Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tgħallem dwar eIDAS

Il-programm ta’ għarfien u tagħlim tal-eIDAS jipprovdi informazzjoni u assistenza għan-negozji dwar l-użu ta’ identifikazzjoni elettronika (eID) u servizzi fiduċjarji.

programm ta’ għarfien u tagħlim eIDAS

Il-programm ta’ għarfien u tagħlim tal-eIDAS jikkonsisti f’serje ta’ webinars u materjal ta’ appoġġ għall-qari.

Il-webinars iffokaw fuq introduzzjoni għar-Regolament eIDAS u fuq is-soluzzjonijiet ewlenin tal-eID u tas-servizzi fiduċjarji (eż. firem elettroniċi, eSeals, eTimestamps, ċertifikati ta’ awtentikazzjoni ta’ siti web u servizzi elettroniċi ta’ konsenja rreġistrati). F’webinars aktar tard, id-diskussjonijiet iffukaw fuq l-użu ta’ soluzzjonijiet eIDAS f’setturi differenti, li pprovdew eżempji u esperjenzi tal-ħajja reali mir-rappreżentanti tan-negozji Ewropej.

Il-webinars jistgħu jidhru hawn taħt:

Webinar 1: l-użu tal-eIDAS għan-negozju tal-SMEs

Deskrizzjoni: Dan il-webinar kellu l-għan li jippreżenta r-riżorsi li ġew żviluppati fuq il-paġna web tal-eIDAS għall-SMEs sabiex il-multiplikaturi, bħall-assoċjazzjonijiet tan-negozju u l-kmamar tal-Kummerċ, u l-fornituri tas-servizzi jkunu jistgħu jużawhom u jaqsmuhom fost in-netwerks tagħhom.

Il-parteċipanti ntwerew l-għodda interattiva eIDAS, li tippermetti lill-utenti jittestjaw l-eID u s-soluzzjonijiet ta’ servizz fiduċjarju f’ambjent simulat. Il-parteċipanti wrew ukoll materjal ieħor iffukat fuq l-SMEs dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji bħal infografika, vidjos, listi ta’ kontroll u ktieb ta’ gwida. l-għan kien li l-parteċipanti jiġu megħjuna jaqsmu u jużaw dawn ir-riżorsi mal-kuntatti u l-klijenti potenzjali tagħhom u li jikkomunikaw il-benefiċċji li l-eID u s-soluzzjonijiet tas-servizzi fiduċjarji jistgħu jġibu lin-negozji Ewropej.

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Webinar 2: Kif l-identifikazzjoni elettronika (eID) tista’ tkun ta’ benefiċċju għan-negozji tal-SMEs

Deskrizzjoni: Dan il-webinar iffoka fuq l-għoti ta’ introduzzjoni ġenerali għar-Regolament eIDAS u s-soluzzjonijiet tal-eID u tas-servizzi fiduċjarji. Hija enfasizzat il-benefiċċji tan-negozju tal-użu tal-eID.

l-aħħar parti tal-webinar iffukat fuq l-identifikazzjoni elettronika u kif tista’ tiġi introdotta fil-proċessi tan-negozju. Ġie ppreżentat ukoll eżempju ta’ implimentazzjoni b’suċċess ta’ sistema tal-eID.

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Niżżel il-materjal tal-kors ta’ akkumpanjament għall-webinar 2 (pdf)

Webinar 3: Kif is-servizzi fiduċjarji jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għan-negozji tal-SMEs

Deskrizzjoni: Dan il-webinar iffoka fuq kull wieħed mis-servizzi fiduċjarji (eSignature, Electronic Registered Delivery Service (ERDS), eSeal, eTimestamp u soluzzjonijiet ta’ awtentikazzjoni tas-siti web) f’aktar dettall, filwaqt li enfasizza l-benefiċċji kummerċjali individwali ta’ kull wieħed minnhom.

l-aħħar parti tal-webinar iffokat fuq is-servizzi fiduċjarji u kif dawn jistgħu jiġu introdotti fil-proċessi tan-negozju. Ġie ppreżentat ukoll eżempju ta’ implimentazzjoni b’suċċess ta’ soluzzjoni ta’ servizz fiduċjarju.

