Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mogućnosti financiranja EU-a za sektor informativnih medija

Europska komisija nastoji poduprijeti projekte kojima se promiče slobodno, raznoliko i pluralističko medijsko okruženje i/ili rješavaju strukturni izazovi medijskog sektora.

    podsjećanje na masovne online medije

© metamorworks - iStock Getty Images Plus 1600px

Na ovoj su stranici predstavljena bespovratna sredstva EU-a za sektor informativnih medija u tri glavne kategorije: „sloboda i pluralizam medija”, „suradnja i inovacije” i „sudjelovanje građana i javna sfera”. Prema potrebi, Komisija u potpisana bespovratna sredstva uključuje klauzulu o neovisnosti kako bi korisnici bili potpuno urednički neovisni.

Osim trenutačno otvorenih poziva na podnošenje prijedloga, na ovoj su stranici uključeni i trenutačni korisnici zatvorenih poziva na podnošenje prijedloga. Nakon završetka razdoblja financiranja projekti se uklanjaju s ove stranice.

Ti su pozivi na podnošenje prijedloga dostupni i u Vodiču za financiranje CulturEU-a. Informacije o potpori Europske komisije sektoru informativnih medija osim bespovratnih sredstava potražite nastranici „Inicijativaza vijesti”.

Mogućnosti financiranja proizlaze iz različitih instrumenata, kao što su uspostavljeni programi ili pilot-projekti i pripremna djelovanja. Postupak podnošenja zahtjeva razlikuje se od instrumenta financiranja do drugog. Ova stranica nudi vam poveznicu na stranicu na kojoj je objavljen stvarni poziv, koja sadrži upute za prijavu.

Mogućnosti financiranja u nastavku su podijeljene u sljedeće kategorije:

  1. Sloboda i pluralizam medija
  2. Suradnja i inovacije
  3. Uključivanje građana i javna sfera

 

1. Sloboda i pluralizam medija

Sloboda i pluralizam medija ključna su načela sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Instrumenti financiranja uključuju pilot-projekte i pripremna djelovanja, a od 2021. u okviru programa Kreativna Europa.

 

U ovoj kategoriji nema otvorenih poziva na podnošenje prijedloga.

Novinarska partnerstva – pluralizam (2024.)

Ovim pozivom na podnošenje prijedloga podupirat će se organizacije/posrednici u uspostavi namjenskih programa financiranja u područjima informativnih medija od posebne važnosti za demokraciju (kao što su lokalni/regionalni mediji, neovisno i istraživačko novinarstvo te vijesti od javnog interesa).

Proračun: 5 milijuna EUR.

Novinarska partnerstva – pluralizam (2023.)

Prvi put 2023. godišnji poziv na podnošenje prijedloga za novinarska partnerstva uključuje temu za potporu medijskom pluralizmu. Odabrana su četiri projekta. NAPOMENA: U pozivu na podnošenje prijedloga zadržana je i uobičajena tema suradnje u medijima.

PotporaEU-a: 7 milijuna EUR.

Trajanje: oko dvije godine po projektu.

Sustav praćenja vlasništva nad medijima

Nadovezujući se na bazu podataka uspostavljenu u prvom pilot-projektu, cilj je osigurati bazu podataka po zemljama koja sadržava informacije o vlasništvu nad medijima i sustavnu procjenu relevantnih pravnih okvira i rizika za transparentnost vlasništva nad medijima u dvanaest država članica koje nisu obuhvaćene prvim pilot-projektom. Odabranim projektom upravlja konzorcij koji vodi Paris-Lodron Universität Salzburg (PLUS).

PotporaEU-a: do 500,000 EUR.

Trajanje: od listopada 2022. do rujna 2023.

Potpora lokalnim i regionalnim informativnim medijima suočenima s novim pustinjama s vijestima

Projektom „Lokalni mediji za demokraciju” povećat će se razumijevanje fenomena paneuropskih informativnih pustinja i ojačati kapaciteti lokalnih i regionalnih medija u svjetlu njihova ključnog doprinosa lokalnoj demokraciji, socijalnoj koheziji i sudjelovanju građana. Projekt koordinira Europska federacija novinara.

PotporaEU-a: do 1 990 000 EUR.

Trajanje: od veljače 2023. do srpnja 2024.

Zaštita slobode i pluralizma medija – mehanizam brzog odgovora

Ova mjera obuhvaća utvrđivanje činjenica, zagovaranje, praćenje i podizanje svijesti. Time će se u prvi plan staviti kršenja slobode tiska i medija te pružiti praktična pomoć ugroženim novinarima. Odabrani projekt vodi Europskicentar za tisak i medije.

PotporaEU-a: do 3 100 000 EUR.

