Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Szélessávú hozzáférés Bulgáriában

2020 augusztusában aktualizálták és elfogadták a „Connected Bulgaria” elnevezésű új generációs hozzáférésre vonatkozó nemzeti széles sávú infrastrukturális tervet és az elektronikus hírközlésre vonatkozó politikát.

Összefoglaló a bulgáriai szélessávú fejlesztésekről

2020 augusztusában elfogadták a „ConnectedBulgaria”új generációs hozzáférésre vonatkozó nemzeti széles sávú infrastrukturális tervet és az elektronikus hírközlés területére vonatkozó szakpolitikát. A Bulgária 2030 nemzeti fejlesztési program bevezette a 8. prioritást (Digitális konnektivitás), amelynek célja egy modern és biztonságos digitális infrastruktúra kiépítése, amely több digitális szolgáltatás nyújtásának alapjául szolgál. Emellett Bulgária 2020–2030-as időszakra vonatkozó, 2020 júliusában jóváhagyott digitális átalakulásának célja a nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítése. Az állami költségvetést és az uniós forrásokat a kitűzött célok elérésére fogják felhasználni.

Nemzeti szélessávú stratégia és politika

Felelős hatóságok

 • Bulgária Közlekedési és Hírközlési Minisztériuma (Министерство на транспорта и съобщенията, MTC)koordinálja az információs és kommunikációs technológiai politika végrehajtására irányuló tevékenységeket. A minisztérium célja, hogy olyan jogi keretet alakítson ki, amely hatékony környezetet biztosít a kommunikációs üzletág számára, valamint a modern elektronikus hírközlési infrastruktúra kiépítéséhez és karbantartásához.
 • Az e-kormányzati minisztérium (Министерство на електронното управление) ellenőrzési politikákat, szabályokat, rendeleteket és bevált gyakorlatokat vezet be az elektronikus kormányzás, a stratégiai tervezés és kezdeményezések, a költségvetés-tervezés és -ellenőrzés területén, koordinálja az ágazati politikákat és a minisztériumok közötti projekteket.
 • A Hírközlési Szabályozási Bizottság (Комисията за регулиране на съобщенията) felügyeli a széles sávú hálózatok nemzeti szintű kiépítését, végrehajtja a jogszabályokat és végrehajtja a szabályozásokat, valamint felügyeletet gyakorol a műszaki szabványok vagy a frekvenciahasználat terén.

A szélessáv fejlesztésének fő céljai 

„Connected Bulgaria” elnevezésű új generációs hozzáférésre vonatkozó nemzeti szélessávú infrastrukturális terv felvázolja a különböző szolgáltatások nyújtásához szükséges digitális infrastruktúra biztosításának lépéseit. Az intézkedések célja a nagy sebességű internethez való hozzáférés javítása a kevésbé lakott régiókban, valamint a nagy sebességű mobilinternet fejlesztése az országban. A bolgár gazdaság és közszolgáltatások digitalizálása szempontjából kulcsfontosságúak lesznek az 5G hálózatok bevezetésére irányuló beruházások. A terv meghatározza, hogy célzott beruházásokra van szükség a technológiai fejlesztés, a szükséges infrastruktúra kiépítése, valamint a garantált hálózat- és információbiztonság terén. A terv fő prioritási területei a következők:

 • Széles sávú infrastruktúra – a széles sávú infrastruktúra gyorsított kiépítése, többek között az államigazgatás szükségleteinek kielégítése érdekében
 • Nagyon nagy sebességű infrastruktúra – a nagyon nagy sebességű hálózatok kiépítéséhez szükséges feltételek megteremtése
 • Spektrumhatékony felhasználás - az NGA-hálózatok kiépítéséhez szükséges feltételek megteremtése
 • A peremterületeken, a ritkán lakott területeken és a vidéki területeken található települések lefedettségének javítása
 • A digitális szakadék áthidalása
 • Hálózatbiztonság

A terv a következő célmutatókat határozza meg:

 • a háztartások 52 %-át lefedi a nagyon nagy kapacitású állandóhelyű hálózat (VHCN),
 • a legalább 100 Mbps sebességű vezetékes széles sávú kapcsolattal rendelkező háztartások 33%-ának igénybevétele,
 • 5G készenlét 50 százalékon.

