Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Foilseachán

Ag obair le chéile ar mhaithe le nascacht: líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda 2017-2021

I mbliana, tá deireadh leis an gcéad chéim de thionscnamh Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda (BCOnna). Ó seoladh é in 2017, tá méadú tagtha ar an Líonra ó 10 BCO go 105, a thagann le chéile i rith gach bliana chun eolas a mhalartú agus acmhainneacht a fhorbairt.

Teideal ar ghrianghraf de chósta tuaithe grianmhar ar a bhfuil bóthar agus sráidbhaile beag ag breathnú amach ar an bhfarraige, timpeallaithe ag crainn: Ag obair le chéile ar mhaithe le nascacht — Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda 2017-2021

 “Ba é an rabhchán treorach an sprioc chomhroinnte i gcónaí an nascacht is fearr is féidir a thabhairt do mhuintir uile na hEorpa”, arsa Jan Dröge, Ceannaire Shaoráid Tacaíochta Líonra BCO. Faigh tuilleadh eolais faoin turas agus faoin méid atá bainte amach go dtí seo tríd an mbróisiúr seo chomh maith leis an bhfíseán seo ina bhfuil na BCOanna féin.

Faigh amach níos mó

Íoslódálacha

BCO Network Activity Report 2017-2021
Íoslódáil 

Contributor

Saoráid Tacaíochta Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda