Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Публикация

54-о заседание на Контактния комитет за Директивата за аудио-визуалните медийни услуги

Контактният комитет е създаден, за да наблюдава прилагането на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги и развитието в сектора, както и да предлага форум за обмен на мнения. 54-ото заседание на Контактния комитет се проведе в Брюксел на 29 септември 2020 г.

54-ото заседание на Контактния комитет се проведе в Брюксел на 29 септември 2020 г.

На заседанието могат да присъстват само членове на контактния комитет.

Дневният ред на заседанието е на разположение на английски, немски и френски език.

Протоколът от заседанието е на разположение на английски, немски и френски език.