Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Slovenië in de index van de digitale economie en samenleving

Hier vindt u de meest recente analyse en gegevens voor digitalisering in Slovenië, over onderwerpen als connectiviteit, digitale vaardigheden, e-overheid en meer.

    vlag van Slovenië

De Europese Commissie volgt de digitale vooruitgang van de lidstaten sinds 2014 via de Digital Economy and Society Index (DESI)-rapporten. Met ingang van 2023, en in overeenstemming met het beleidsprogramma voor het digitale decennium 2030, is DESI nu geïntegreerd in het verslag over de stand van het digitale decennium en wordt het gebruikt om de vooruitgang in de richting van de digitale doelstellingen te monitoren. U kunt ook specifiek verwijzen naar de landenrapporten

Publicaties 2022

Grafisch overzicht van Slovenië in DESI met een ranking van 11 met een score van 53,4

Publicaties 2021

Publicaties 2020

Publicaties van 2019

Publicaties 2018

Europa’s digitale voortgangsverslag 2017

Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang die elke lidstaat op het gebied van digitalisering heeft geboekt, kunnen volgen en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor beleidsvorming op EU-niveau.

EDPR-profiel van Slovenië: Download PDF (NL) of download PDF (SL)

EDPR telecom factsheets: Download PDF (NL)

Index van de digitale economie en samenleving 2017

Slovenië staat op de 17e plaats in DESI 2017. Slovenië heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de integratie van digitale technologieën door ondernemingen, waar het nu boven het EU-gemiddelde ligt. De niveaus van digitale vaardigheden zijn verbeterd en Sloveens nemen deel aan een verscheidenheid aan onlineactiviteiten. De connectiviteit blijft echter onder het EU-gemiddelde, als gevolg van de geringe benutting van snelle en mobiele breedband. De levering van online overheidsdiensten vordert dankzij de inspanningen op het gebied van open data.

Desi profiel van Slovenië: Download volledig profiel PDF (EN) of download samenvatting PDF (SL)

Publicaties 2016

Download het landenprofiel van de Digital Economy and Society Index (DESI) als pdf (EN); samenvatting pdf (SL)

Download de belangrijkste indicatoren van het land als presentatie van het stroompunt (NL)

Download het landverslag over de Europese digitale voortgangsverslag (EDPR*) als pdf (EN) (SL)

Download de EDPR telecom factsheets als pdf (NL)

*Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang die elke lidstaat op het gebied van digitalisering heeft geboekt, kunnen volgen en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor beleidsvorming op EU-niveau.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Prestaties van de landen op het gebied van digitalisering

In de landenverslagen over het digitale decennium 2023 wordt uiteengezet hoe elke lidstaat het doet met betrekking tot de kardinale punten van het digitale decennium: Digitale vaardigheden, digitale infrastructuur, digitalisering van bedrijven en digitalisering van openbare...

Zie ook