Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Slovenien i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle

Här hittar du den senaste analysen och data för digitalisering i Slovenien, som omfattar frågor som konnektivitet, digitala färdigheter, e-förvaltning och mycket mer.

    Sloveniens flagga

Europeiska kommissionen har övervakat medlemsstaternas digitala framsteg genom rapporter från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) sedan 2014. Från och med 2023, och i linje med det politiska programmet för det digitala decenniet 2030, är Desi nu integrerat i rapporten om det digitala decenniet och används för att övervaka framstegen mot de digitala målen. Du kan också särskilt hänvisa till landsrapporterna.

Publikationer 2022

Grafisk översikt över Slovenien i DESI som visar en rangordning på 11 med en poäng på 53,4

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Publikationer 2018

EU:s digitala lägesrapport 2017

I EDPR-rapporten kombineras de kvantitativa beläggen från Desi (Digital Economy and Society Index) med landspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla reda på de framsteg som gjorts i fråga om digitalisering i varje medlemsstat och ge en viktig återkoppling för beslutsfattandet på EU-nivå.

Sloveniens EDPR-profil: Ladda ner PDF (SV) eller ladda ner PDF (SL)

Europeiska datatillsynsmannens telekomfaktablad: Ladda ner PDF (SV)

Index för digital ekonomi och digitalt samhälle 2017

Slovenien ligger på 17:e plats i DESI 2017. Slovenien har gjort betydande framsteg när det gäller företagens integrering av digital teknik, där den nu ligger över EU-genomsnittet. Den digitala kompetensnivån har förbättrats, och slovenska engagerar sig i en mängd olika onlineaktiviteter. Konnektiviteten ligger dock fortfarande under EU-genomsnittet, på grund av det låga utnyttjandet av snabbt och mobilt bredband. Tillhandahållandet av offentliga onlinetjänster fortskrider tack vare insatser för öppna data.

Desi profil för Slovenien: Ladda ner fullständig profil PDF (SV) eller ladda ner sammanfattning PDF (SL)

Publikationer 2016

Ladda ner landsprofilen för indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) som pdf (EN). sammanfattning pdf (SL)

Ladda ner landets huvudindikatorer som en Power Point-presentation (EN)

Ladda ner landsrapporten om den europeiska digitala utvecklingen (EDPR*) som pdf (EN) (SL)

Ladda ner EDPR:s telekomfaktablad som pdf (SV)

*Rapporten om den europeiska datatillsynsmannen kombinerar de kvantitativa beläggen från Desi (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla reda på de framsteg som gjorts i fråga om digitalisering i varje medlemsstat och ge en viktig återkoppling för beslutsfattandet på EU-nivå.

Läs mer

Översikt

Länders resultat i digitaliseringen

I landsrapporterna för det digitala decenniet för 2023 beskrivs hur varje medlemsstat gör när det gäller kardinalpunkterna för det digitala decenniet: Digital kompetens, digital infrastruktur, digitalisering av företag och digitalisering av offentliga tjänster.

Se också