Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Slovenia în Indicele economiei și societății digitale

Găsiți aici cele mai recente analize și date pentru digitalizare în Slovenia, acoperind subiecte precum conectivitatea, competențele digitale, guvernarea electronică și multe altele.

    drapelul Sloveniei

Publicații 2022

Prezentare generală grafică a Sloveniei în DESI, care arată un clasament de 11 cu un scor de 53,4

Publicațiile din 2021

Publicații 2020

Publicații 2019

Publicații 2018

Raportul privind progresele digitale al Europei pe 2017

Raportul EDPR combină dovezile cantitative furnizate de DESI (indicele economiei și societății digitale) cu perspective de politică specifice fiecărei țări, permițându-ne să urmărim progresele înregistrate în ceea ce privește digitalizarea de către fiecare stat membru și să oferim o buclă importantă de feedback pentru elaborarea politicilor la nivelul UE.

Profilul EDPR al Sloveniei: Descărcați PDF (EN) sau Descărcați PDF (SL)

Fișe informative EDPR în domeniul telecomunicațiilor: Descărcați PDF (EN)

Indicele economiei și societății digitale 2017

Slovenia ocupă locul 17 în DESI 2017. Slovenia a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește integrarea tehnologiilor digitale de către întreprinderi, unde în prezent se situează peste media UE. Nivelurile de competențe digitale s-au îmbunătățit, iar slovenii se angajează într-o varietate de activități online. Cu toate acestea, conectivitatea rămâne sub media UE, determinată de utilizarea redusă a benzii largi rapide și mobile. Furnizarea de servicii publice online progresează datorită eforturilor depuse în domeniul datelor deschise.

Profilul Desi al Sloveniei: Descărcați întregul profil PDF (EN) sau descărcați rezumatul PDF (SL)

Publicații 2016

Descărcați profilul de țară al indicelui economiei și societății digitale (DESI) în format pdf (EN); rezumat pdf (SL)

Descărcați indicatorii principali ai țării ca prezentare a punctului de putere (EN)

Descărcați raportul de țară privind progresele digitale europene (EDPR*) în format pdf (EN) (SL)

Descărcați fișele informative EDPR în domeniul telecomunicațiilor în format pdf (EN)

*Raportul EDPR combină dovezile cantitative furnizate de DESI (indicele economiei și societății digitale) cu perspective de politică specifice fiecărei țări, permițându-ne să urmărim progresele înregistrate în ceea ce privește digitalizarea de către fiecare stat membru și să oferim o buclă importantă de feedback pentru elaborarea politicilor la nivelul UE.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Performanța țărilor în materie de digitalizare

Aceste rapoarte prezintă date din țările UE în domenii precum capitalul uman, conectivitatea, integrarea tehnologiei digitale și serviciile publice digitale.

Citiți și