Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Signatáři posíleného kodexu zásad boje proti dezinformacím z roku 2022

Do posíleného kodexu zásad pro boj proti dezinformacím z roku 2022 se podepsala široká škála aktérů tím, že se zavázala dodržovat závazky a opatření týkající se jejich poslání.

Posílený kodex zásad z roku 2022 podepisuje široká škála aktérů, jako jsou on-line platformy, subjekty z reklamního ekosystému, ověřovatelé faktů, občanská společnost, výzkum a další organizace, které se připojují k boji proti dezinformacím tím, že se přihlásí k závazkům a opatřením souvisejícím s jejich posláním.

Kodex zásad zroku 2022 je výsledkem práce podepsaných osob. Je na signatářích, aby rozhodli, ke kterým závazkům se podepisují, a je jejich odpovědností zajistit účinnost plnění svých závazků. Kodex Komise neschválila, zatímco Komise v pokynech uvedla svá očekávání a domnívá se, že kodex jako celek tato očekávání splňuje.

Signatáři

Účast na posíleném kodexu zásad se od roku 2018 výrazně rozšířila s možností přivítat další nové signatáře. Nový kodex se připojuje k různým aktérům, včetně aktérů z reklamního ekosystému, inzerentů, reklamních společností, ověřovatelů faktů, vznikajících nebo specializovaných platforem, občanské společnosti a organizací třetích stran se specifickými odbornými znalostmi v oblasti dezinformací.

Každý signatář podepíše kodex vyplněním předplaceného dokumentu, který se přihlásí k závazkům a opatřením vztahujícím se k jeho službám.

Níže si můžete prohlédnout jednotlivé dokumenty o předplatném:

 1. ActiveFence
 2. Adobe
 3. Forenzní umělá inteligence
 4. Alliance4Europe
 5. Avaaz
 6. Klubovně
 7. Crisp
 8. Debunk EU
 9. Demagog
 10. Demokracie hlásí mezinárodní
 11. DoubleVerify
 12. Dot Europe
 13. Ebiquity
 14. Evropská síť pro kontrolu faktů
 15. Evropská asociace komunikačních agentur (EACA)
 16. Faktograf
 17. FIDU (italská federace pro lidská práva)
 18. GLOBSEC
 19. Google
 20. IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe)
 21. Kreativitet & Kommunikace
 22. Legitimní
 23. Les Surligneurs
 24. Logicky
 25. Maldita.es
 26. Meta
 27. Microsoft
 28. Newsback
 29. Newtral
 30. NewsGuard
 31. PagellaPoltica
 32. Reportéři bez hranic (RSF)
 33. ScienceFeedback
 34. Seznam
 35. Světlá aplikace
 36. The Daily Ledger (Denní Ledger)
 37. Iniciativa GARM
 38. Globální dezinformační index
 39. TikTok
 40. Twitch
 41. Vimeo
 42. VOST Europe
 43. WhoTargetsMe
 44. Světová federace inzerentů (WFA)