Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Publikation

Samarbete för konnektivitet: Europeiska nätverket för bredbandskompetens 2017–2021

I år avslutas den första fasen av initiativet för det europeiska nätverket för bredbandskompetens (BCOs). Sedan nätverket lanserades 2017 har det vuxit från 10 BCOs till 105, som samlas varje år för att utbyta kunskap och bygga upp kapacitet.

Titel över fotografi av en solig landsbygdskust med en väg och en liten by som överser havet och omges av träd: Samarbete för konnektivitet – Europeiska nätverket för bredbandskompetens 2017–2021

 ”Den vägledande ledstjärnan har alltid varit det gemensamma målet att ge alla européer bästa möjliga konnektivitet”, noterar Jan Dröge, ledare för BCO:s stödenhet för nätverket. Upptäck mer om resan och resultaten hittills i den här broschyren och i den här videon om själva sambandscentralerna.

Läs mer

Dokument

BCO Network Activity Report 2017-2021
Hämta 

Contributor

Stödenheten för nätverket av europeiska bredbandskunskap