Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikácia

Schôdza kontaktného výboru pre smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách

Kontaktný výbor bol zriadený s cieľom monitorovať vykonávanie smernice o audiovizuálnych a mediálnych službách a vývoj v tomto sektore, ako aj poskytovať fórum na výmenu názorov. Dňa 29. septembra 2020 sa v Bruseli konalo 54. zasadnutie kontaktného výboru.

Dňa 29. septembra 2020 sa v Bruseli konalo 54. zasadnutie kontaktného výboru.

Zasadnutia sa môžu zúčastniť len členovia kontaktného výboru.

Program zasadnutia je k dispozícii v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.

Zápisnica zo schôdze je k dispozícii v angličtine, nemčine a francúzštine.