Praćenje medijskog pluralizma u digitalnom dobu

Alat za praćenje medijskog pluralizma znanstveni je alat osmišljen za utvrđivanje potencijalnih rizika za medijski pluralizam. Projekt vodi Centar za medijski pluralizam i slobodu medija.

PotporaEU-a: do 1,1 milijun eura.

Vijeća za tisak i medije

Cilj je ove mjere dodatno ojačati položaj vijeća za tisak i medije u konvergiranom medijskom okruženju i pomoći u daljnjem razvoju deontoloških standarda. Njezini rezultati uključivat će razvoj i održavanje baze podataka o samoregulatornim tijelima za medije; razmjena najboljih praksi; potpora novim medijskim vijećima; osposobljavanje novinara; suradnja s regulatornim tijelima za medije; pomoć u razvoju novinarskih standarda. Odabrani projekt vodi Fundacion Blanquerna,

PotporaEU-a: 1.000.000EUR.

Europska unija – centar za slobodu medija

Cilj je tog djelovanja poduprijeti postojeće i uspostavljene neovisne ruske i bjelaruske medije koji djeluju u EU-u. Odabrani projekt Free Media Hub EAST vodi Centar za civilno društvo Praga. Dodijelit će se više od 2,2 milijuna EUR bespovratnih sredstava, pružiti pomoć i psihološku potporu, ulagati u tehnološka rješenja i ojačati suradnju među lokalnim centrima u kojima se ti prognani mediji nalaze u EU-u (uglavnom Češka, Njemačka, Poljska, Latvija, Litva).

PotporaEU-a: 3 milijuna EUR.

Europski festival novinarstva i medijske pismenosti

Europski festival novinarstva i medijske informacijske pismenosti” usmjeren je na jačanje dijaloga, suradnje i partnerstva u EU-u među novinarima, medijskim kućama, uključujući javne medije, organizacije civilnog društva i stručnjake za medijsku pismenost, s naglaskom na ključnim pitanjima za tu profesiju. S posebnim naglaskom na mlade, uključujući novinarske studente, ljude i društvene medije. Odabranim projektom upravlja konzorcij pod vodstvom Europskog sveučilišnog instituta – EUI.

PotporaEU-a: 834,442 EUR.

Trajanje: od listopada 2023. do ožujka 2025.

2. Suradnja i inovacije

Komisijanastoji poduprijeti transformaciju i konkurentnost sektora informativnih medija. Ta potpora dolazi iz bespovratnih sredstava u okviru programa Kreativna Europa i istraživačkih programa (Obzor Europa, Digitalna Europa) te pilot-projekata i pripremnih djelovanja.

 

Europski portal televizijskih i video vijesti

Pozivom na podnošenje prijedloga traže se relevantne ideje za usluge temeljene na umjetnoj inteligenciji koje iskorištavaju bogatstvo podataka u medijskom sektoru kako bi se revolucionirao način na koji se sadržaj stvara i troši, čime se omogućuje stvaranje novih tokova prihoda za taj sektor. Potpora optjecaju europskih sadržaja i integraciji tehnologija umjetne inteligencije koje revolucioniraju stvaranje, organizaciju i prezentaciju sadržaja u europskom medijskom okruženju. Cilj je ove inicijative iskoristiti umjetnu inteligenciju za predstavljanje personaliziranog sadržaja na zahtjev na temelju postojećeg sadržaja, među ostalim u području vijesti, dokumentarnih filmova, fikcije i sporta.

Proračun: 2,5 milijuna EUR.

Rok: 15. svibnja 2024.

Novinarska partnerstva – suradnja

Ovim pozivom na podnošenje prijedloga EU će financirati prekogranične, suradničke prijedloge organizacija informativnih medija usmjerene na inovativne poslovne modele i/ili novinarske projekte diljem Europe.

Financijska sredstva EU-a: 6 milijuna EUR.

Trajanje: oko dvije godine po projektu.

Europske medijske platforme (2023.)

Bespovratnim sredstvima podupirat će se projekti čiji je cilj poboljšati pristup građana pouzdanim informacijama poboljšanjem i širenjem tehničkih medijskih sustava koji pružaju sadržaj informativnih medija i/ili programiranje.

Financijska sredstva EU-a: 6 milijuna EUR.

Trajanje: između 12 i 15 mjeseci.

Novinarska partnerstva (2021., 2022. i 2023.)

Prva dva godišnja poziva na podnošenje prijedloga za novinarska partnerstva rezultirala su sedam projekata 2021., dvanaest projekata 2022. i četiri projekta 2023. za potporu sektorskoj prekograničnoj suradnji među informativnim medijskim organizacijama diljem Europe. NAPOMENA: Poziv prvi put 2023. sadržava i drugu temu za potporu medijskom pluralizmu.

