Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Публикация

Съвместна работа за свързаност: европейска мрежа на службите по широколентовия достъп за периода 2017—2021 г.

Тази година приключва първата фаза на инициативата „Мрежа на европейските служби по широколентовия достъп“. От създаването си през 2017 г. мрежата се разрасна от 10 BO на 105, които се събират всяка година, за да обменят знания и да изграждат капацитет.

Титла върху фотография на слънчева селска брегова линия, включваща път и малко село, гледащо морето, заобиколено от дървета: Съвместна работа за свързаност — Европейската мрежа на службите по широколентовия достъп за периода 2017—2021 г.

 „Насочващият маяк винаги е бил общата цел за осигуряване на възможно най-добра свързаност за всички европейци“, отбелязва Ян Дрьоге, ръководител на Механизма за подкрепа на мрежата BCO. Научете повече за пътуването и постиженията до момента чрез тази брошура, както и чрез този видеоклип, в който са представени самите СОП.

Научете повече

Документи за изтегляне

BCO Network Activity Report 2017-2021
Изтегляне 

Contributor

Механизъм за подкрепа на мрежата на европейските служби по широколентовия достъп