Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Adgang til finansiering for de kulturelle og kreative sektorer

Garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer hjælper virksomheder i de kulturelle og kreative sektorer med at vokse og blive mere konkurrencedygtige.

Se videoen fra Den Europæiske Investeringsfond om, hvordan man bliver en succesfuld kreativ

fix-empty

Et nyt finansielt instrument for små og mellemstore virksomheder

Adgangen til finansiering er mere udfordrende for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i de kulturelle og kreative sektorer end for konventionelle SMV'er. Dette skyldes til dels deres aktivers immaterielle karakter, visse markeders nichekarakter og finansvirksomhedernes manglende kendskab til sektorens særlige forhold.

For at imødegå disse udfordringer har Europa-Kommissionen udpeget over 250 mio. EUR til at garantere lån til virksomheder fra kreative sektorer. Garantifonden for de kulturelle og kreative sektorer (CCS GF) vil garantere op til 2 mia. EUR i nye lån til tusindvis af kulturelle og kreative SMV'er.

I øjeblikket er der undertegnet i alt 15 transaktioner i 11 lande, og disse 15 transaktioner forventes at generere 1,3 mia. EUR i gældsfinansiering til virksomheder fra de kulturelle og kreative sektorer. Flere nye transaktioner er i øjeblikket i vurderingsprocessen inden for Den Europæiske Investeringsfond.

Ved udgangen af 2019 blev gældsfinansiering på 424,4 mio. EUR stillet til rådighed for 1.547 SMV'er i den kulturelle og kreative sektor og til 2.013 projekter, da nogle virksomheder nyder godt af mere end ét lån. Denne finansiering støttede projekter til en samlet værdi af over 1,08 mia. EUR.

De kulturelle og kreative sektorers GF og covid-19

Betydningen af GF for de kulturelle og kreative sektorer som et instrument til at reagere på covid-19-krisen er blevet bredt anerkendt på politisk plan.

Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond er i færd med at udarbejde en række tilpasninger til CCS-GF-aftalen for at give mulighed for mere fleksibilitet i tilbagebetalinger af lån, for at give mere sikkerhed til de finansielle institutioner og for at fortsætte opbygningen af en portefølje af lån.

Hvordan fungerer CCS GF?

Gennem GF for CCS har Kommissionen forpligtet sig til delvist at dække finansielle formidleres potentielle tab på porteføljeniveau i forbindelse med lån til projekter i den kulturelle og kreative sektor. Ved at gøre dette håber den at tilskynde finansfolk til at engagere sig i sektoren. 

CCS GF er struktureret som en porteføljegaranti med et loft, der dækker op til 70 % af tabene på hvert enkelt lån og op til en maksimal sats på 25 % af den finansielle formidlers samlede portefølje af CCS-lån.

EU-garantien stilles gratis til udvalgte finansielle formidlere og kan antage følgende to former:

  1. direkte finansiel garanti til banker, lånefonde og andre finansielle formidlere, der yder lån, finansiel leasing eller obligationer til SMV'er i den kulturelle og kreative sektor
  2. finansielle modgarantier til garanter, der udsteder garantier til banker og andre finansielle formidlere i forbindelse med lån og/eller finansielle leasingkontrakter til SMV'er i den kulturelle og kreative sektor.

Ud over den gældende garanti kan finansielle formidlere under CCS-GF nyde godt af gratis kapacitetsopbygningstjenester, der har til formål at afhjælpe manglen på ekspertise, når det gælder finansiering af CCS. Disse tjenester har form af teknisk bistand og viden eller netværksopbygningstjenester, der leveres af en udbyder af kapacitetsopbygning, som Den Europæiske Investeringsfond har indgået kontrakt med. Formålet med disse tjenester er at uddanne finansielle formidlere med henblik på at øge deres forståelse af kulturelle og kreative sektors særegenheder.

Hvordan kan virksomheder i den kulturelle og kreative sektor få gavn af det?

Garantifaciliteten giver virksomhederne lettere adgang til lån, da finansielle formidlere er mere villige til at udvide finansieringen til CCS-projekter og er bedre uddannet til at forstå og håndtere deres særlige forhold.

SMV'er i den kulturelle og kreative sektor og små offentlige virksomheder, der er etableret og opererer i en hvilken som helst EU-medlemsstat, Island eller Norge, er berettiget til at modtage EU-støttet finansiering.

Få flere oplysninger om kravene og om, hvordan du ansøger.

Hvor er finansieringen til rådighed?

Kort over GF-finansiering fra CCS i hele Europa

Hvad er der i for finansielle formidlere?

Faciliteten giver mulighed for at opbygge diversificerede og risikoreducerede låneporteføljer til finansielle formidlere, der ønsker at engagere sig i initiativer i den kulturelle og kreative sektor. Desuden har finansielle formidlere mulighed for at brande sig selv som "den kulturelle og kreative sektors finansielle formidler" på deres respektive markeder.

De finansielle formidlere kan foreslå en række finansielle produkter, f.eks. investeringer i materielle eller immaterielle aktiver, virksomhedsoverførsler eller driftskapital. 

Den Europæiske Investeringsfond har alle oplysninger til finansielle formidlere, herunder kriterier for støtteberettigelse og vejledning i, hvordan man ansøger.

Bilag:

Hvor kan jeg finde ud af mere?

Flere oplysninger om lande, der deltager i ordningen, og udvalgte finansielle formidlere vil blive offentliggjort på denne side. Yderligere oplysninger findes i programmet Et Kreativt Europa og EU's portal for adgang til finansiering.

Læs mere om garantiaftalerne underskrevet i:

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen opretter et center for digital bevarelse af kulturarven og lancerer projekter til støtte for digital innovation i skoler

Kommissionen lancerede i denne uge et europæisk kompetencecenter, der har til formål at bevare og bevare den europæiske kulturarv. Centret, der skal arbejde i en periode på tre år, er blevet tildelt op til 3 mio. EUR fra Horisont 2020-programmet. Den vil oprette et samarbejdsbaseret digitalt rum til bevarelse af kulturarven og give adgang til datalagre, metadata, standarder og retningslinjer.

Se også

Det store billede

Digital kulturarv

Kulturarven udvikler sig hurtigt takket være digitale teknologier. Momentum er nu at bevare vores kulturarv og bringe den til dette digitale årti.

Se også

Europeana-platformen

Europeana-platformen er Europas digitale kulturelle samling for ansvarlig, tilgængelig, bæredygtig og innovativ turisme.