Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνικότητα στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» και η πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020.

  Σημαία της Βουλγαρίας

Σύνοψη της ευρυζωνικής ανάπτυξης στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για πρόσβαση νέας γενιάς «ΣυνδεδεμένηΒουλγαρία»και η πολιτική στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020. Το εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Βουλγαρίας για το 2030 εισήγαγε την προτεραιότητα 8 «Ψηφιακή συνδεσιμότητα» με στόχο την οικοδόμηση σύγχρονων και ασφαλών ψηφιακών υποδομών ως βάση για την προσφορά περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών. Επίσης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Βουλγαρίας για την περίοδο 2020-2030 που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2020 αποσκοπεί στην εγκατάσταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας. Ο κρατικός προϋπολογισμός και τα κονδύλια της ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για την ευρυζωνικότητα

Αρμόδιες αρχές

 • Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας (Министерствона транспорта и съобщенията, MTC) συντονίζει τις δραστηριότητες για την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Το υπουργείο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος για την επικοινωνιακή δραστηριότητα και την κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Министерствона електроното управление) θεσπίζει πολιτικές, κανόνες, κανονισμούς και ορθές πρακτικές ελέγχου στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του στρατηγικού σχεδιασμού και πρωτοβουλιών, του δημοσιονομικού σχεδιασμού και ελέγχου, συντονίζει τομεακές πολιτικές και διυπηρεσιακά έργα.
 • Η Επιτροπή Κανονισμού Επικοινωνιών (Комисията за регулиране на съобщенията) επιβλέπει την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε εθνικό επίπεδο και εκτελεί τους νόμους και τους κανονισμούς, καθώς και την εποπτεία στον τομέα των τεχνικών προτύπων ή της χρήσης συχνοτήτων.

Κύριοι στόχοι για την ευρυζωνική ανάπτυξη 

Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικών Υποδομών για Πρόσβαση Επόμενης Γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» περιγράφει τα βήματα για την παροχή ψηφιακών υποδομών για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών. Τα μέτρα προβλέπουν τη βελτίωση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας σε αραιοκατοικημένες περιοχές και την ανάπτυξη του κινητού Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας στη χώρα. Καθοριστικής σημασίας για την ψηφιοποίηση της βουλγαρικής οικονομίας και των δημόσιων υπηρεσιών θα είναι οι επενδύσεις για την εισαγωγή δικτύων 5G. Το σχέδιο καθορίζει την ανάγκη για στοχευμένες επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη, την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών και την εγγυημένη ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Οι κύριοι τομείς προτεραιότητας του σχεδίου είναι οι εξής:

 • Ευρυζωνικές υποδομές - επιτάχυνση της κατασκευής ευρυζωνικών υποδομών, μεταξύ άλλων για τις ανάγκες της κρατικής διοίκησης
 • Υποδομές πολύ υψηλής ταχύτητας – δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας
 • Αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος - καθορισμός όρων για την κατασκευή δικτύων NGA
 • Βελτίωση της κάλυψης σε οικισμούς που βρίσκονται σε περιφερειακές, αραιοκατοικημένες και αγροτικές περιοχές
 • Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος
 • Ασφάλεια δικτύου

Το σχέδιο καθορίζει τους ακόλουθους δείκτες-στόχους:

 • Κάλυψη του 52 % των νοικοκυριών από το σταθερό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN),
 • Υιοθέτηση σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης τουλάχιστον 100 Mbps από το 33 % των νοικοκυριών,
 • Ετοιμότητα 5G στο 50%.

Η επικαιροποιημένη πολιτική στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποσκοπεί στη διασφάλιση της παροχής σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τη δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγοράς στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Προτεραιότητα αποτελεί η εγκατάσταση και η χρήση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, η παροχή υπηρεσιών πέμπτης γενιάς, ο αποτελεσματικός και βιώσιμος ανταγωνισμός, η ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών, καθώς και τα πλεονεκτήματα για τους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της ισοδύναμης πρόσβασης στις υπηρεσίες των ατόμων με αναπηρία.

Η Προτεραιότητα 8 Ψηφιακή συνδεσιμότητα του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Βουλγαρίας 2030 στοχεύει στην οικοδόμηση μιας σύγχρονης και ασφαλούς ψηφιακής υποδομής ως βάση για την προσφορά περισσότερων υπηρεσιών μέσω της ψηφιακής διαχείρισης. Στόχος είναι η δημιουργία δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, τα οποία θα αποτελέσουν μια πλατφόρμα για την παροχή ποικίλων ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανένα μέρος της χώρας ή μια κοινωνική ομάδα δεν θα μείνει χωρίς επαρκή ψηφιακή συνδεσιμότητα. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δικτύων υψηλής ταχύτητας, ιδίως ευρυζωνικών στις αγροτικές περιοχές, στην αποτελεσματική εκχώρηση του ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 5G, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης υπηρεσιών που εξαρτώνται από την ευρυζωνικότητα, όπως το υπολογιστικό νέφος, το διαδίκτυο των πραγμάτων κ.λπ., καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και υπηρεσιών.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Βουλγαρίας για την περίοδο 2020-2030 που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2020 αποσκοπεί στην ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα μέρος της χώρας ή ομάδα της κοινωνίας δεν θα μείνει χωρίς επαρκή ψηφιακή συνδεσιμότητα και να παρασχεθεί καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε ποικίλες, υψηλής ποιότητας και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες. Η ψηφιακή συνδεσιμότητα συμβάλλει στην παροχή πρόσβασης σε όλους τους σημαντικούς παράγοντες κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, όπως σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα μεταφορών, σημαντικούς παρόχους δημόσιων υπηρεσιών κ.λπ.

