Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skaitmeninės Europos programa

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) yra nauja ES finansavimo programa, skirta skaitmeninių technologijų pritaikymui įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms.

© Europos Komisija

Programos „DIGITAL Europe“ pristatymas

fix-empty

Kaip padaryti Europą ekologiškesnę ir labiau skaitmeninę – tai dvejopi iššūkiai mūsų kartai, o mūsų sėkmė juos įveikti nulems mūsų ateitį.

Europos Komisija pradėjo žvelgti į ekologiškesnę Europą per Europos žaliąjį kursą. Kartu pradedamos diskusijos apie perėjimą prie labiau skaitmeninio pasaulio: skaitmeninė pertvarka.

Skaitmeninės technologijos ir infrastruktūra atlieka svarbų vaidmenį mūsų privačiame gyvenime ir verslo aplinkoje. Mes pasitikime jais bendrauti, dirbti, tobulinti mokslą ir spręsti dabartines aplinkos problemas. Be to, COVID-19 pandemija parodė ne tik tai, kiek mūsų technologijos mums bus prieinamos, bet ir tai, kaip svarbu, kad Europa nebūtų priklausoma nuo kitų pasaulio regionų sistemų ir sprendimų. Pagrindas šiam tikslui pasiekti yra DIGITAL programa.

Pagal Skaitmeninės Europos programą bus teikiamas strateginis finansavimas šiems uždaviniams spręsti, remiant projektus penkiose pagrindinėse pajėgumų srityse: superkompiuterių, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo, aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ir plataus skaitmeninių technologijų naudojimo visoje ekonomikoje ir visuomenėje užtikrinimo, be kita ko, pasitelkiant skaitmeninių inovacijų centrus. Planuojamas bendras 7,5 mlrd. EUR biudžetas (dabartinėmis kainomis) juo siekiama paspartinti ekonomikos atsigavimą ir formuoti skaitmeninę Europos visuomenės ir ekonomikos transformaciją, suteikiant naudos visiems, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Pagal Skaitmeninės Europos programą šie uždaviniai nebus sprendžiami atskirai, o tik papildomas finansavimas, skiriamas pagal kitas ES programas, pavyzdžiui, programą „Europos horizontas“ mokslinių tyrimų ir inovacijų programą ir Europos infrastruktūros tinklų priemonę skaitmeninei infrastruktūrai, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę ir struktūrinius fondus. Jis yra kito ilgalaikio ES biudžeto – 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos – dalis.

 

Kaip gauti finansavimą.

 

Naujausios naujienos

1,3 mlrd. EUR iš Skaitmeninės Europos programos, skirtos Europos skaitmeninei pertvarkai ir kibernetiniam saugumui

Šiandien Komisija priėmė dvi Skaitmeninės Europos programos daugiametes darbo programas, kuriose nustatyti tikslai ir konkrečios temos, kurioms bus skirta beveik 1,3 mlrd. EUR.

NEWS ARTICLE |
pagal Skaitmeninės Europos programą pradedamas naujas e. archyvavimo etapas

Svarbi informacija turėtų būti prieinama ir pakartotinai naudojama ateinančiais metais, neatsižvelgiant į tai, kokia sistema naudojama jai saugoti. E. archyvavimas užtikrina pagrindines specifikacijas, programinę įrangą, mokymą ir žinias, kad padėtų žmonėms išsaugoti ir pakartotinai naudoti informaciją ilguoju laikotarpiu.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeninės ekonomikos finansavimas 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje

Ilgalaikis ES biudžetas, dar vadinamas daugiamete finansine programa, paskatins skaitmenines technologijas ir pagalbą atsigaunant po pandemijos.

Išsamiau

eArchiving

eArchiving – suteikia pagrindines specifikacijas, programinę įrangą, mokymą ir žinias, kad padėtų žmonėms saugoti informaciją ilgiau.

DIGITAL Europe programa. Darbo programos

Darbo programose aprašyti bendrieji tikslai, taikymo sritis, rezultatai ir rezultatai, taip pat biudžeto asignavimai kiekvienai temai. Šiame tinklalapyje rasite atitinkamus dokumentus ir darbo programų pakeitimus, kai juos priims Europos Komisija.

Įgūdžiai DIGITAL Europe programoje

Pagal programą „DIGITAL Europe“ bus finansuojamas specializuotų programų ir stažuočių rengimas ir teikimas būsimiems ekspertams tokiose pagrindinėse pajėgumų srityse kaip duomenys ir dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas, kvantinė ir našioji kompiuterija.

Superkompiuteriai DIGITAL Europe programoje

Programos „DIGITAL Europe“ tikslas – iki 2022–2023 m. sukurti ir sustiprinti ES superkompiuterių ir duomenų apdorojimo pajėgumus ir taip padėti mums pasiekti eksalygmens superkompiuteriją, t. y. skaičiavimą, kurio galia būtų panaši į visų ES gyventojų mobiliųjų telefonų...

Europos skaitmeninių inovacijų centrai

Europos skaitmeninių inovacijų centrai (EDIH) yra vieno langelio principu veikiantys centrai, padedantys įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms reaguoti į skaitmeninius iššūkius ir tapti konkurencingesniais.

Taip pat žr.

ES parama švietimui ir mokymui

Komisija siūlo keletą švietimo ir mokymo galimybių, kad padėtų jums pradėti naudotis skaitmeninėmis technologijomis, pavyzdžiui, verslumo orientavimo, mainų ir kt.

ES parama įmonėms skaitmeniniame pasaulyje

ES siūlo įvairią paramą įmonėms – nuo startuolių iki veiklą plečiančių įmonių iki mažųjų ir vidutinių įmonių ir už jų ribų. Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.

Susijęs turinys