Az elektronikus hírközlés területére vonatkozó aktualizált politika célja a korszerű és minőségi elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának biztosítása azáltal, hogy megteremti az EU belső piacának részét képező versenypiac kialakulásához szükséges feltételeket. Prioritást élvez a nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítése és használata, az ötödik generációs szolgáltatások nyújtása, a hatékony és fenntartható verseny, a hálózatok és szolgáltatások biztonsága, valamint a végfelhasználók számára biztosított előnyök, beleértve a fogyatékossággal élő személyek szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést is.

A Bulgária 2030 nemzeti fejlesztési program 8. prioritásának (Digitális konnektivitás) célja, hogy korszerű és biztonságos digitális infrastruktúrát építsen ki, amely a digitális irányítás révén több szolgáltatás nyújtásának alapjául szolgál. A cél nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítése, amelyek platformot biztosítanak a különböző digitális hozzáadott értékű szolgáltatások nyújtásához, miközben biztosítják, hogy az ország egyetlen része vagy társadalmi csoportja se maradjon megfelelő digitális konnektivitás nélkül. A hangsúly a nagy sebességű hálózatok, különösen a széles sávú hálózatok vidéki területeken történő kiépítésén, a spektrum vezeték nélküli széles sávú és 5G hálózatok számára történő hatékony kiosztásán, a széles sávtól függő szolgáltatások, például a felhőalapú szolgáltatások, a dolgok internete stb. fejlesztésének és elterjedésének felgyorsításán, valamint a digitális készségek és szolgáltatások fejlesztésén van.

Bulgária 2020–2030-as időszakra vonatkozó, 2020 júliusában jóváhagyott digitális átalakulásának célja, hogy nagyon nagy kapacitású hálózatokat építsen ki annak biztosítása érdekében, hogy az ország egyetlen része vagy a társadalom egyetlen csoportja se maradjon megfelelő digitális konnektivitás nélkül, és jobb hozzáférést biztosítson a vállalkozások számára a változatos, magas színvonalú és innovatív digitális szolgáltatásokhoz. A digitális konnektivitásnak hozzá kell járulnia a társadalmi-gazdasági fejlődés valamennyi fő mozgatórugójához, például az iskolákhoz, kórházakhoz, közlekedési központokhoz, jelentős közszolgáltatókhoz stb. való hozzáférés biztosításához.

Nemzeti és regionális széles sávú pénzügyi eszközök és intézkedések

Bulgária 2030 nemzeti fejlesztési program 8. prioritása szerint az állami költségvetés és az uniós források felhasználása várható.

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF): Bulgária azt tervezi, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében nyújtott finanszírozást jelentős konnektivitási beruházásokra használja fel. Az egész országban szimmetrikus gigabites gerinchálózatokat/felhordóhálózatokat kell kiépíteni, az ország rosszul ellátott részeire összpontosítva, és európai szintű hálózatokkal kapcsolódva. A tervek szerint a főúthálózatokat (TEN-T) 5G-vel fogják lefedni az 1 Gbps sebesség elérése érdekében.

A konnektivitási eszköztár megvalósításának ütemterve: Bulgária arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy már számos bevált gyakorlatot alkalmazott, például az engedélyezési mentességeket és a gyorsított eljárásokat; georeferált információk rendelkezésre állása az infrastruktúra kihasználtsági szintjéről és a sötétszál meglétéről, valamint az állami szervek által ellenőrzött fizikai infrastruktúrához való könnyű hozzáférés. Bulgária jelezte továbbá, hogy jelenleg az alábbiakon dolgozik: i. annak biztosítása, hogy az engedélykérelmeket elektronikus úton nyújtsák be, ii. széles sávú koordinátorok létrehozása, valamint iii. koordinációs szerepkörrel felruházott szerv megbízása a meglévő fizikai infrastruktúrához való hozzáférési jogok tekintetében.

