Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Uniós finanszírozási lehetőségek a hírmédia-ágazat számára

Az Európai Bizottság célja olyan projektek támogatása, amelyek előmozdítják a szabad, sokszínű és plurális médiakörnyezetet és/vagy kezelik a médiaágazat strukturális kihívásait.

    a tömeges online média felidézése

© metamorworks - iStock Getty Images Plus 1600px

Ez az oldal három fő kategóriába sorolja a hírmédia-ágazatnak nyújtott uniós támogatásokat: „médiaszabadság és -pluralizmus”, „együttműködés és innováció”, valamint „polgári szerepvállalás és közélet”. Adott esetben a Bizottság függetlenségi záradékot foglal bele az aláírt támogatásokba annak érdekében, hogy a kedvezményezettek teljes szerkesztői függetlenség mellett működjenek.

A jelenleg folyamatban lévő pályázati felhívásokon kívül ez az oldal a lezárt pályázati felhívások jelenlegi kedvezményezettjeit is tartalmazza. Miután a finanszírozási időszak lejárt, a projektek eltávolításra kerülnek erről az oldalról.

Ezek a pályázati felhívások a CulturEU finanszírozási útmutatójábanis megtalálhatók. A hírmédia-ágazatnak a támogatásokon túl nyújtott európai bizottsági támogatással kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el a„hírkezdeményezés” oldalra.

A finanszírozási lehetőségek különböző eszközökből, például létrehozott programokból vagykísérleti projektekből és előkészítő intézkedésekbőlszármaznak . A pályázati eljárás finanszírozási eszközről másikra változik. Ez az oldal az arra az oldalra mutató linket tartalmazza, ahol a tényleges hívást közzétették, és amely tartalmazza a jelentkezéshez szükséges utasításokat.

A finanszírozási lehetőségek az alábbi kategóriákba sorolhatók:

  1. A tömegtájékoztatás szabadsága és pluralizmusa
  2. Együttműködés és innováció
  3. A polgárok szerepvállalása és közszférája

 

1. A tömegtájékoztatás szabadsága és pluralizmusa

A tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető elvek. A finanszírozási eszközök kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket foglalnak magukban, 2021-től pedig a Kreatív Európa programon keresztül.

 

Ebben a kategóriában nincsenek nyílt pályázati felhívások.

Újságírási partnerségek – pluralizmus (2024)

Ez a pályázati felhívás támogatni fogja a szervezeteket/közvetítőket abban, hogy célzott finanszírozási rendszereket hozzanak létre a demokrácia szempontjából különösen fontos hírmédia-területeken (például a helyi/regionális médiában, a független és oknyomozó újságírásban, valamint a közérdekű hírekben).

Költségvetés: 5 millió EUR.

Újságírási partnerségek – pluralizmus (2023)

2023-ban előszöraz újságírói partnerségek éves pályázati felhívása tartalmaz egy témát a médiapluralizmus támogatására. Négy projektet választottak ki. NB. A pályázati felhívás a médiaegyüttműködések szokásos témáját is fenntartja.

Uniós támogatás: 7 millió EUR.

Időtartam: projektenként kb. 2 év.

Médiatulajdon-felügyeleti rendszer

Az első kísérleti projekt keretében létrehozott adatbázisraépítve a cél egy országos adatbázis biztosítása, amely információkat tartalmaz a médiatulajdonról, valamint a vonatkozó jogi keretekről és a médiatulajdon átláthatóságával kapcsolatos kockázatok szisztematikus értékeléséről az első kísérleti projekt által nem érintett tizenkét tagállamban. A kiválasztott projektet a Paris-Lodron Universität Salzburg (PLUS) által vezetett konzorcium irányítja.

Uniós támogatás: legfeljebb 500,000 EUR.

Időtartam: 2022 októberétől 2023 szeptemberéig.

