Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

eArchiving — Sineirgí laistigh den Eoraip Dhigiteach

Táimid ag tógáil ar shineirgí na dtionscadal ábhartha laistigh den chlár don Eoraip Dhigiteach.

Áirítear leis sin na seanbhloic thógála:

agus Spásanna Sonraí:

Tá comhoibriú bunaitheagainn freisin le páirtithe eile a bhfuil suim acu i gcaomhnú fadtéarmach sonraí digiteacha, agus oibrímid chun cinn nua a chur ar bun. Mar shampla:

  • Oibrímid i gcomhar le comhlachtaí éagsúla caighdeánaithe agus rialála amhail Coiste Teicniúil CEN an Choiste Eorpaigh um Chaighdeánú (TC) 468 “Faisnéis dhigiteach a chaomhnú”, áit a bhfuil an Ailtireacht Tagartha Ríomh-Archartaithe á úsáid mar bhonn chun ceanglais cartlannaithe leictreonacha a shainaithint.
  • Táimid ag cabhrú le soláthraithe réitigh tuiscint a fháil ar na modhanna éagsúla chun ríomhshíniú agus bailíochtú a dhéanamh ar ríomhshínithe a úsáidtear le linn caomhnú fadtéarmach/ríomh-Chartlannú (cur isteach agus scaipeadh) mar aon le caomhnú fadtéarmach doiciméad atá sínithe go digiteach, ag baint úsáide as prótacail sínithe leictreonacha. Baineann sé seo le comhoibriú CEN/TC 468 áit a bhfuil béim láidir ar rialacháin eIDAS2.
  • Bunaithe ar chur chun feidhme rathúil a chomhcheanglaíonn sonraíochtaíeDeliveryagus eArchiving, déanaimid cásanna úsáide a chur chun cinn, comhroinnimid agus spreagann muid úsáid comhéadain agus comhpháirteanna coitianta, pitfalls doiciméad agus caveats, agus cuireann muid oiliúint agus iarracht tacaíochta ar fáil chun institiúidí nua a chothú leis an gcur chuige céanna nó cur chuige comhchosúil.
  • Táimid ag obair ar mhodhanna agus sonraíochtaí nua chun samhlacha 3T a chaomhnú, ag tosú le samhlacha Innealtóireachta(Samhailiú Faisnéise Foirgníochta (BIM) agus CAD) agus tá grúpa oibre tiomnaithe againn chuige sin.
  • sonraíochtaí rShláinte forbartha againn, ceann amháin le haghaidh clárlanna ailse agus ceann le haghaidh taifead othar, agus táimid ar fáil chun comhoibriú le hinstitiúidí chun iad sin a imscaradh.

Táimid ag neartú agus ag forbairt idirchaidreamh nua le Cláir ábhartha eile don Eoraip Dhigiteach. De réir mar a chruthaítear Spásanna Sonraí nua, déanaimid teagmháil leo chun sineirgí agus comhoibriú praiticiúil a fhorbairt nuair is cuí.

Má tá aon cheist nó tuairim agat faoin leathanach seo, nó má tá r-Chartlannú agat i gcoitinne, tabhair cuairt ar dheasc tacaíochta an Tionscnaimh eArchiving.

 

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

An Tionscnamh um Ríomh-Chartlannú

Cuireann an Tionscnamh um Ríomh-Chartlannú príomhshonraíochtaí, bogearraí, oiliúint agus eolas ar fáil chun cabhrú le daoine faisnéis a stóráil ar feadh tréimhse níos faide.

Féach freisin

eArchiving Conformant Solutions

Lists of archives, repositories, and digital preservation solutions that have demonstrated conformance according to the E-ARK specifications.

gluais eArchiving Gluais

Tugann an Ghluais eArchiving forbhreathnú ar na príomhthéarmaí a úsáidtear i gcomhthéacs an tionscnaimh eArchiving lena n-áirítear na sonraíochtaí agus na huirlisí.

eArchiving — glac páirt

Tá an tionscnamh r-Chartlannaithe ag brath ar eagraíochtaí agus ar institiúidí eolas a roinnt agus an pobal r-Chartlannaithe a fhorbairt.

r-Chartlannú - Séala Comhréireachta

Is comhartha é an Séala Comhréireachta Ríomh-Chartlannaithe de cháilíocht an chartlannaithe dhigitigh, an chaomhnaithe fhadtéarmaigh, agus na bainistíochta sonraí de réir caighdeán agus dea-chleachtas.

eArchiving — oiliúint agus curaclam

cuireann eArchiving acmhainní oiliúna ar fáil chun tuiscint ar ríomhsheirbhísí cartlannaithe a chur chun cinn agus chun rochtain fhadtéarmach ar fhaisnéis a shimpliú.

ríomh-Cartlannú — ionad eolais

Tá sé mar aidhm ag an Ionad Eolais r-Chartlannaithe rochtain éasca a chur ar fáil ar fhaisnéis maidir le huirlisí ríomh-Chartlannaithe.

eArchiving — Sonraíochtaí Teicniúla

Chun do chartlann a chruthú agus a oiriúnú, nó chun d’iarratas féin a fhorbairt, is féidir leat tagairt a dhéanamh dár sonraíochtaí teicniúla lena chinntiú go gcloíonn sé leis na caighdeáin eArchiving.

Ríomh-Chartlannú - Soláthraithe Réitigh

Déan cinnte de go gcaomhnaíonn d’fhorbairt comhpháirteanna nó réitigh ó cheann go ceann sonraí go sábháilte agus i gcomhréir le caighdeáin Eorpacha, ionas gur féidir le do chliaint muinín a bheith acu as d’iarratais.

ríomh-Chartlannú — Cartlann

Cuideoimid leat na sonraíochtaí caighdeánaithe a leanúint chun na sonraí a bhfuil muinín agat astu a choinneáil idir-inoibritheach agus a dhaingniú.

eArchiving — Táirgeoirí sonraí

Foghlaim conas is féidir leat caighdeáin agus sonraíochtaí idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm ar do shonraí, le bheith in ann iad a chaomhnú agus a athúsáid go fadtéarmach.