Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikacija

Ovlašteni subjekti u kontekstu Direktive (EU) 2017/1564

U skladu s člankom 6. Direktive (EU) 2017/1564 države članice obvezne su Komisiji dostaviti informacije za kontakt koje su primile od ovlaštenih subjekata unutar pravnog okvira Direktive (EU) 2017/1564 o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima.

Pojam „ovlašteni subjekt” u kontekstu ovog pravnog instrumenta znači subjekt koji je država članica ovlastila ili priznala za pružanje usluga obrazovanja, osposobljavanja, prilagodljivog čitanja ili pristupa informacijama korisnicima na neprofitnoj osnovi. Uključuje i javnu instituciju ili neprofitnu organizaciju koja pruža iste usluge korisnicima kao jedna od svojih primarnih djelatnosti, institucionalnih obveza ili kao dio svojih zadaća od javnog interesa.

 

 

Preuzimanja

Authorised entities in the context of Directive (EU) 2017/1564 - updated 2023
Preuzimanje