A helyi és regionális hírmédia támogatása a kialakulóban lévő hírsivatagokkal szemben

A „Helyi média a demokráciáért” projekt növelni fogja a páneurópai hírsivatag jelenség megértését, és megerősíti a helyi és regionális média kapacitásait, tekintettel a helyi demokráciához, a társadalmi kohézióhoz és a polgári részvételhez való kulcsfontosságú hozzájárulásukra. A projektet az Európai Újságírók Szövetsége koordinálja.

Uniós támogatás: legfeljebb 1 990 000 EUR.

Időtartam: 2023 februárjától 2024 júliusáig.

A tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének védelme – Gyorsreagálási mechanizmus

Ez a tevékenység magában foglalja a tényfeltárást, az érdekképviseletet, a nyomon követést és a tudatosságnövelést. Előtérbe helyezi a sajtó és a média szabadságának megsértését, és gyakorlati segítséget nyújt a fenyegetett újságíróknak. A kiválasztott projektet azEurópai Sajtó- és Médiaközpont vezeti.Szabadság,

Uniós támogatás: legfeljebb 3 100 000 EUR.

A médiapluralizmus nyomon követése a digitális korban

A Médiapluralizmus Monitor egy tudományos eszköz, amelynek célja a médiapluralizmust fenyegető potenciális kockázatok azonosítása. A projektet a Médiapluralizmus és Médiaszabadság Központja vezeti.

Uniós támogatás: legfeljebb 1,1 millió EUR.

Sajtó- és médiatanácsok

Ennek a fellépésnek az a célja, hogy tovább erősítse a sajtó- és médiatanácsok pozícióját a konvergens médiakörnyezetben, és segítse a deontológiai normák továbbfejlesztését. Eredményei közé tartozik a média önszabályozó szerveire vonatkozó adatbázis kidolgozása és karbantartása; a bevált gyakorlatok cseréje; az új médiatanácsok támogatása; újságírók képzése; együttműködés a médiaszabályozókkal; segítségnyújtás az újságírói normák kidolgozásához. A kiválasztott projektet a Fundacion Bl anquernavezeti,

Uniós támogatás: 1.000.000EUR.

Az Európai Unió – a tömegtájékoztatás szabadságának központja

E fellépés célja az EU-ban működő független orosz és belarusz média támogatása. A kiválasztott Free Media Hub EAST projektet a Prágai Civil Társadalmi Központ vezeti. A program több mint 2,2 millió eurót ítél oda vissza nem térítendő támogatásként, segítséget és pszichológiai támogatást nyújt, technológiai megoldásokba ruház be, és megerősíti a helyi központok közötti együttműködést, ahol ezek a száműzött média az EU-ban található (főként Csehországban, Németországban, Lengyelországban, Lettországban és Litvániában).

Uniós támogatás: 3 millió EUR.

Európai Újságírói és Médiainformációs Irodalmi Fesztivál

AzEurópai Újságírói és Médiainformációs Irodalmi Fesztivál célja, hogy megerősítse az újságírók, a médiaorgánumok, köztük a közszolgálati média, a civil társadalmi szervezetek és a médiaműveltség szakemberei közötti párbeszédet, együttműködést és partnerséget az EU-ban, a szakma szempontjából kulcsfontosságú kérdésekre összpontosítva. Különös figyelmet fordítva a fiatalokra, beleértve az újságírók diákjait, az embereket és a közösségi médiát is. A kiválasztott projektet az Európai Egyetemi Intézet (EUI) által vezetett konzorcium irányítja.

Uniós támogatás: 834,442 EUR.

Időtartam: 2023 októberétől 2025 márciusáig.

2. Együttműködés és innováció

A Bizottság célja, hogy támogassa a hírmédia-ágazat átalakulását és versenyképességét. Ez a támogatás a Kreatív Európa program és a kutatási programok (Horizont Európa, Digitális Európa) keretében nyújtott támogatásokból, valamint kísérleti projektekből és előkészítő intézkedésekből származik.

