Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Läs om eIDAS

Programmet för eIDAS-kunskap och lärande ger information och stöd till företag när det gäller användning av elektronisk identifiering och betrodda tjänster.

  En glödlampa bredvid några böcker

eIDAS kunskaps- och inlärningsprogram

EIDAS kunskaps- och inlärningsprogram består av en serie webbseminarier och stödjande läsmaterial.

Webbseminarierna fokuserade på en introduktion till eIDAS-förordningen och de viktigaste lösningarna för e-legitimation och betrodda tjänster (t.ex. e-signaturer, e-Seals, eTimestamps, certifikat för webbplatsautentisering och elektroniska tjänster för registrerade leveranser). I senare webbinarier inriktades diskussionerna på användningen av eIDAS-lösningar inom olika sektorer och gav exempel och erfarenheter från företrädare för europeiska företag i verkliga livet.

Webbinarierna kan ses nedan:

Webinar 1: Användning av eIDAS för små och medelstora företag

Beskrivning: Detta webbseminarium syftade till att presentera de resurser som har tagits fram på eIDAS-webbplatsen för små och medelstora företag så att multiplikatorer, såsom näringslivsorganisationer och handelskammare, och tjänsteleverantörer kan använda och dela dem mellan sina nätverk.

Deltagarna visades det interaktiva eIDAS-verktyget, som gör det möjligt för användare att testa e-legitimation och betrodda servicelösningar i en simulerad miljö. Deltagarna fick också se annat material som är inriktat på små och medelstora företag om e-legitimation och betrodda tjänster såsom infografik, videor, checklistor och en guidebok. Syftet var att hjälpa deltagarna att dela och använda dessa resurser med sina kontakter och potentiella kunder och att kommunicera de fördelar som lösningar för e-legitimation och betrodda tjänster kan medföra för europeiska företag.

Visa webbinspelning och presentation

Webbinarium 2: Hur elektronisk identifiering (eID) kan gynna små och medelstora företag

Beskrivning: Detta webbseminarium fokuserade på att ge en allmän introduktion till eIDAS-förordningen och e-legitimation och lösningar för betrodda tjänster. Den betonade de affärsmässiga fördelarna med att använda e-legitimation.

Den senare delen av webbinariet fokuserade på e-legitimation och hur det kan införas i affärsprocesser. Ett exempel på ett framgångsrikt genomförande av ett e-ID-system presenterades också.

Visa webbinspelning och presentation

Ladda ner medföljande kursmaterial till webinar 2 (pdf)

Webbinarium 3: Hur betrodda tjänster kan gynna små och medelstora företag

Beskrivning: Detta webinar fokuserade på var och en av de betrodda tjänsterna (e-signatur, elektronisk registrerad leveranstjänst (ERDS), eSeal, eTimestamp och webbplatsautentiseringslösningar) mer i detalj och belyser de enskilda affärsfördelarna med var och en av dem.

Den senare delen av webbinariet fokuserade på betrodda tjänster och hur de kan införas i affärsprocesser. Ett exempel på ett framgångsrikt genomförande av en lösning för betrodda tjänster presenterades också.

Visa webbinspelning och presentation

Ladda ner medföljande kursmaterial till webinar 3 (pdf)

Webbinarium 4: Fördelarna med e-legitimation och betrodda tjänster inom sektorn för finansiella tjänster

Beskrivning: Detta webbseminarium syftade till att visa fördelarna med att införa eIDAS-lösningar i din dagliga verksamhet inom sektorn för finansiella tjänster, med fokus på:

 • särskilda tillämpningar
 • fördelar för små och medelstora företag inom finanssektorn: produktivitetsvinster, kundupplevelse
 • praktiska exempel på genomförande

Visa webbinspelning och presentation

Ladda ner medföljande kursmaterial till webinar 4 (pdf)

Webinar 5: Fördelarna med e-legitimation och betrodda tjänster inom detaljhandeln online

Beskrivning: Detta webbseminarium syftade till att visa mervärdet av att införa eIDAS-lösningar i din dagliga verksamhet inom detaljhandeln online, med fokus på:

 • särskilda tillämpningar
 • fördelar för små och medelstora företag inom detaljhandeln online: produktivitetsvinster, kundupplevelse
 • praktiska exempel på genomförande

Visa webbinspelning och presentation

Ladda ner medföljande kursmaterial till webinar 5 (pdf)

Webbseminarium 6: Fördelarna med e-legitimation och betrodda tjänster inom transportsektorn

Beskrivning: Detta webbseminarium syftade till att visa mervärdet av att införa eIDAS-lösningar i din dagliga verksamhet inom transportsektorn, med fokus på:

 • särskilda tillämpningar
 • fördelar för små och medelstora företag inom transportsektorn: produktivitetsvinster, kundupplevelse
 • praktiska exempel på genomförande

Visa webbinspelning och presentation

Ladda ner medföljande kursmaterial till webinar 6 (pdf)

Webbseminarium 7: Fördelarna med e-legitimation och betrodda tjänster inom sektorn för professionella tjänster

Beskrivning: Detta webbseminarium syftar till att visa mervärdet av att introducera eIDAS-lösningar i din dagliga verksamhet inom den professionella tjänstesektorn, med fokus på:

 • särskilda tillämpningar
 • fördelar för små och medelstora företag inom sektorn för yrkesmässiga tjänster: produktivitetsvinster, kundupplevelse
 • praktiska exempel på genomförande

Visa webbinspelning och presentation

Ladda ner medföljande kursmaterial till webinar 7

 

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Ikraftträdande av förordningen om digital identitet

Reglerna för att inrätta en europeisk digital identitet trädde i kraft i måndags. De kommer att bana väg för att alla EU-medborgare och invånare ska kunna dra nytta av en personlig europeisk e-identitetsplånbok 2026.

Läs mer

Översikt

eIDAS-förordningen

EIDAS-förordningen underlättar säkra gränsöverskridande transaktioner genom att inrätta en ram för digital identitet och autentisering. Syftet är att skapa förtroende för elektronisk interaktion och främja sömlösa digitala tjänster i EU.

Se också

Upptäck eIDAS

Dra nytta av gränsöverskridande affärsmöjligheter för att öka effektiviteten och säkerheten i ditt företag och förbättra användarupplevelsen.

EIDAS-observatoriet

EIDAS-observatoriet är en grupp intressenter som diskuterar frågor som rör eIDAS-förordningen och underlättar gränsöverskridande betrodda tjänster och e-legitimation.