Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tgħallem dwar eIDAS

Il-programm ta’ għarfien u tagħlim tal-eIDAS jipprovdi informazzjoni u assistenza lin-negozji dwar l-użu tal-identifikazzjoni elettronika (eID) u s-servizzi fiduċjarji.

  A lightbulb ħdejn xi kotba

għodda interattiva eIDAS

L-għodda interattiva eIDAS tipprovdi opportunità għan-negozji biex jittestjaw l-identifikazzjoni elettronika (eID) u s-servizzi fiduċjarji f’ambjent simulat. Għandha l-għan li turi lill-utent il-benefiċċji tal-użu tas-soluzzjonijiet eIDAS permezz ta’ applikazzjonijiet tan-negozju fil-ħajja reali f’setturi differenti.

programm ta’ għarfien u tagħlim tal-eIDAS

Il-programm ta’ għarfien u tagħlim tal-eIDAS jikkonsisti f’serje ta’ webinars u materjal għall-qari ta’ appoġġ.

Il-webinars iffukaw fuq introduzzjoni għar-Regolament eIDAS u fuq is-soluzzjonijiet ewlenin tal-identifikazzjoni elettronika u tas-servizzi fiduċjarji (eż. firem elettroniċi, Siġilli elettroniċi, eTimestamps, ċertifikati ta’ awtentikazzjoni tas-siti web u servizzi elettroniċi ta’ konsenja rreġistrati). F’webinars aktar tard, id-diskussjonijiet iffukaw fuq l-użu ta’ soluzzjonijiet eIDAS f’setturi differenti, li jipprovdu eżempji u esperjenzi reali minn rappreżentanti ta’ negozji Ewropej.

Il-webinars jistgħu jidhru hawn taħt:

Webinar 1: L-użu tal-eIDAS għan-negozju tal-SMEs

Deskrizzjoni: Dan il-webinar kellu l-għan li jippreżenta r-riżorsi li ġew żviluppati fuq il-paġna web tal-eIDAS għall-SMEs sabiex il-multiplikaturi, bħall-assoċjazzjonijiet tan-negozju u l-kmamar tal-Kummerċ, u l-fornituri tas-servizzi jkunu jistgħu jużawhom u jaqsmuhom fost in-netwerks tagħhom.

Il-parteċipanti ntwerew l-għodda interattiva eIDAS, li tippermetti lill-utenti jittestjaw soluzzjonijiet ta’ eID u ta’ servizzi fiduċjarji f’ambjent simulat. Il-parteċipanti ntwerew ukoll materjal ieħor iffukat fuq l-SMEs dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji bħal infografika, vidjos, listi ta’ kontroll u ktieb ta’ gwida. L-għan kien li l-parteċipanti jiġu megħjuna jaqsmu u jużaw dawn ir-riżorsi mal-kuntatti tagħhom u mal-klijenti potenzjali tagħhom u li jikkomunikaw il-benefiċċji li s-soluzzjonijiet tal-identifikazzjoni elettronika u tas-servizzi fiduċjarji jistgħu jġibu lin-negozji Ewropej.

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Webinar 2: Kif l-identifikazzjoni elettronika (eID) tista’ tkun ta’ benefiċċju għan-negozji tal-SMEs

Deskrizzjoni: Dan il-webinar iffoka fuq l-għoti ta’ introduzzjoni ġenerali għar-Regolament eIDAS u s-soluzzjonijiet tal-eID u tas-servizzi fiduċjarji. Hija enfasizzat il-benefiċċji tan-negozju tal-użu tal-eID.

L-aħħar parti tal-webinar iffukat fuq l-eID u kif tista’ tiġi introdotta fil-proċessi tan-negozju. Ġie ppreżentat ukoll eżempju tal-implimentazzjoni b’suċċess ta’ sistema tal-identifikazzjoni elettronika.

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Niżżel il-materjal tal-kors ta’ akkumpanjament għall-webinar 2 (pdf)

Webinar 3: Kif is-servizzi fiduċjarji jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għan-negozji tal-SMEs

Deskrizzjoni: Dan il-webinar iffoka fuq kull wieħed mis-servizzi fiduċjarji (Firma elettronika, Servizz Elettroniku ta’ Kunsinna Reġistrata (ERDS), eSeal, eTimestamp u soluzzjonijiet ta’ awtentikazzjoni tas-sit web) f’aktar dettall, filwaqt li enfasizza l-benefiċċji tan-negozju individwali ta’ kull wieħed minnhom.