A széles sávú hálózatok fejlesztésére és technológiáira vonatkozó adatok Bulgáriában

A széles sávú lefedettségre, előfizetésekre és penetrációkra, a különböző széles sávú technológiák lefedettségére és költségeire vonatkozó legfrissebb adatokért tekintse meg az eredménytábla jelentéseit és a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) országjelentéseit.

A vezeték nélküli széles sávú hálózatok frekvenciakiosztása

A harmonizált spektrumkijelöléssel kapcsolatos részletekért látogasson el az Európai 5G Megfigyelőközpont honlapjára.

Nemzeti és uniós kiadványok és sajtódokumentumok

angol

bolgár

Kapcsolattartási adatok

BCO Bulgaria (Broadband Competence Office [Broadband Competence Office], Bulgária): Információtechnológiai Igazgatóság, Közlekedési és Hírközlési Minisztérium (Министерство на транспорта и съобщенията)

Cím: 9 Dyakon Ignatiy Str., 1000 Sofia, Bulgaria
Kapcsolat e-mailben
Telefon: +35 92 940 92 80
Honlap

Hírközlési Szabályozási Bizottság (Комисия за регулиране на съобщенията)

Cím: 6, Gurko str., Sofia 1000, Bulgaria
Kapcsolat e-mailben
Telefon: +35 92 949 27 23
Honlap

Legfrissebb hírek

Régiók és Városok Európai Hete: A digitális szakadék áthidalása az intelligens és fenntartható régiók digitális infrastruktúrájának támogatásával

Az „Intelligens és fenntartható növekedés a régiók számára” témájában ez a munkaértekezlet a digitális szakadék kritikus kérdésével foglalkozik, megvizsgálva annak az Európai Unió társadalmi kohéziójára és általános növekedésére gyakorolt hatásait.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Szélessávú hozzáférés az uniós országokban

Ismerje meg az egyes országok szélessávú fejlesztésével kapcsolatos aktuális információkat, valamint a szélessávú szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégiákat és politikákat.

Lásd még

Szélessávú hozzáférés Svédországban

Svédország 2016-ban elfogadott nemzeti széles sávú terve egy teljes mértékben összekapcsolt Svédország jövőképét vázolja fel, és célokat tűzött ki mind a mobil lefedettség, mind a háztartások és a vállalkozások nagy sebességű széles sávú kapcsolatai tekintetében.

Szélessávú hozzáférés Szlovéniában

Szlovénia a technológiasemlegességet és a piaci dinamikát választja a széles sávú hálózatok fejlesztése során, különös tekintettel az infrastruktúra- és szolgáltatásalapú versenyre.

Szélessávú hozzáférés Portugáliában

Portugália digitális menetrendje és a nagyon nagy kapacitású elektronikus kommunikációs hálózatok összekapcsoltságára vonatkozó, a 2023–2030-as időszakra szóló nemzeti stratégia meghatározza a digitális infrastruktúra fejlesztését Portugáliában.

Szélessávú hozzáférés Hollandiában

Valamennyi holland háztartás számára lehetővé kell tenni a legalább 100 Mbps sebességű széles sávú hálózatokhoz való hozzáférést, és 2023-ra túlnyomó többségüknek ki kell használnia az 1 Gbps-ot.

Szélessávú hozzáférés Luxemburgban

Luxemburg kormányzati programjának egyik prioritása egy olyan kommunikációs infrastruktúra kialakítása, amelynek célja a gigabites széles sávú hozzáférés biztosítása az ország egész területén.

Szélessávú hozzáférés Litvániában

Litvánia 2027-ig 100 Mbps sebességet kíván biztosítani a vidéki területek számára, valamint támogatni kívánja a gigabitalapú társadalomra vonatkozó 2025-ös célokat.

