Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sužinokite apie eIDAS

EIDAS žinių ir mokymosi programa teikia informaciją ir pagalbą įmonėms apie elektroninės atpažinties (eID) ir patikimumo užtikrinimo paslaugų naudojimą.

  Lemputė šalia kai kurių knygų

interaktyvus eIDAS įrankis

Interaktyvi priemonė eIDAS suteikia įmonėms galimybę imituotoje aplinkoje išbandyti elektroninės atpažinties (eID) ir patikimumo užtikrinimo paslaugas. Jos tikslas – parodyti vartotojams eIDAS sprendimų naudojimo naudą per realias verslo taikomąsias programas įvairiuose sektoriuose.

eIDAS žinių ir mokymosi programa

EIDAS žinių ir mokymosi programą sudaro internetiniai seminarai ir pagalbinė skaitymo medžiaga.

Internetiniuose seminaruose daugiausia dėmesio skirta eIDAS reglamento įvadui ir pagrindiniams e. atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų sprendimams (pvz., e. parašams, e. antspaudams, eTimestamps, interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatams ir elektroninio registruoto pristatymo paslaugoms). Vėlesniuose internetiniuose seminaruose diskutuota apie eIDAS sprendimų naudojimą įvairiuose sektoriuose, pateikiant realaus gyvenimo pavyzdžius ir Europos įmonių atstovų patirtį.

Internetinius seminarus galima pamatyti žemiau:

Internetinis seminaras 1: EIDAS naudojimas MVĮ verslui

Apibūdinimas: Šio internetinio seminaro tikslas – pristatyti išteklius, kurie buvo sukurti MVĮ interneto svetainėje eIDAS, kad skleidėjai, pavyzdžiui, verslo asociacijos ir prekybos rūmai, ir paslaugų teikėjai galėtų jais naudotis ir jais dalytis savo tinkluose.

Dalyviams buvo parodyta interaktyvi priemonė eIDAS, kuri leidžia vartotojams išbandyti eID ir patikimumo užtikrinimo sprendimus imituotoje aplinkoje. Dalyviams taip pat buvo parodyta kita MVĮ skirta medžiaga apie e. ID ir patikimumo užtikrinimo paslaugas, pavyzdžiui, infografikai, vaizdo įrašai, kontroliniai sąrašai ir vadovas. Buvo siekiama padėti dalyviams dalytis šiais ištekliais su savo kontaktais ir potencialiais klientais ir jais naudotis, taip pat informuoti apie naudą, kurią elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų sprendimai gali suteikti Europos įmonėms.

Peržiūrėti internetinio seminaro įrašymą ir pristatymą

Internetinis seminaras 2: Kaip elektroninė atpažintis (eID) gali būti naudinga MVĮ įmonėms

Apibūdinimas: Šiame internetiniame seminare daugiausia dėmesio skirta eIDAS reglamento ir eID bei patikimumo užtikrinimo paslaugų sprendimų bendro pobūdžio įvadui. Ji atkreipė dėmesį į elektroninės atpažinties naudojimo naudą verslui.

Paskutinėje internetinio seminaro dalyje daugiausia dėmesio skirta eID ir kaip ją galima įtraukti į verslo procesus. Taip pat pateiktas sėkmingo eID sistemos įgyvendinimo pavyzdys.

Peržiūrėti internetinio seminaro įrašymą ir pristatymą

Parsisiųsdinti pridedamą medžiagą, skirtą internetiniam seminarui 2 (pdf)

Internetinis seminaras 3: Kaip patikimumo užtikrinimo paslaugos gali būti naudingos MVĮ įmonėms

Apibūdinimas: Šiame internetiniame seminare daugiau dėmesio skirta kiekvienai patikimumo užtikrinimo paslaugai (e. parašui, elektroninio registruoto pristatymo paslaugai (ERDS), „eSeal“, „eTimestamp“ ir svetainės tapatumo nustatymo sprendimams), pabrėžiant individualią kiekvienos iš jų naudą verslui.