 

A polgároknak szembe kell nézniük az európai televízió- és videohírportállal

A pályázati felhívás olyan mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatásokkal kapcsolatos releváns ötleteket keres, amelyek a médiaágazatban az adatok gazdagságát kihasználva forradalmasítják a tartalom létrehozásának és fogyasztásának módját, lehetővé téve új bevételi források létrehozását az ágazat számára. Az európai tartalmak terjesztésének támogatása és olyan MI-technológiák integrációja, amelyek forradalmasítják a tartalom létrehozását, szervezését és bemutatását az európai médiakörnyezetben. A kezdeményezés célja, hogy a mesterséges intelligenciát a meglévő tartalmakon alapuló, személyre szabott tartalmak bemutatására használja fel, többek között a hírek, a dokumentumfilmek, a fikció és a sport területén.

Költségvetés: 2,5 millió EUR.

Határidő: 2024. május 15.

Újságírási partnerségek – együttműködések

E pályázati felhívás révén az EU finanszírozza az innovatív üzleti modellekre és/vagy újságírói projektekre összpontosító hírmédia-szervezetek határokon átnyúló, együttműködésen alapuló pályázatait Európa-szerte.

Uniós finanszírozás: 6 millió EUR.

Időtartam: projektenként kb. 2 év.

Európai médiaplatformok (2023)

A támogatások olyan projekteket támogatnak, amelyek célja a polgárok megbízható információkhoz való hozzáférésének javítása a hírmédia-tartalmakat és/vagy programozást nyújtó technikai médiarendszerek fejlesztése és bővítése révén.

Uniós finanszírozás: 6 millió EUR.

Időtartam: 12–15 hónapközött .

Újságírási partnerségek (2021, 2022 és 2023)

Az első két éves pályázati felhívás 2021-ben hét projektet, 2022-ben tizenkét projektet, 2023-ban pedig négy projektet eredményezett, amelyek célja, hogy Európa-szerte támogassák az egész ágazatra kiterjedő, határokon átnyúló együttműködést a hírmédia-szervezetek között. NB. A felhívás 2023-ban először tartalmaz egy második témát is a médiapluralizmus támogatására.

Uniós támogatás: 2021-ben 8 millió EUR, 2022-ben 14 millió EUR, 2023-ban 5 millió EUR.

Időtartam: projektenként kb. 2 év.

Európai médiaplatformok (2022)

Három projekt kap támogatást a polgárok megbízható információkhoz való hozzáférésének javítására a hírmédia-tartalmakat és/vagy programozást nyújtó technikai médiarendszerek fejlesztése és bővítése révén.

Uniós támogatás: 6 millió EUR.

Az időtartam a projekttől függően változik.

Innováció a médiáért, beleértve az eXtended Reality-t (IA)

A négy kiválasztott projekt új moduláris eszközöket, komponenseket és/vagy szolgáltatásokat fejleszt ki, amelyek az adatkezelés és az új médiaalkalmazások használatának műszaki, szervezeti, kereskedelmi és jogi vonatkozásaival foglalkoznak.

Uniós támogatás: 26 millió EUR.

Adathordozók adattere (telepítés)

Egy 2022. évi pályázati felhívást követően egy páneurópai konzorcium biztonságos és megbízható adatteret hoz létre és telepít az uniós médiaszervezetek közötti fokozott, adatalapú együttműködés lehetővé tétele érdekében. Emellett új, adatvezérelt üzleti lehetőségeket fog teremteni az uniós médiaágazat támogatása érdekében a digitális gazdaság jelenlegi és új kihívásainak kezelésében.

Uniós támogatás: 8 millió EUR.

Időtartam: 2023. október 1-jétől 2026. szeptember 30-ig.

