Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Foilseachán

Sínitheoirí Chód Cleachtais Neartaithe 2022 maidir leis an mBréagaisnéis

Shínigh raon leathan gníomhaithe Cód Cleachtais Neartaithe 2022 chun an bhréagaisnéis a chomhrac trí ghlacadh le gealltanais agus bearta atá ábhartha dá misean.

Cód Cleachtais Neartaithe 2022 sínithe ag raon leathan gníomhaithe, amhail ardáin ar líne, gníomhaithe ón éiceachóras fógraíochta, seiceálaithe fíricí, an tsochaí shibhialta, taighde, agus eagraíochtaí eile, agus iad ag dul i bpáirt leis an mbréagaisnéis a chomhrac trí shíntiús a ghlacadh le gealltanais agus bearta atá ábhartha dá misean.

Is toradh é Cód Cleachtais 2022 ar an obair a rinne na sínitheoirí. Is faoi na sínitheoirí atá sé cinneadh a dhéanamh maidir leis na gealltanais a nglacann siad leo agus is iad na sínitheoirí atá freagrach as éifeachtacht chur chun feidhme a ngealltanas a áirithiú. Ní thacaíonn an Coimisiún leis an gCód, agus leagann an Coimisiún amach a ionchais sa Treoir agus measann sé, ar an iomlán, go gcomhlíonann an Cód na hionchais sin.

Na Sínitheoirí

Ó 2018 i leith, tá leathnú suntasach tagtha ar rannpháirtíocht sa Chód Cleachtais Neartaithe agus tá an deis ann fáilte a chur roimh shínitheoirí nua breise. Téann an Cód nua i bpáirt le gníomhaithe éagsúla, lena n-áirítear gníomhaithe ón éiceachóras fógraíochta, fógróirí, cuideachtaí teicneolaíochta fógraíochta, seiceálaithe fíricí, ardáin atá ag teacht chun cinn nó speisialaithe, an tsochaí shibhialta agus eagraíochtaí tríú páirtí a bhfuil saineolas sonrach acu maidir leis an mbréagaisnéis.

Síníonn gach sínitheoir an Cód trí dhoiciméad síntiúis a líonadh isteach ina liostaítear na gealltanais agus na bearta is ábhartha dá sheirbhísí.

Is féidir leat breathnú ar na doiciméid síntiúis aonair thíos:

 1. ActiveFence
 2. Adobe
 3. Fóiréinsic IS
 4. Alliance4Europe
 5. Avaaz
 6. Clubtheach
 7. Briosc
 8. An tAontas Eorpach i nDebunk
 9. Demagog
 10. Tuairisciú Daonlathais Idirnáisiúnta
 11. DoubleVerify
 12. Dot an Eoraip
 13. Eithiúlacht
 14. Líonra Eorpach na gCaighdeán Seiceála Fíoras
 15. Comhlachas Eorpach na nGníomhaireachtaí Cumarsáide (EACA)
 16. Faktograf
 17. FIDU (Cónaidhm na hIodáile um Chearta an Duine)
 18. GLOBSEC
 19. Google
 20. IAB Europe (Biúró Fógraíochta Idirghníomhach na hEorpa)
 21. Kreativitet & Kommunikation
 22. Dlisteanach
 23. Surligneurs Les
 24. Go loighciúil
 25. Maldita.es
 26. Meitea
 27. Microsoft
 28. Aiseolas ón Nuacht
 29. Newtral
 30. Clárlann Nuachta
 31. PagellaPoltica
 32. Tuairisceoirí gan Teorainneacha (RSF)
 33. Aiseolas Eolaíochta
 34. Seznam
 35. An Aip Geal
 36. An Ledger Laethúil
 37. Tionscnamh GARM
 38. An tInnéacs Domhanda maidir leis an mBréagaisnéis
 39. TikTok
 40. Cailleach
 41. Vimeo
 42. VOST Europe
 43. WhoTargetsMe
 44. Cónaidhm Dhomhanda na bhFógróirí (WFA)