Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Leidinys

2022 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI)

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekse (DESI) stebimi bendri Europos skaitmeninės veiklos rezultatai ir stebima ES šalių pažanga skaitmeninio konkurencingumo srityje.

Visos ataskaitos atsisiunčiamos PDF formatu. Šalies ataskaitos duomenys pateikiami anglų kalba ir šalies oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis).

2022 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas. Pagrindinės išvados

2022 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas. Šalių ataskaitos

Žr. ataskaitas pagal šalis apie tai, kaip 2022 m. kiekviena valstybė narė vertina skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (DESI).

 • Austrija

DESI šalies profilis (EN) / DESI šalies profilis (DE)   

 • Belgija 

DESI šalių profilis (EN) / DESI šalies profilis (FR) /DESI šalių profilis (NL) 

 • Bulgarija 

DESI šalių profilis (EN) / DESI šalių profilis (BG)  

 • Kroatija 

DESI šalies profilis (EN) / DESI šalies profilis (HR) 

 • Kipras 

DESI šalies profilis (EN) / DESI šalies profilis (EL)  

 • Čekija

 DESI šalių profilis (EN) / DESI šalių profilis (CS)  

 • Danija 

DESI šalies profilis (EN) / DESI šalies profilis (DA)  

 • Estija 

DESI šalių profilis (EN) / DESI šalių profilis (ET)  

 • Suomija 

DESI šalių profilis (EN) / DESI šalių profilis (FI)  

 • Prancūzija 

DESI šalių profilis (EN) / DESI šalių profilis (FR)  

 • Vokietija 

DESI šalies profilis (EN) / DESI šalies profilis (DE)  

 • Graikija 

DESI šalies profilis (EN) / DESI šalies profilis (EL)  

 • Vengrija 

DESI šalies profilis (EN) / DESI šalies profilis (HU)   

 • Airija 

DESI šalių profilis (EN) 

 • Italija

DESI šalių profilis (EN) / DESI šalių profilis (IT)   

 • Latvija 

DESI šalies profilis (EN) / DESI šalies profilis (LV)  

 • Lietuva 

DESI šalies profilis (EN) / DESI šalies profilis (LT)  

 • Liuksemburgas 

DESI šalių profilis (EN) / DESI šalių profilis (FR)  

 • Мalta 

DESI šalių profilis (EN) / DESI šalių profilis (MT)  

 • Nyderlandai 

DESI šalių profilis (EN) / DESI šalių profilis (NL)  

 • Lenkija 

DESI šalies profilis (EN) / DESI šalies profilis (PL)  

 • Portugalija 

DESI šalies profilis (EN) / DESI šalies profilis (PT)   

 • Rumunija 

DESI šalių profilis (EN) / DESI šalių profilis (RO)  

 • Slovakija 

DESI šalių profilis (EN) / DESI šalių profilis (SK)   

 • Slovėnija 

DESI šalių profilis (EN) / DESI šalių profilis (SL)   

 • Ispanija 

DESI šalių profilis (EN) / DESI šalių profilis (ES)   

 • Švedija 

DESI šalies profilis (EN) / DESI šalies profilis (SV)   

 • Norvegija

 DESI šalių profilis (EN) 

2022 m. DESI ataskaitos daugiausia grindžiamos 2021 m. duomenimis. Ankstesnių metų DESI buvo perskaičiuotas siekiant atsižvelgti į rodiklių, paskirstytų 4 DESI matmenims (nauja DESI struktūra), pakeitimus, padarytus pagrindinių duomenų pataisymus, taip pat ES vidurkio perskaičiavimą (Jungtinės Karalystės pašalinimas). Taigi balai ir reitingai, palyginti su ankstesniais leidimais, galėjo pasikeisti.