3. A polgárok szerepvállalása és közszférája

A Bizottság élénk és sokszínű közszférát kíván ösztönözni, amelyben a polgárok megbízható információkhoz férhetnek hozzá az EU-ról. Az uniós ügyekkel kapcsolatos hírek független előállításának és terjesztésének támogatása a multimédiás fellépéseken keresztül érhető el. Emellett a Bizottság támogatja a polgárokkal való kapcsolattartást célzó innovatív és vonzó projektek kidolgozását, valamint a médiaműveltséget.

  • Az ezekre a finanszírozási lehetőségekre alkalmazandó eljárás a finanszírozási forrástól függően változik.
  • A létrehozott programok (pl. Kreatív Európa, Horizont Európa) keretében az eljárásokat a finanszírozási és pályázati lehetőségek portálján központosítják, ahol a pályázati felhívásokat közzéteszik, ahol a pályázóknak fel kell tölteniük pályázataikat, és ahol közzéteszik a kedvezményezettek listáját és a projektleírásokat.

 

 

Médiaműveltség

Ez a pályázati felhívás ösztönözni fogja a médiaműveltségre vonatkozó szakpolitikákkal és gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretek megosztását és cseréjét annak érdekében, hogy innovatív, határokon átnyúló médiaműveltségi kezdeményezéseket és közösségeket lehessen kialakítani az országok között, figyelembe véve a különböző korcsoportok körében jelenleg alkalmazott felhasználói magatartást.

Költségvetés: 2 millió EUR.

Határidő: 2024. március 7.

Európai médiaközpontok (2023)

E fellépés célja az európai ügyekről szóló hírek és tényszerű programozás előállítása és terjesztése médiaközpontok (pl. fizikai/virtuális hírszobák) létrehozása vagy bővítése révén.

Uniós támogatás: 8 000 000 EUR.

Tájékoztató intézkedések az EU kohéziós politikájához

E pályázati felhívás célja, hogy támogatást nyújtson az uniós kohéziós politikához kapcsolódó információk és tartalmak előállításához és terjesztéséhez.

Költségvetés: 7 millió EUR.

Egy európai közszférát: új online médiaajánlat az európai fiatalok számára (2023)

E felhívás révén az EU támogatni fogja az aktuális ügyekkel kapcsolatos napi, gondolatébresztő és megbízható tartalmak előállítását Európa-szerte a fiatal európaiak számára és részéről.

Költségvetés: 9 millió EUR.

NemzetiEDMO-központok létrehozása

Az Európai Digitális Média Megfigyelőközpontja (EDMO) keretében nyolc nemzeti tényellenőrző központot választottak ki annak érdekében, hogy növeljék a dezinformációs kampányok felderítésére, elemzésére és felfedésére irányuló kapacitást nemzeti/regionális szinten.

Uniós támogatás: kb. 11 millió EUR.

Euronews európai programjai

A Bizottság 2021 júliusában új hároméves partnerségi keretmegállapodást írt alá az Euronews televíziós műsorszolgáltatóval, amely több nyelven is támogatja az uniós ügyekkel kapcsolatos tartalmak előállítását.

Uniós támogatás: 2022-ben 14 584 000 EUR.

Időtartam: éves támogatások 2024 júniusáig.

Az uniós ügyek rádión keresztüli közvetítése

A Bizottság Európa-szerte támogatja az uniós ügyeknek a rádióműsorokban való lefedését. A támogatás legalább 15 rádióállomáson támogatja az Euranet Plus-t az uniós ügyekre vonatkozó tartalmak előállításában és terjesztésében.

Uniós támogatás: legfeljebb4,4 millió EUR.

Időtartam: 2023 januárjától 2024 decemberéig.

AzEU kohéziós politikájával kapcsolatos tájékoztatási intézkedések (2022)

A DG REGIO támogatja az uniós kohéziós politikához kapcsolódó információk és tartalmak előállítását és terjesztését. A felhívás kedvezményezettjeinek megtekintéséhez lépjen az oldal aljára.

Uniós támogatás: 7 millió EUR.

Az időtartam a projekttől függően változik, kb. 12 hónap.

