за да помогне на хората да съхраняват информация за по-дълго време.

Вижте също

eArchiving Conformant Solutions

Lists of archives, repositories, and digital preservation solutions that have demonstrated conformance according to the E-ARK specifications.

проекти на eArchiving Generic Services

Четирите проекта, финансирани по линия на МСЕ-TC-2020—2: eArchiving покана, публикувана от Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в рамките на работната програма в областта на далекосъобщенията.

EArchiving Glossary

Речникът eArchiving дава преглед на основните термини, използвани в контекста на инициативата eArchiving, включително спецификациите и инструментите.

eArchiving — включете се

Инициативата eArchiving разчита на организации и институции за споделяне на знания и изграждане на общността на eArchiving.

eArchiving - Печат за съответствие

Печатът eArchiving Conformance Seal е знак за качество на цифровото архивиране, дългосрочното съхранение и управлението на данни, следвайки стандартите и най-добрите практики.

eArchiving — обучение и учебна програма

eArchiving предлага обучителни ресурси за насърчаване на разбирането на услугите на eArchiving и за опростяване на дългосрочния достъп до информация.

eArchiving — Център за знания

Центърът за знания eArchiving има за цел да осигури лесен достъп до информация за инструментите eArchiving.

eArchiving — Технически спецификации

За да създадете и адаптирате архива си или да разработите свое собствено приложение, можете да се обърнете към нашите технически спецификации, за да сте сигурни, че той отговаря на стандартите на eArchiving.

eArchiving - Доставчици на решения

Уверете се, че разработването на компоненти или цялостни решения запазва данните безопасно и в съответствие с европейските стандарти, така че вашите клиенти да могат да се доверят на вашите приложения.

eArchiving — Архив

Ние ще ви помогнем да следвате стандартизираните спецификации, за да поддържаме оперативно съвместими и сигурни данните, с които имате доверие.

eArchiving — Производители на данни

Научете как можете да прилагате международни стандарти и спецификации към вашите данни, за да можете да ги запазите и използвате повторно в дългосрочен план.