Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) 2022. gadā

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) uzrauga Eiropas vispārējo digitālo sniegumu un seko līdzi ES valstu progresam to digitālajā konkurētspējā.

Visus ziņojumus lejupielādē kā pdfs. Valstu ziņojumiem tie ir pieejami angļu valodā un valsts oficiālajā(-s) valodā(-s).

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2022. gadā — galvenie konstatējumi

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2022. gadā — valstu ziņojumi

Sk. ziņojumus par katru valsti atsevišķi par to, kā katra dalībvalsts iekasē braukšanas maksu digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI) 2022. gadā.

 • Austrija

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (DE)   

 • Beļģija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (FR) / DESI valsts profils (NL) 

 • Bulgārija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (BG)  

 • Horvātija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (HR) 

 • Kipra 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (EL)  

 • Čehija

 DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (CS)  

 • Dānija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (DA)  

 • Igaunija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (ET)  

 • Somija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (FI)  

 • Francija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (FR)  

 • Vācija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (DE)  

 • Grieķija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (EL)  

 • Ungārija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (HU)   

 • Īrija 

DESI valsts profils (EN) 

 • Itālija

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (IT)   

 • Latvija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (LV)  

 • Lietuva 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (LT)  

 • Luksemburga 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (FR)  

 • Malta 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (MT)  

 • Nīderlande 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (NL)  

 • Polija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (PL)  

 • Portugāle 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (PT)   

 • Rumānija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (RO)  

 • Slovākija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (SK)   

 • Slovēnija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (SL)   

 • Spānija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (ES)   

 • Zviedrija 

DESI valsts profils (EN) / DESI valsts profils (SV)   

 • Norvēģija

 DESI valsts profils (EN) 

DESI 2022. gada ziņojumu pamatā galvenokārt ir 2021. gada dati. DESI tika pārrēķināts par iepriekšējiem gadiem, lai atspoguļotu izmaiņas to rādītāju izvēlē, kas sadalīti pa 4 DESI dimensijām (jaunā DESI struktūra), pamatā esošo datu korekcijas un ES vidējā rādītāja pārrēķināšanu (Apvienotās Karalistes izslēgšana). Tādējādi, iespējams, ir mainījies vērtējums un vērtējums salīdzinājumā ar iepriekšējiem izdevumiem.