Azuniós ügyek lefedése többnyelvű platformokon keresztül

A német sajtóügynökség által koordinált 18 hírügynökségből álló konzorcium létrehozza az „Európai Hírtermet” (European Newsroom), a hírtudósok számára, hogy együtt dolgozzanak és képezzenek együtt azzal a céllal, hogy javítsák az európai újságírói minőségi normákat, valamint hogy uniós ügyekkel kapcsolatos híreket készítsenek és terjesszenek.

Uniós támogatás: 1 760 000 EUR.

Időtartam: 2022. januártól 2023 decemberéig.

Azuniós ügyek adatvezérelt lefedettsége

Két médiakonzorcium kap támogatást ahhoz, hogy több szempontból is gazdagítsák az uniós ügyekről szóló tudósításokat: az Európai Adathírközpontixvezető európai sajtóügynökséget tömörít, amely kilenc nyelven készít infografikákat, videókat, hanganyagokat, podcastokat és szöveges történeteket,valamint azeurópai adatújságírói hálózatot, amely Európa-szerte 12 fő partnerből és a kapcsolódó médiából álló hálózat, amely európai témák adatvezérelt lefedettségét állítja elő és népszerűsíti.

Uniós támogatás: egyenként legfeljebb 700,000 EUR.

Időtartam: 2 év, 2023 tavaszától.

Egy európai közszférát: új online médiaajánlat az európai fiatalok számára (2022)

Négy médiakonzorcium kap támogatást innovatív, gondolatébresztő tartalmak előállításához és terjesztéséhez a fiatal európai fiatalok számára.

Uniós támogatás: 9 millió EUR.

Időtartam: 17/18 hónap, 2023 áprilisától kezdődően.

Médiaműveltség

Lásd a 2022. és 2023. évi pályázati felhívások kedvezményezettjeit az oldalak alján.

Uniós támogatás: Évi 2 000 000 EUR.

Időtartam: a projektek két évig tartanak.

A média képviselete és befogadása a menekültek és migránsok számára – 2. szakasz

A projekt célja annak meghatározása, hogy miként lehet előmozdítani az inkluzív közösségi médiát Európában, valamint a kiszolgáltatott csoportok, például a migránsok és menekültek számára, hogy saját narratívákat készítsenek a menekültek és migránsok európai társadalmakban és közösségekben betöltött helyéről és szerepéről. A győztes „MIGRAVOICE”-t az F undaciónMaldita.es koordinálja.

Uniós támogatás: 490,500 EUR.

Kezdés: 2024. január.

Időtartam: 18 hónap.

 

A hírmédia ágazatának támogatására irányuló közelmúltbeli felhívások

CALL FOR PROPOSALS |
Újságírási partnerségek – együttműködések (2024)

Az EU arra szólít fel, hogy az innovatív üzleti modellekre és/vagy újságírói projektekre összpontosító, határokon átnyúló, együttműködésen alapuló javaslatokat terjesszenek elő hírmédia-szervezetek között Európa-szerte.

CALL FOR PROPOSALS |
Újságírási partnerségek – pluralizmus (2024)

Az EU felszólítja a szervezeteket/közvetítőket, hogy hozzanak létre célzott finanszírozási rendszereket a demokrácia szempontjából különösen fontos hírmédia-területeken (például a helyi/regionális médiában, a független és oknyomozó újságírásban, valamint a közérdekű hírekben).

CALL FOR PROPOSALS |
Európai médiaplatformok – 2023

A Bizottság 2023-ban új, 6 millió EUR összegű pályázati felhívást tesz közzé európai médiaplatform-projektek létrehozására azzal a céllal, hogy Unió-szerte javítsa az uniós polgárok hozzáférését a megbízható információkhoz.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

A média és a digitális kultúra támogatása

A Bizottság támogatja a médiapolitikák koherens megközelítését, amely kiterjed a médiaszolgáltatásokra és az európai kulturális örökség megőrzésére vonatkozó jogszabályokra is.