L-aħħar parti tal-webinar iffukat fuq is-servizzi fiduċjarji u kif dawn jistgħu jiġu introdotti fil-proċessi tan-negozju. Ġie ppreżentat ukoll eżempju tal-implimentazzjoni b’suċċess ta’ soluzzjoni ta’ servizz fiduċjarju.

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Niżżel il-materjal tal-kors ta’ akkumpanjament għall-webinar 3 (pdf)

Webinar 4: Il-benefiċċji tal-eID u tas-servizzi fiduċjarji fis-settur tas-servizzi finanzjarji

Deskrizzjoni: Dan il-webinar kellu l-għan li juri l-benefiċċji tal-introduzzjoni ta’ soluzzjonijiet eIDAS fin-negozju tiegħek ta’ kuljum fis-settur tas-servizzi finanzjarji, b’enfasi fuq:

 • applikazzjonijiet speċifiċi
 • benefiċċji għall-SMEs fis-settur finanzjarju: gwadanji fil-produttività, esperjenza tal-klijent
 • eżempji prattiċi ta’ implimentazzjoni

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Niżżel il-materjal tal-kors ta’ akkumpanjament għall-webinar 4 (pdf)

Webinar 5: Il-benefiċċji tal-eID u tas-servizzi fiduċjarji fis-settur tal-bejgħ bl-imnut online

Deskrizzjoni: Dan il-webinar kellu l-għan li juri l-valur miżjud tal-introduzzjoni ta’ soluzzjonijiet eIDAS fin-negozju tiegħek ta’ kuljum fis-settur tal-bejgħ bl-imnut online, li jiffoka fuq:

 • applikazzjonijiet speċifiċi
 • benefiċċji għall-SMEs fis-settur tal-bejgħ bl-imnut onlajn: gwadanji fil-produttività, esperjenza tal-klijent
 • eżempji prattiċi ta’ implimentazzjoni

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Niżżel il-materjal tal-kors ta’ akkumpanjament għall-webinar 5 (pdf)

Webinar 6: Il-benefiċċji tal-eID u s-servizzi fiduċjarji fis-settur tat-trasport

Deskrizzjoni: Dan il-webinar kellu l-għan li juri l-valur miżjud tal-introduzzjoni ta’ soluzzjonijiet eIDAS fin-negozju tiegħek ta’ kuljum fis-settur tat-trasport, b’enfasi fuq:

 • applikazzjonijiet speċifiċi
 • benefiċċji għall-SMEs fis-settur tat-trasport: gwadanji fil-produttività, esperjenza tal-klijent
 • eżempji prattiċi ta’ implimentazzjoni

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Niżżel il-materjal tal-kors ta’ akkumpanjament għall-webinar 6 (pdf)

Webinar 7: Il-benefiċċji tal-eID u tas-servizzi fiduċjarji fis-settur tas-servizzi professjonali

Deskrizzjoni: Dan il-webinar għandu l-għan li juri l-valur miżjud tal-introduzzjoni ta’ soluzzjonijiet eIDAS fin-negozju tiegħek ta’ kuljum fis-settur tas-servizzi professjonali, b’enfasi fuq:

 • applikazzjonijiet speċifiċi
 • benefiċċji għall-SMEs fis-settur tas-servizzi professjonali: gwadanji fil-produttività, esperjenza tal-klijent
 • eżempji prattiċi ta’ implimentazzjoni

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Niżżel il-materjal tal-kors ta’ akkumpanjament għall-webinar 7

 

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

ir-Regolament eIDAS

l-eIDAS hija faċilitatur ewlieni għal tranżazzjonijiet transkonfinali siguri.

Ara Wkoll

Skopri l-eIDAS

Ħu vantaġġ mill-opportunitajiet ta’ negozju transkonfinali biex iżżid l-effiċjenza u s-sigurtà tan-negozju tiegħek u ttejjeb l-esperjenza tal-utent.

l-Osservatorju ta’ l-eIDAS

L-Osservatorju eIDAS huwa grupp ta’ partijiet interessati li jiddiskutu kwistjonijiet relatati mar-regolament eIDAS u jiffaċilitaw is-servizzi fiduċjarji transfruntiera u l-eID.