Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Väljaanne

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kontaktkomitee 54. koosolek

Kontaktkomitee loodi selleks, et jälgida audiovisuaal- ja meediateenuste direktiivi rakendamist ja sektori arengut ning pakkuda foorumit arvamuste vahetamiseks. Kontaktkomitee 54. koosolek toimus 29. septembril 2020 Brüsselis.

Kontaktkomitee 54. koosolek toimus 29. septembril 2020 Brüsselis.

Koosolekul võivad osaleda ainult kontaktkomitee liikmed.

Koosoleku päevakord on kättesaadav inglise, saksa ja prantsuse keeles.

Koosoleku protokoll on kättesaadav inglise, saksa ja prantsuse keeles.