PotporaEU-a: 8 milijuna EUR u 2021., 14 milijuna EUR u 2022., 5 milijuna EUR 2023.

Trajanje: oko dvije godine po projektu.

Europske medijske platforme (2022.)

Tri projekta dobivaju potporu za poboljšanje pristupa građana pouzdanim informacijama poboljšanjem i širenjem tehničkih medijskih sustava koji pružaju sadržaj informativnih medija i/ili programiranje.

PotporaEU-a: 6 milijuna EUR.

Trajanje varira ovisno o projektu.

Inovacije za medije, uključujući eXtended Reality (IA)

U četiri odabrana projekta razvijaju se novi modularni alati, komponente i/ili usluge koji se bave tehničkim, organizacijskim, komercijalnim i pravnim aspektima upravljanja podacima i njihove uporabe za nove medijske aplikacije.

PotporaEU-a: 26 milijuna EUR.

Podatkovni prostor za medije (razmještanje)

Nakon poziva na podnošenje prijedloga 2022. jedan paneuropski konzorcij uspostavlja i uvodi siguran i pouzdan podatkovni prostor kako bi se omogućila bolja podatkovna suradnja među medijskim organizacijama EU-a općenito. Stvorit će se i nove poslovne prilike temeljene na podacima za potporu medijskom sektoru EU-a u suočavanju s postojećim i novim izazovima digitalnog gospodarstva.

PotporaEU-a: 8 milijuna EUR.

Trajanje: od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2026.

3. Uključivanje građana i javna sfera

Komisija želi potaknuti živu i raznoliku javnu sferu u kojoj građani imaju pristup pouzdanim informacijama o EU-u. Potpora neovisnoj proizvodnji i širenju informativnih sadržaja o pitanjima EU-a dostupna je u okviru multimedijskih aktivnosti. Osim toga, Komisija podupire razvoj inovativnih i privlačnih projekata za suradnju s građanima, kao i za medijsku pismenost.

  • Postupak primjene na te mogućnosti financiranja mijenja se ovisno o izvoru financiranja.
  • U okviru uspostavljenih programa (npr. Kreativna Europa, Obzor Europa) postupci su centralizirani na portalu Financiranje i natječaji kao jedinstveno mjesto na kojem se objavljuju pozivi na podnošenje prijedloga, na kojem podnositelji zahtjeva moraju učitati svoje prijave i na kojem se objavljuje popis korisnika i opisi projekata.

 

 

Medijska pismenost

Ovim pozivom na podnošenje prijedloga potaknut će se razmjena znanja i razmjena o politikama i praksama medijske pismenosti kako bi se omogućio razvoj inovativnih inicijativa za prekograničnu medijsku pismenost i zajednica diljem zemalja, uzimajući u obzir trenutačno ponašanje korisnika među različitim dobnim skupinama.

Proračun: 2 milijuna EUR.

Rok: 7. ožujka 2024.

Europska medijska središta (2023.)

Cilj je ove aktivnosti izraditi i distribuirati vijesti i činjenično programiranje o europskim pitanjima uspostavom ili širenjem medijskih centara (npr. fizičke/virtualne redakcije).

PotporaEU-a: 8 000 000 EUR.

Mjere informiranja za kohezijsku politiku EU-a

Cilj je ovog poziva na podnošenje prijedloga pružiti potporu izradi i širenju informacija i sadržaja povezanih s kohezijskom politikom EU-a.

Proračun: 7 milijuna EUR.

Europska javna sfera: nova ponuda internetskih medija za mlade Europljane (2023.)

Ovim pozivom EU će podupirati izradu svakodnevnog, promišljenog i pouzdanog sadržaja o aktualnim pitanjima iz cijele Europe za mlade Europljane i za mlade Europljane.

Proračun: 9 milijuna EUR.

Uspostava nacionalnih središta EDMO-a

Osam nacionalnih centara za provjeru činjenica odabrano je kako bi se povećao kapacitet za otkrivanje, analizu i otkrivanje kampanja dezinformiranja na nacionalnoj/regionalnoj razini u okviru Europskog opservatorija za digitalne medije (EDMO).

PotporaEU-a: približno 11 milijuna EUR.

Europski programi Euronewsa

Komisija je u srpnju 2021. s televizijom Euronews potpisala novi trogodišnji okvirni sporazum o partnerstvu kojim se podupire proizvodnja sadržaja o pitanjima EU-a na više jezika.

PotporaEU-a: 14 584 000 EUR 2022.

Trajanje: godišnja bespovratna sredstva do lipnja 2024.