Szélessávú hozzáférés Lettországban

Lettország támogatja a gigabitalapú társadalomra vonatkozó célkitűzéseket, és 100 Mbps, gigabitesre bővíthető sebességre törekszik a városi és vidéki területeken, valamint 5G lefedettségre valamennyi nagy városi területen.

Szélessávú hozzáférés Olaszországban

A gigabitalapú társadalom felé vezető ultraszéles sávú internetre vonatkozó olasz stratégia célja, hogy 2026-ra mindenki számára gigabites konnektivitást biztosítson.

Szélessávú hozzáférés Írországban

Írország nemzeti szélessávú terve azt irányozza elő, hogy 2026-ra minden írországi létesítmény nagy sebességű széles sávú hozzáféréssel fog rendelkezni.

Szélessávú hozzáférés Magyarországon

Magyarország 2021–2030 közötti időszakra szóló nemzeti digitalizációs stratégiájának célja, hogy 2030-ra a háztartások 95%-a rendelkezzen gigabites hálózattal.

Szélessávú hozzáférés Görögországban

A széles sávú hálózatokra vonatkozó, 2021–2027-es nemzeti terv előmozdítja a helyhez kötött, nagyon nagy kapacitású és 5G hálózatok használatát. A 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó görög digitális transzformációs Biblia az összekapcsoltságot az öt stratégiai tengely...

Szélessávú hozzáférés Németországban

A német szövetségi kormány 2021. évi koalíciós megállapodása, digitális stratégiája és 2022. évi gigabites stratégiája prioritásként kezeli az FTTH- és 5G-hálózatok országos ellátását.

Szélessávú hozzáférés Franciaországban

A France Très Haut Débit nemzeti széles sávú program azt a célt tűzi ki, hogy 2022-re valamennyi háztartás gyors széles sávú hozzáféréssel rendelkezzen, 2025-re pedig mindenki számára elérhető legyen az üvegszálas hálózat.

Szélessávú hozzáférés Finnországban

A finn hatóságok előnyben részesítik a versenyalapú, üvegszálas hálózat kiépítését, amelyet állami források támogatnak a rosszul ellátott területeken, és tanácsot adnak a helyi önkormányzatoknak a széles sávú hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessáv Észtországban

Észtország az ország egész területén bevezette az alapszintű széles sávú lefedettséget. Az észt digitális menetrend ambiciózus célokat tűz ki 2030-ra.

Szélessávú hozzáférés Dániában

Az országos vezetékes és mobil szélessávú lefedettségre irányuló számos politikai kezdeményezés támogatja a dán szélessávú célokat. A kormány azon dolgozik, hogy Dániát digitális éllovassá tegye azáltal, hogy alapot teremt a dán vállalkozások számára a digitális technológiák...

Szélessávú hozzáférés a Cseh Köztársaságban

A nagyon nagy kapacitású hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021 márciusában jóváhagyott nemzeti terv meghatározza a Cseh Köztársaság stratégiai megközelítését a rendkívül nagy kapacitású hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessávú hozzáférés Cipruson

Ciprus széles sávú infrastruktúrára vonatkozó terve stratégiai célkitűzéseket határoz meg a 2021–2025-ös időszakra, és jogalkotási és szabályozási beavatkozásokat, valamint gyakorlati támogatást tartalmaz a széles sávú infrastruktúra fejlesztéséhez.

Szélessávú hozzáférés Horvátországban

A széles sávú hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021–2027-es horvát nemzeti terv a gigabitalapú európai társadalom 2025-re kitűzött céljaira, részben pedig a 2030-ra kitűzött digitális célokra reagál.

Szélessávú hozzáférés Belgiumban

Belgium széles sávú stratégiáját beépítik egy szélesebb szakpolitikai stratégiába, a Digital Belgiumba. A vezetékes és mobil széles sávú szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti terv célja, hogy megszüntesse azokat a fennmaradó fehér területeket, ahol a nagy sebességű szolgáltatások...