Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikācija

Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas kontaktkomitejas 54. sanāksme

Kontaktkomiteja ir izveidota, lai uzraudzītu Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošanu un nozares attīstību, kā arī lai piedāvātu forumu viedokļu apmaiņai. Kontaktkomitejas 54. sanāksme notika 2020. gada 29. septembrī Briselē.

Kontaktkomitejas 54. sanāksme notika 2020. gada 29. septembrī Briselē.

Sanāksmē var piedalīties tikai Kontaktkomitejas locekļi.

Sanāksmes darba kārtība ir pieejama angļu, vācu un franču valodā.

Sanāksmes protokols ir pieejams angļu, vācu un franču valodā.