Izvješćivanje o poslovima EU-a putem radija

Komisijapodupire izvješćivanje o pitanjima EU-a u radijskim programima diljem Europe. Bespovratnim sredstvima podupire se Euranet Plus u proizvodnji i distribuciji sadržaja o pitanjima povezanima s EU-om na najmanje 15 radijskih postaja.

PotporaEU-a: do4,4 milijuna eura.

Trajanje: od siječnja 2023. do prosinca 2024.

Mjere informiranja u vezi s kohezijskom politikom EU-a (2022.)

GU REGIO podupire izradu i širenje informacija i sadržaja povezanih s kohezijskom politikom EU-a. Da biste vidjeli korisnike ovog poziva, idite na dno ove stranice.

PotporaEU-a: 7 milijuna EUR.

Trajanje varira ovisno o projektu, oko 12 mjeseci.

Pokrivenost pitanja EU-a putem višejezičnih platformi

Konzorcij od 18 novinskih agencija koje koordinira njemačka tiskovna agencija uspostavit će „Europska novinska soba”, prostor za zajednički rad i osposobljavanje novinskih dopisnika u cilju poboljšanja novinarskih standarda kvalitete u Europi te proizvodnje i širenja vijesti o pitanjima EU-a.

PotporaEU-a: 1 760 000 EUR.

Trajanje: od siječnja 2022. do prosinca 2023.

Obuhvaćenost pitanjima EU-a temeljena napodacima

Dva medijska konzorcija dobivaju potporu kako bi se obogatila pokrivenost pitanjima EU-a iz više perspektiva: Europski centar za podatkovne vijesti, koji okupljavodeće europske novinske agencije koje proizvode infografike, videozapise, audio zapise, podcaste i tekstualne priče na devet jezika te Europsku mrežu podatkovnog novinarstva, mrežu od 12 ključnih partnera iz cijele Europe i povezane medije, koji proizvode i promiču praćenje europskih tema temeljenih na podacima.

PotporaEU-a: do 700,000 EUR svaki.

Trajanje: Dvije godine, počevši od proljeća 2023.

Europska javna sfera: nova ponuda internetskih medija za mlade Europljane (2022.)

Četiri medijska konzorcija dobivaju potporu za proizvodnju i distribuciju inovativnog sadržaja koji potiče razmišljanje o aktualnim pitanjima za mlade Europljane. Konzorcija proizvodi inovativni sadržaj na nekoliko jezika i širi ga na različite internetske kanale kako bi doprla do ciljne publike u dobi do 34 godine.

PotporaEU-a: 9 milijuna EUR.

Trajanje: 17/18 mjeseci, počevši od travnja 2023.

Medijska pismenost

Vidjeti korisnikepoziva na podnošenjeprijedloga za 2022. i 2023. na dnu stranice.

PotporaEU-a: 2 000 000 EUR godišnje.

Trajanje: projekti traju dvije godine.

Predstavljanje i uključivanje medija za izbjeglice i migrante – 2. faza

Cilj je ovog projekta utvrditi načine promicanja uključivih društvenih medija u Europi i ranjivih skupina kao što su migranti i izbjeglice stvarajući vlastiti diskurs o mjestu i ulozi izbjeglica i migranata u europskim društvima i zajednicama. Pobjednički „MIGRAVOICE” koordinira F undaciónMaldita.es.

PotporaEU-a: 490,500 EUR.

Početak: Siječanj 2024.

Trajanje: 18 mjeseci.

 

Nedavni pozivi za potporu sektoru informativnih medija

CALL FOR PROPOSALS |
Novinarska partnerstva – suradnja (2024.)

EU poziva na prekogranične suradničke prijedloge organizacija informativnih medija usmjerene na inovativne poslovne modele i/ili novinarske projekte diljem Europe.

CALL FOR PROPOSALS |
Novinarska partnerstva – pluralizam (2024.)

EU poziva organizacije/posrednike da uspostave namjenske programe financiranja u područjima informativnih medija koja su posebno važna za demokraciju (kao što su lokalni/regionalni mediji, neovisno i istraživačko novinarstvo te vijesti od javnog interesa).

CALL FOR PROPOSALS |
Europske medijske platforme – 2023.

Komisija 2023. objavljuje novi poziv na podnošenje prijedloga u vrijednosti od 6 milijuna EUR za uspostavu projekata europskih medijskih platformi u cilju poboljšanja pristupa građana EU-a pouzdanim informacijama u cijeloj Europskoj uniji.

Povezani sadržaj

Šira slika

Potpora medijima i digitalnoj kulturi

Komisija promiče dosljedan pristup medijskim politikama koji obuhvaća zakonodavstvo o medijskim uslugama i očuvanju europske kulturne baštine.