Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pristup financiranju za kulturni i kreativni sektor

Instrument jamstva za kulturne i kreativne sektore pomaže poduzećima u kulturnom i kreativnom sektoru da se povećaju i postanu konkurentnija.

Pogledajte videozapis Europskog investicijskog fonda o tome kako postati uspješan kreativac

fix-empty

Novi financijski instrument za mala i srednja poduzeća

Pristup financiranju veći je izazov za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) u kulturnom i kreativnom sektoru nego za konvencionalne MSP-ove. To je djelomično posljedica nematerijalne prirode njihove imovine, nišne prirode nekih tržišta i nedostatka poznavanja posebnosti sektora od strane financijera.

Kako bi odgovorila na te izazove, Europska komisija odredila je više od 250 milijuna EUR za davanje zajmova poduzećima iz kreativnih sektora. Jamstveni fond za kulturne i kreativne sektore (CCS GF) osigurat će do 2 milijarde EUR novih zajmova za tisuće kulturnih i kreativnih MSP-ova.

Trenutačno je potpisano ukupno 15 transakcija u 11 zemalja, a očekuje se da će tih 15 transakcija generirati 1,3 milijarde EUR dužničkog financiranja za poduzeća iz kulturnog i kreativnog sektora. U okviru Europskog investicijskog fonda trenutačno je u postupku procjene nekoliko novih transakcija.

Krajem 2019. financiranje duga u iznosu od 424,4 milijuna EUR stavljeno je na raspolaganje za 1 547 MSP-ova u kulturnom i kreativnom sektoru te za 2013 projekata jer neka poduzeća imaju više od jednog zajma. Tim se financiranjem poduprli projekti u ukupnom iznosu od više od 1,08 milijardi EUR.

GF CCS-a i COVID-19

Važnost Jamstvenog fonda CCS-a kao instrumenta za odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 opće je prepoznata na političkoj razini.

Europska komisija i Europski investicijski fond pripremaju niz prilagodbi sporazuma o Jamstvenom fondu CCS kako bi se omogućila veća fleksibilnost u otplati zajmova, pružila veća sigurnost financijskim institucijama i nastavila izgradnja portfelja zajmova.

Kako djeluje CCS GF?

Komisija se u okviru Jamstvenog fonda za kulturne i kreativne sektore obvezala djelomično pokriti potencijalne gubitke financijskih posrednika na razini portfelja zajmova odobrenih za projekte kulturnog i kreativnog sektora. Time se nada potaknuti uključivanje financijera u sektor. 

Jamstveni fond CCS-a strukturiran je kao ograničeno portfeljno jamstvo s pokrićem koje doseže do 70 % gubitaka svakog pojedinačnog zajma i do najviše 25 % ukupnog portfelja zajmova CCS-a financijskog posrednika.

Jamstvo EU-a pruža se besplatno odabranim financijskim posrednicima i može biti u sljedeća dva oblika:

  1. izravno financijsko jamstvo bankama, dužničkim (kreditnim) fondovima i drugim financijskim posrednicima koji odobravaju zajmove, financijske najmove ili obveznice MSP-ovima u kulturnom i kreativnom sektoru;
  2. financijsko protujamstvo jamcima koji izdaju jamstva bankama i drugim financijskim posrednicima u vezi sa zajmovima i/ili financijskim najmovima MSP-ovima u kulturnom i kreativnom sektoru.

Osim jamstva koje je na snazi, financijski posrednici u okviru Jamstvenog fonda CCS-a mogu imati koristi od besplatnih usluga izgradnje kapaciteta s ciljem rješavanja nedostatka stručnog znanja u pogledu financiranja kulturnog i kreativnog sektora. Te su usluge u obliku tehničke pomoći i usluga izgradnje znanja ili umrežavanja koje pruža pružatelj za izgradnju kapaciteta s kojim je sklopio ugovor s Europskim investicijskim fondom. Cilj je tih usluga osposobiti financijske posrednike kako bi se povećalo njihovo razumijevanje posebnosti kulturnog i kreativnog sektora.

Kako poduzeća u kulturnom i kreativnom sektoru mogu imati koristi?

Instrumentom jamstva poduzećima se omogućuje lakši pristup zajmovima jer su financijski posrednici spremniji proširiti financiranje projekata hvatanja i skladištenja ugljika te su bolje osposobljeni za razumijevanje i rješavanje njihovih posebnosti.

Mala i srednja poduzeća u kulturnom i kreativnom sektoru te mala javna poduzeća koja imaju poslovni nastan i posluju u bilo kojoj državi članici EU-a, Islandu ili Norveškoj ispunjavaju uvjete za financiranje koje podupire EU.

Saznajte više pojedinosti o zahtjevima i načinu prijave.

Gdje je dostupno financiranje?

Karta financiranja CCS Jamstvenog fonda diljem Europe

Što je s financijskim posrednicima?

Instrumentom se nudi mogućnost izgradnje raznolikih portfelja zajmova umanjenih za rizik financijskim posrednicima koji žele sudjelovati u inicijativama u kulturnom i kreativnom sektoru. Osim toga, financijski posrednici imaju priliku označiti se kao „financijski posrednik u kulturnom i kreativnom sektoru” na svojim tržištima.

Financijski posrednici mogu predložiti različite financijske proizvode, kao što su ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu, prijenose poslovanja ili obrtni kapital. 

Europski investicijski fond raspolaže svim informacijama za financijske posrednike, uključujući kriterije prihvatljivosti i upute o tome kako se prijaviti.

Popratni dokumenti:

Gdje mogu saznati više?

Više informacija o zemljama koje ulaze u program i odabranim financijskim posrednicima bit će objavljeno na ovoj stranici. Za dodatne pojedinosti vidjeti program Kreativna Europa i portal EU-a za pristup financiranju.

Pročitajte više o sporazumima o jamstvu potpisanima u:

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija osniva Centar za digitalno očuvanje kulturne baštine i pokreće projekte kojima se podupiru digitalne inovacije u školama

Komisija je ovog tjedna pokrenula europski centar za kompetencije čiji je cilj očuvanje i očuvanje europske kulturne baštine. Centru, koji će raditi u razdoblju od tri godine, dodijeljeno je najviše 3 milijuna EUR iz programa Obzor 2020. Uspostavit će se zajednički digitalni prostor za očuvanje kulturne baštine i omogućiti pristup repozitorijima podataka, metapodataka, standarda i smjernica.

Povezani sadržaj

Šira slika

Digitalna kulturna baština

Kulturna baština brzo se razvija zahvaljujući digitalnim tehnologijama. Sada je zamah očuvati našu kulturnu baštinu i dovesti je u digitalno desetljeće.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Platforma Europeana

Platforma Europeana je europska digitalna kulturna zbirka za odgovoran, pristupačan, održiv i inovativan turizam.