Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicație

Entități autorizate în contextul Directiva (UE) 2017/1564

În temeiul articolul 6 din Directiva (UE) 2017/1564, statele membre au obligația de a furniza Comisiei informațiile de contact pe care le-au primit de la entitățile autorizate în temeiul cadrului juridic al Directiva (UE) 2017/1564 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.

Termenul „entitate autorizată” în contextul prezentului instrument juridic înseamnă o entitate care este autorizată sau recunoscută de un stat membru să ofere persoanelor beneficiare, fără scop lucrativ, educație, formare pedagogică, citire adaptativă sau acces la informații. Aceasta include, de asemenea, o instituție publică sau organizație fără scop lucrativ care oferă aceleași servicii persoanelor beneficiare ca una dintre activitățile sale de bază sau dintre obligațiile sale instituționale, sau ca parte a misiunilor sale de interes public.

 

 

Descărcări

Authorised entities in the context of Directive (EU) 2017/1564 - updated 2023
Descărcați