Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Posiedzenie Komitetu Kontaktowego ds. dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Komitet Kontaktowy został powołany w celu monitorowania wdrażania dyrektywy o usługach audiowizualnych i medialnych oraz rozwoju sytuacji w tym sektorze, a także w celu zapewnienia forum wymiany poglądów. Posiedzenie Komitetu Kontaktowego odbyło się w Brukseli w dniu 29 września 2020 r.

Posiedzenie Komitetu Kontaktowego odbyło się w Brukseli w dniu 29 września 2020 r.

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Komitetu Kontaktowego.

Porządek obrad posiedzenia jest dostępny w językach angielskim, niemieckim i francuskim.

Protokół posiedzenia jest dostępny w językach angielskim, niemieckim i francuskim.