Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Kiadvány

Az (EU) 2017/1564 irányelvvel összefüggésben felhatalmazott szervezetek

Az (EU) 2017/1564 irányelv 6. cikke értelmében a tagállamok kötelesek a Bizottság rendelkezésére bocsátani a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes műveknek és más teljesítményeknek a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól szóló (EU) 2017/1564 irányelv jogi keretén belül a felhatalmazott szervezetektől kapott elérhetőségi adatokat.

„Felhatalmazott szervezet” e jogi eszköz összefüggésében olyan szervezet, amelyet valamely tagállam felhatalmazott vagy elismert arra, hogy nonprofit alapon oktatást, szakképzést, adaptív olvasást vagy információhoz való hozzáférést biztosítson a kedvezményezett személyek számára. Ide tartoznak azok a közintézmények és nonprofit szervezetek is, amelyek ugyanezen szolgáltatásokat egyik fő tevékenységükként, intézményi kötelezettségükként vagy közérdekű feladataik ellátása keretében nyújtják a kedvezményezett személyek számára.

 

 

Letöltések

Authorised entities in the context of Directive (EU) 2017/1564 - updated 2023
Letöltés