Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Cuireann an Coimisiún tús leis an obair ar Bhliain Eorpach na Scileanna

Tar éis don Uachtarán Ursula von der Leyen fógra a thabhairt ina haitheasc ar Staid an Aontais in 2022, ghlac an Coimisiún a thogra maidir le 2023 a dhéanamh mar Bhliain Eorpach na Scileanna.

photo of a person working on a laptop with words Skill Knowledge Training and Ability written over it

iStock photo Getty images plus

Leis an aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, tá deiseanna nua á gcur ar fáil do dhaoine agus do gheilleagar an Aontais. Trí na scileanna ábhartha a bheith acu, tugtar de chumhacht do dhaoine dul i ngleic go rathúil le hathruithe sa mhargadh saothair agus páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí agus sa daonlathas. 

 

Preaseisiúint iomlán