Εθνικά και περιφερειακά ευρυζωνικά χρηματοδοτικά μέσα και μέτρα

Σύμφωνα με την προτεραιότητα 8 του εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος «Βουλγαρία 2030», προβλέπεται η χρήση του κρατικού προϋπολογισμού και των κονδυλίων της ΕΕ.

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ): Η Βουλγαρία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΜΑΑ για σημαντικές επενδύσεις συνδεσιμότητας. Πρόκειται να κατασκευαστούν συμμετρικά δίκτυα κορμού/οπισθοζεύξης gigabit σε ολόκληρη τη χώρα, με έμφαση σε υποεξυπηρετούμενα τμήματα της χώρας και σύνδεση με δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κύρια οδικά δίκτυα (ΔΕΔ-Μ) προβλέπεται να καλυφθούν από το 5G, ώστε να εξασφαλιστούν ταχύτητες έως και 1 Gbps.

Χάρτης πορείας για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας: Η Βουλγαρία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι έχει ήδη εφαρμόσει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές, όπως εξαιρέσεις από την αδειοδότηση και ταχείες διαδικασίες· διαθεσιμότητα γεωαναφερόμενων πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο κατοχής της υποδομής και την ύπαρξη σκοτεινών οπτικών ινών, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε υλική υποδομή που ελέγχεται από δημόσιους φορείς. Η Βουλγαρία ανέφερε επίσης ότι επί του παρόντος εργάζεται για: (i) τη διασφάλιση ότι οι αιτήσεις αδειοδότησης υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, (ii) τη δημιουργία συντονιστών ευρυζωνικότητας και (iii) την ανάθεση συντονιστικού ρόλου σε φορέα όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης σε υφιστάμενη υλική υποδομή.

Δεδομένα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και τεχνολογιών στη Βουλγαρία

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και τις διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και το κόστος, ελέγξτε τις εκθέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις ανά χώρα του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και καινοτομίας (DESI).

Εκχωρήσεις ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

Εκδόσεις και έγγραφα Τύπου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

αγγλικά

βουλγαρικά

Στοιχεία επικοινωνίας

BCO Bulgaria (Εθνικό Γραφείο Ευρυζωνικών Αρμοδιοτήτων): Διεύθυνση Πληροφορικής, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Министерство на транспорта и съобщенията)

Διεύθυνση: Dyakon Ignatiy 9, 1000 Sofia, Bulgaria
Επικοινωνία μέσω email
Τηλέφωνο: +35 92 940 92 80
Δικτυακός τόπος

Κανονισμός για τις επικοινωνίες Επιτροπή (Комисия за регулиране на съобщенията)

Διεύθυνση: Gurko 6, Σόφια 1000, Βουλγαρία
Επικοινωνία μέσω email
Τηλέφωνο: +35 92 949 27 23
Δικτυακός τόπος

Τελευταία νέα

Έκθεση δραστηριοτήτων 2023-24 του δικτύου ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας

Το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει τις κύριες δραστηριότητες, τους τομείς εστίασης και τα κυριότερα σημεία του ετήσιου προγράμματος 2023-24 του δικτύου των ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας (BCO).

REPORT / STUDY |
Στήριξη του δικτύου ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας το 2024-25

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 2024-25 του δικτύου των ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας περιγράφει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τους τομείς εστίασης για το φετινό πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει από τις 5 Απριλίου 2024 έως τις 4 Απριλίου 2025.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνικότητα στη Σουηδία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας της Σουηδίας, που εγκρίθηκε το 2016, έχει το όραμα μιας πλήρως συνδεδεμένης Σουηδίας και έχει στόχους τόσο για την κινητή κάλυψη όσο και για ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ευρυζωνικότητα στην Ισπανία

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η ανάπτυξη του 5G συγκαταλέγονται στις δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του Ψηφιακού Θεματολογίου 2025 της Ισπανίας.

Ευρυζωνικότητα στη Σλοβενία

Η Σλοβενία επιλέγει την τεχνολογική ουδετερότητα και τη δυναμική της αγοράς για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές και τις υπηρεσίες.

