Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) 2022 г.

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) следи цялостните резултати на Европа в областта на цифровите технологии и проследява напредъка на държавите от ЕС по отношение на тяхната конкурентоспособност в областта на цифровите технологии.

Всички доклади се изтеглят във формат pdfs. За докладването по държави те са достъпни на английски език и на официалния (те) език (ци) на държавата.

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2022 г. — основни констатации

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2022 г. — докладване по държави

Вж. докладите по държави за начина, по който всяка държава членка плаща цените в индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото — DESI през 2022 г.

 • Австрия

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (DE)   

 • Белгия 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (FR) /профил на държавата по DESI (NL) 

 • България 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (BG)  

 • Хърватия 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (HR) 

 • Кипър 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (EL)  

 • Чехия

 Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (CS)  

 • Дания 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (DA)  

 • Естония 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (ET)  

 • Финландия 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (FI)  

 • Франция 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (FR)  

 • Германия 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (DE)  

 • Гърция 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (EL)  

 • Унгария 

Профил на държавата по DESI (EN) / DESI по държави (HU)   

 • Ирландия 

Профил на държавата по DESI (EN) 

 • Италия

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (IT)   

 • Латвия 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (LV)  

 • Литва 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (LT)  

 • Люксембург 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (FR)  

 • Малта 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (MT)  

 • Нидерландия 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (NL)  

 • Полша 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (PL)  

 • Португалия 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (PT)   

 • Румъния 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (RO)  

 • Словакия 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (SK)   

 • Словения 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (SL)   

 • Испания 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (ES)   

 • Швеция 

Профил на държавата по DESI (EN) /профил на държавата по DESI (SV)   

 • Норвегия

 Профил на държавата по DESI (EN) 

Докладите на DESI за 2022 г. се основават главно на данни от 2021 г. DESI беше преизчислен за предходните години, за да отрази промените в избора на показатели, разпределени между 4 измерения на DESI (нова структура на DESI), корекциите, направени в основните данни, и успоредно с преизчисляването на средната стойност за ЕС (изваждане на Обединеното кралство). По този начин резултатите и класирането може да са се променили в сравнение с предишни издания.