Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Foilseachán

Seimineár gréasáin 5G-PPP: Dlús curtha ag an Eoraip le 6G

Leis an seimineár gréasáin, beifear in ann measúnú a dhéanamh den chéad uair ar thuairimí éagsúla an tionscail i leith fís 6G don Eoraip agus sonrófar ann na teicneolaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith mar bhonn taca leis an bhfís. Cuirfidh na naoi dtionscadal nua Nascacht Chliste thar 5G ón gcomhpháirtíocht phríobháideach phoiblí 5G i láthair iad seo (5G-PPP). Cuireadh tús leis na tionscadail sin den chuid is mó i mí Eanáir 2021 agus tá siad ag tabhairt aghaidh ar dhul chun cinn tábhachtach thar 5G i dtreo 6G.

Nascacht Chliste thar thionscadail 5G

Roinnfear an seimineár gréasáin 5G -PPP ina dhá chuid, áit a gcuirfidh na tionscadail go léir a bhfís de 6G i láthair sa chéad chuid mar spreagadh dá dtionscadail agus mar na dúshláin theicniúla a bhfuil aghaidh á tabhairt acu orthu chun bogadh i dtreo 6G sa dara cuid.