Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Leidinys

Įgaliotieji subjektai pagal Direktyvą (ES) 2017/1564

Pagal Direktyvos (ES) 2017/1564 6 straipsnį valstybės narės privalo pateikti Komisijai kontaktinę informaciją, kurią jos gavo iš įgaliotųjų subjektų pagal Direktyvos (ES) 2017/1564 dėl tam tikrų leidžiamų tam tikrų autorių ir gretutinių teisių saugomų kūrinių ir kitų objektų naudojimo aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui.

Šiame teisiniame dokumente terminas „įgaliotas subjektas“ reiškia subjektą, kuriam valstybė narė suteikė leidimą arba yra pripažinusi teikti naudos gavėjams švietimo, mokymo, adaptyvaus skaitymo ar prieigos prie informacijos paslaugas nesiekiant pelno. Tai gali būti ir viešoji įstaiga arba ne pelno organizacija, kurios vykdomas tokių pačių paslaugų teikimas naudos gavėjams yra viena iš pagrindinių jos veiklos sričių, institucinių įsipareigojimų ar dalis jos viešojo intereso uždavinių.

 

 

Atsisiunčiamos rinkmenos

Authorised entities in the context of Directive (EU) 2017/1564 - updated 2023
Atsisiųsti