Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikacija

Sastanak Kontaktnog odbora za Direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama

Odbor za kontakt osnovan je radi praćenja provedbe Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama i razvoja u tom sektoru te radi pružanja foruma za razmjenu mišljenja. Sastanak Kontaktnog odbora održan je 29. rujna 2020. u Bruxellesu.

Sastanak Kontaktnog odbora održan je u Bruxellesu 29. rujna 2020.

Samo članovi Kontaktnog odbora mogu prisustvovati sastanku.

Dnevni red sastanka dostupan je na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.

Zapisnik sa sastanka dostupan je na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.