Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Offentliggørelse

Bemyndigede enheder i forbindelse med direktiv (EU) 2017/1564

I henhold til artikel 6 i direktiv (EU) 2017/1564 er medlemsstaterne forpligtet til at give Kommissionen de kontaktoplysninger, de har modtaget fra bemyndigede enheder inden for de retlige rammer af direktiv (EU) 2017/1564 om visse tilladte anvendelser af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap.

Ved "bemyndiget enhed" forstås i denne retsakt en enhed, der er godkendt eller anerkendt af en medlemsstat til at udbyde uddannelse, undervisning af lærere, tilpasset læsning eller adgang til oplysninger for målgruppepersoner på nonprofitbasis. Det omfatter også offentlige institutioner eller nonprofitorganisationer, der leverer de samme ydelser til målgruppepersoner som en af deres primære aktiviteter, institutionelle forpligtelser eller som en del af deres almennyttige opgaver.

 

 

Downloadede filer

Authorised entities in the context of Directive (EU) 2017/1564 - updated 2023
Download