Pastarojoje internetinio seminaro dalyje daugiausia dėmesio skirta patikimumo užtikrinimo paslaugoms ir jų įtraukimo į verslo procesus būdui. Taip pat pateiktas sėkmingo patikimumo užtikrinimo paslaugų sprendimo įgyvendinimo pavyzdys.

Peržiūrėti internetinio seminaro įrašymą ir pristatymą

Parsisiųsdinkite pridedamą medžiagą internetiniam seminarui 3 (pdf)

Internetinis seminaras 4: Elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų nauda finansinių paslaugų sektoriuje

Apibūdinimas: Šio internetinio seminaro tikslas – parodyti eIDAS sprendimų diegimo jūsų kasdienėje veikloje finansinių paslaugų sektoriuje naudą, daugiausia dėmesio skiriant:

 • specialios taikomosios programos
 • nauda MVĮ finansų sektoriuje: našumo padidėjimas, klientų patirtis
 • praktiniai įgyvendinimo pavyzdžiai

Peržiūrėti internetinio seminaro įrašymą ir pristatymą

Parsisiųsdinkite pridedamą kursų medžiagą, skirtą internetiniam seminarui 4 (pdf)

Internetinis seminaras 5: Elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų nauda mažmeninės prekybos internetu sektoriuje

Apibūdinimas: Šio internetinio seminaro tikslas – parodyti pridėtinę vertę diegiant eIDAS sprendimus į savo kasdienę veiklą mažmeninės prekybos internetu sektoriuje, daugiausia dėmesio skiriant:

 • specialios taikomosios programos
 • nauda mažmeninės prekybos internetu sektoriaus MVĮ: našumo padidėjimas, klientų patirtis
 • praktiniai įgyvendinimo pavyzdžiai

Peržiūrėti internetinio seminaro įrašymą ir pristatymą

Parsisiųsdinti pridedamą kursų medžiagą internetiniam seminarui 5 (pdf)

6-asis seminaras: Elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų nauda transporto sektoriuje

Apibūdinimas: Šio internetinio seminaro tikslas – parodyti pridėtinę vertę diegiant eIDAS sprendimus jūsų kasdienėje veikloje transporto sektoriuje, daugiausia dėmesio skiriant:

 • specialios taikomosios programos
 • nauda MVĮ transporto sektoriuje: našumo padidėjimas, klientų patirtis
 • praktiniai įgyvendinimo pavyzdžiai

Peržiūrėti internetinio seminaro įrašymą ir pristatymą

Parsisiųsdinti pridedamą medžiagą, skirtą 6 internetiniam seminarui (pdf)

Internetinis seminaras 7: Elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų nauda profesinių paslaugų sektoriuje

Apibūdinimas: Šio internetinio seminaro tikslas – parodyti pridėtinę vertę diegiant eIDAS sprendimus į savo kasdienę veiklą profesionalių paslaugų sektoriuje, daugiausia dėmesio skiriant:

 • specialios taikomosios programos
 • nauda MVĮ profesinių paslaugų sektoriuje: našumo padidėjimas, klientų patirtis
 • praktiniai įgyvendinimo pavyzdžiai

Peržiūrėti internetinio seminaro įrašymą ir pristatymą

Parsisiųsti pridedamą kursų medžiagą webinar 7

 

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

eIDAS reglamentas

eIDAS yra pagrindinis saugių tarpvalstybinių sandorių veiksnys.

Taip pat žr.

Atraskite eIDAS

Pasinaudokite tarpvalstybinėmis verslo galimybėmis, kad padidintumėte savo verslo efektyvumą ir saugumą ir pagerintumėte naudotojų patirtį.

EIDAS observatorija

EIDAS observatorija yra suinteresuotųjų subjektų grupė, kuri aptaria su eIDAS reglamentu susijusius klausimus ir sudaro palankesnes sąlygas tarpvalstybinėms patikimumo užtikrinimo paslaugoms ir eID.