Ευρυζωνικότητα στη Σλοβακία

Η Σλοβακία έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο την παροχή σε όλα τα νοικοκυριά πρόσβασης σε υπερταχύ διαδίκτυο έως το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Ρουμανία

Η Ρουμανία επικεντρώνεται στη δημιουργία εθνικού ευρυζωνικού δικτύου ως βήμα προς την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Ευρυζωνικότητα στην Πορτογαλία

Το θεματολόγιο για την Πορτογαλία στον ψηφιακό τομέα και η εθνική στρατηγική για τη συνδεσιμότητα σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πολύ υψηλής χωρητικότητας για την περίοδο 2023-2030 διαμορφώνουν την ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής στην Πορτογαλία.

Ευρυζωνικότητα στην Πολωνία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας της Πολωνίας για το 2025 συνάδει με τους στόχους της ΕΕ για την κοινωνία των Gigabit.

Ευρυζωνικότητα στην Ολλανδία

Όλα τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps και η συντριπτική πλειονότητα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το 1 Gbps έως το 2023.

Ευρυζωνικότητα στη Μάλτα

Η ευρυζωνική πολιτική της Μάλτας είναι τεχνολογικά ουδέτερη και ευνοεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς.

Ευρυζωνικότητα στο Λουξεμβούργο

Η ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδομής με στόχο την ευρυζωνική πρόσβαση gigabit σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος του Λουξεμβούργου.

Ευρυζωνικότητα στη Λιθουανία

Η Λιθουανία αποσκοπεί στην παροχή 100 Mbps έως το 2027 σε αγροτικές περιοχές, καθώς και στη στήριξη των στόχων της κοινωνίας των Gigabit για το 2025.

Ευρυζωνικότητα στη Λετονία

Η Λετονία υποστηρίζει τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit και στοχεύει σε 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε gigabit, για αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και σε κάλυψη 5G για όλες τις μεγάλες αστικές περιοχές.

Ευρυζωνικότητα στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνικότητα προς την κοινωνία των Gigabit αποσκοπεί στην παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε όλους έως το 2026.

Ευρυζωνικότητα στην Ιρλανδία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας για την Ιρλανδία προβλέπει ότι έως το 2026 όλες οι εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ευρυζωνικότητα στην Ουγγαρία

Η εθνική στρατηγική της Ουγγαρίας για την ψηφιοποίηση 2021-2030 αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit έως το 2030.

Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα

Το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο 2021-2027 προωθεί τη χρήση σταθερών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και δικτύων 5G. Η Ελληνική Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους της Gigabit...

Ευρυζωνικότητα στη Γερμανία

Η συμφωνία συνασπισμού του 2021, η ψηφιακή στρατηγική και η στρατηγική Gigabit 2022 της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δίνουν προτεραιότητα στην προμήθεια δικτύων FTTH και 5G σε εθνικό επίπεδο.

Ευρυζωνικότητα στη Γαλλία

Το εθνικό ευρυζωνικό πρόγραμμα France Très Haut Débit θέτει ως στόχο την ταχεία ευρυζωνική πρόσβαση για όλα τα νοικοκυριά έως το 2022 και τις οπτικές ίνες για όλους έως το 2025.

Ευρυζωνικότητα στη Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης ενός δικτύου που θα βασίζεται στον ανταγωνισμό και θα υποστηρίζεται από δημόσιους πόρους για υποεξυπηρετούμενες περιοχές, καθώς και υπέρ της παροχής συμβουλών στους τοπικούς δήμους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ευρυζωνικών...

Ευρυζωνικότητα στην Εσθονία

Η Εσθονία έχει καθιερώσει βασική ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Δανία

Ορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κάλυψη σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων σε εθνικό επίπεδο στηρίζουν τους στόχους ευρυζωνικότητας της Δανίας. Η κυβέρνηση εργάζεται για να καταστήσει τη Δανία πρωτοπόρο στον ψηφιακό τομέα, δημιουργώντας ένα θεμέλιο για...

Ευρυζωνικότητα στην Τσεχική Δημοκρατία

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, καθορίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας για την κατασκευή VHCN.

Ευρυζωνικότητα στην Κύπρο

Το ευρυζωνικό σχέδιο της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και πρακτική στήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

Ευρυζωνικότητα στην Κροατία

Το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 2021-2027 ανταποκρίνεται στους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και εν μέρει στους ψηφιακούς στόχους για το 2030.

Ευρυζωνικότητα στο Βέλγιο

Η στρατηγική του Βελγίου για την ευρυζωνικότητα ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής. Στόχος του εθνικού σχεδίου για σταθερές και κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι η εξάλειψη των υπόλοιπων λευκών περιοχών όπου δεν είναι διαθέσιμες υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας. Με τη...

Ευρυζωνικότητα στην Αυστρία

Η ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας επικεντρώνεται στην παροχή συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε εθνικό επίπεδο έως το 2030.