Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Komisja rozpoczyna prace nad Europejskim Rokiem Umiejętności

Po ogłoszeniu przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen orędzia o stanie Unii w 2022 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący ogłoszenia roku 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności.

photo of a person working on a laptop with words Skill Knowledge Training and Ability written over it

iStock photo Getty images plus

Transformacja ekologiczna i cyfrowa otwiera nowe możliwości dla obywateli i gospodarki UE. Posiadanie odpowiednich umiejętności umożliwia ludziom skuteczne śledzenie zmian na rynku pracy oraz pełne zaangażowanie w społeczeństwo i demokrację. 

 

Pełny tekst komunikatu prasowego