Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Läs om eIDAS

Kunskaps- och inlärningsprogrammet för eIDAS ger företag information och hjälp när det gäller användningen av elektronisk identifiering (eID) och betrodda tjänster.

  En glödlampa bredvid några böcker

eIDAS interaktivt verktyg

Det interaktiva eIDAS-verktyget ger företag möjlighet att testa elektronisk identifiering (eID) och betrodda tjänster i en simulerad miljö. Det syftar till att visa användaren fördelarna med att använda eIDAS-lösningarna genom verkliga affärsapplikationer inom olika sektorer.

eIDAS kunskaps- och lärandeprogram

EIDAS kunskaps- och inlärningsprogram består av en serie webbseminarier och stödjande läsmaterial.

Webbinarierna fokuserade på en introduktion till eIDAS-förordningen och på de viktigaste lösningarna för e-legitimation och betrodda tjänster (t.ex. e-signaturer, eSeals, eTimestamps, certifikat för webbplatsautentisering och elektroniska registrerade leveranstjänster). Vid senare webbseminarier fokuserade diskussionerna på användningen av eIDAS-lösningar inom olika sektorer och gav verkliga exempel och erfarenheter från företrädare för europeiska företag.

Webbseminarier kan ses nedan:

Webbseminarium 1: Använda eIDAS för små och medelstora företag

Beskrivning: Syftet med detta webbseminarium var att presentera de resurser som har utvecklats på eIDAS-webbplatsen för små och medelstora företag så att multiplikatorer, t.ex. näringslivsorganisationer och handelskammare, och tjänsteleverantörer kan använda och dela dem bland sina nätverk.

Deltagarna visades eIDAS interaktiva verktyg, som gör det möjligt för användare att testa eID och betrodda servicelösningar i en simulerad miljö. Deltagarna visade också annat material med fokus på små och medelstora företag om e-legitimation och betrodda tjänster, t.ex. infografik, videor, checklistor och en guidebok. Syftet var att hjälpa deltagarna att dela och använda dessa resurser med sina kontakter och potentiella kunder och att kommunicera de fördelar som e-identifiering och betrodda servicelösningar kan medföra för europeiska företag.

Visa webinar inspelning och presentation

Webbseminarium 2: Hur elektronisk identifiering (eID) kan gynna små och medelstora företag

Beskrivning: Detta webbseminarium fokuserade på att ge en allmän introduktion till eIDAS-förordningen och lösningar för e-identifiering och betrodda tjänster. Den lyfte fram de affärsmässiga fördelarna med att använda e-legitimation.

Den senare delen av webinaret fokuserade på e-legitimation och hur det kan introduceras i affärsprocesser. Ett exempel på ett framgångsrikt genomförande av ett e-legitimationssystem presenterades också.

Visa webinar inspelning och presentation

Ladda ner medföljande kursmaterial för webinar 2 (pdf)

Webbseminarium 3: Hur betrodda tjänster kan gynna små och medelstora företag

Beskrivning: Detta webbseminarium fokuserade på var och en av de betrodda tjänsterna (eSignature, Electronic Registered Delivery Service (ERDS), eSeal, eTimestamp och webbplatsautentiseringslösningar) mer i detalj, vilket belyser de enskilda affärsfördelarna med var och en av dem.

Den senare delen av webinaret fokuserade på betrodda tjänster och hur de kan introduceras i affärsprocesser. Ett exempel på ett framgångsrikt genomförande av en lösning för betrodda tjänster presenterades också.

Visa webinar inspelning och presentation

Ladda ner medföljande kursmaterial för webinar 3 (pdf)

Webbseminarium 4: Fördelarna med e-legitimation och betrodda tjänster inom sektorn för finansiella tjänster

Beskrivning: Detta webinar syftar till att visa fördelarna med att införa eIDAS-lösningar i din dagliga verksamhet inom finanssektorn, med fokus på:

 • särskilda tillämpningar
 • fördelar för små och medelstora företag inom finanssektorn: produktivitetsvinster, kundupplevelse
 • praktiska exempel på genomförande

Visa webinar inspelning och presentation

Ladda ner medföljande kursmaterial för webinar 4 (pdf)

Webbseminarium 5: Fördelarna med e-legitimation och betrodda tjänster inom detaljhandeln online

Beskrivning: Detta webbseminarium syftade till att visa mervärdet av att införa eIDAS-lösningar i din dagliga verksamhet inom detaljhandeln online, med fokus på:

 • särskilda tillämpningar
 • fördelar för små och medelstora företag inom detaljhandeln online: produktivitetsvinster, kundupplevelse
 • praktiska exempel på genomförande

Visa webinar inspelning och presentation

Ladda ner medföljande kursmaterial för webinar 5 (pdf)

Webbseminarium 6: Fördelarna med e-legitimation och betrodda tjänster inom transportsektorn

Beskrivning: Detta webbseminarium syftade till att visa mervärdet av att införa eIDAS-lösningar i din dagliga verksamhet inom transportsektorn, med fokus på:

 • särskilda tillämpningar
 • fördelar för små och medelstora företag inom transportsektorn: produktivitetsvinster, kundupplevelse
 • praktiska exempel på genomförande

Visa webinar inspelning och presentation

Ladda ner medföljande kursmaterial för webinar 6 (pdf)

Webbseminarium 7: Fördelarna med e-legitimation och betrodda tjänster inom sektorn för professionella tjänster

Beskrivning: Detta webbseminarium syftar till att visa mervärdet av att införa eIDAS-lösningar i din dagliga verksamhet inom den professionella tjänstesektorn, med fokus på:

 • särskilda tillämpningar
 • fördelar för små och medelstora företag inom sektorn för professionella tjänster: produktivitetsvinster, kundupplevelse
 • praktiska exempel på genomförande

Visa webinar inspelning och presentation

Ladda ner medföljande kursmaterial för webinar 7

 

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

eIDAS-förordningen

eIDAS är en nyckelfaktor för säkra gränsöverskridande transaktioner.

Se också

Upptäck eIDAS

Dra nytta av gränsöverskridande affärsmöjligheter för att öka effektiviteten och säkerheten i ditt företag och förbättra användarupplevelsen.

EIDAS-observatoriet

EIDAS-observatoriet är en grupp intressenter som diskuterar frågor som rör eIDAS-förordningen och underlättar gränsöverskridande betrodda tjänster och e-legitimation.