Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) 2022

Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) övervakar Europas övergripande digitala prestanda och följer EU-ländernas framsteg när det gäller digital konkurrenskraft.

Alla rapporter laddas ner i pdf-format. För landsrapporteringen finns de tillgängliga på engelska och på landets officiella språk.

Index för digital ekonomi och digitalt samhälle 2022 – viktiga resultat

Index för digital ekonomi och digitalt samhälle 2022 – landsrapportering

Se landsspecifik rapportering om hur varje medlemsstat prissätter i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle – Desi 2022.

 • Österrike

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (DE)   

 • Belgien 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (FR) /Desi-landsprofil (NL) 

 • Bulgarien 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (BG)  

 • Kroatien 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (HR) 

 • Cypern 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (EL)  

 • Tjeckien

 Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (CS)  

 • Danmark 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (DA)  

 • Estland 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (ET)  

 • Finland 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (FI)  

 • Frankrike 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (FR)  

 • Tyskland 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (DE)  

 • Grekland 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (EL)  

 • Ungern 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (HU)   

 • Irland 

Desi-landsprofil (EN) 

 • Italien

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (IT)   

 • Lettland 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (LV)  

 • Litauen 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (LT)  

 • Luxemburg 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (FR)  

 • Malta 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (MT)  

 • Nederländerna 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (NL)  

 • Polen 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (PL)  

 • Portugal 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (PT)   

 • Rumänien 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (RO)  

 • Slovakien 

Desi-landsprofil (EN) / Desi landsprofil (SK)   

 • Slovenien 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (SL)   

 • Spanien 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (ES)   

 • Sverige 

Desi-landsprofil (EN) / Desi-landsprofil (SV)   

 • Norge

 Desi-landsprofil (EN) 

Desi-rapporterna för 2022 bygger huvudsakligen på uppgifter från 2021. Desi har räknats om för tidigare år för att återspegla förändringarna i valet av indikatorer fördelade på 4 dimensioner av Desi (den nya Desi-strukturen), korrigeringar av de underliggande uppgifterna och tillsammans med omräkningen av EU-genomsnittet (Förenade kungarikets avskaffande). Poängen och rankningen kan därför ha ändrats jämfört med tidigare utgåvor.