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Niżżel il-materjal tal-kors ta’ akkumpanjament għall-webinar 3 (pdf)

Webinar 4: Il-benefiċċji tal-eID u s-servizzi fiduċjarji fis-settur tas-servizzi finanzjarji

Deskrizzjoni: Dan il-webinar kellu l-għan li juri l-benefiċċji tal-introduzzjoni ta’ soluzzjonijiet eIDAS fin-negozju tiegħek ta’ kuljum fis-settur tas-servizzi finanzjarji, b’enfasi fuq:

 • applikazzjonijiet speċifiċi
 • benefiċċji għall-SMEs fis-settur finanzjarju: qligħ fil-produttività, esperjenza tal-klijenti
 • eżempji prattiċi ta’ implimentazzjoni

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Niżżel il-materjal tal-kors ta’ akkumpanjament għall-webinar 4 (pdf)

Webinar 5: Il-benefiċċji tal-eID u tas-servizzi fiduċjarji fis-settur tal-bejgħ bl-imnut online

Deskrizzjoni: Dan il-webinar kellu l-għan li juri l-valur miżjud tal-introduzzjoni ta’ soluzzjonijiet eIDAS fin-negozju tiegħek ta’ kuljum fis-settur tal-bejgħ bl-imnut online, b’enfasi fuq:

 • applikazzjonijiet speċifiċi
 • benefiċċji għall-SMEs fis-settur tal-bejgħ bl-imnut onlajn: qligħ fil-produttività, esperjenza tal-klijenti
 • eżempji prattiċi ta’ implimentazzjoni

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Niżżel il-materjal tal-kors ta’ akkumpanjament għall-webinar 5 (pdf)

Webinar 6: Il-benefiċċji tal-eID u s-servizzi fiduċjarji fis-settur tat-trasport

Deskrizzjoni: Dan il-webinar kellu l-għan li juri l-valur miżjud tal-introduzzjoni ta’ soluzzjonijiet eIDAS fin-negozju tiegħek ta’ kuljum fis-settur tat-trasport, b’enfasi fuq:

 • applikazzjonijiet speċifiċi
 • benefiċċji għall-SMEs fis-settur tat-trasport: qligħ fil-produttività, esperjenza tal-klijenti
 • eżempji prattiċi ta’ implimentazzjoni

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Niżżel il-materjal tal-kors ta’ akkumpanjament għall-webinar 6 (pdf)

Webinar 7: Il-benefiċċji tal-eID u s-servizzi fiduċjarji fis-settur tas-servizzi professjonali

Deskrizzjoni: Dan il-webinar għandu l-għan li juri l-valur miżjud tal-introduzzjoni ta’ soluzzjonijiet eIDAS fin-negozju tiegħek ta’ kuljum fis-settur tas-servizzi professjonali, b’enfasi fuq:

 • applikazzjonijiet speċifiċi
 • benefiċċji għall-SMEs fis-settur tas-servizzi professjonali: qligħ fil-produttività, esperjenza tal-klijenti
 • eżempji prattiċi ta’ implimentazzjoni

Ara r-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni tal-webinar

Niżżel il-materjal tal-kors ta’ akkumpanjament għall-webinar 7

 

l-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Dħul fis-seħħ tar-Regolament dwar l-Identità Diġitali

Ir-regoli dwar l-istabbiliment ta’ Identità Diġitali Ewropea daħlu fis-seħħ nhar it-Tnejn. Dawn se jwittu t-triq għaċ-ċittadini u r-residenti kollha tal-UE biex jibbenefikaw minn Kartiera Ewropea tal-Identità Diġitali personali fl-2026.

PRESS RELEASE |
L-ewwel skema ta’ ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà fl-UE kollha biex l-ispazju diġitali Ewropew isir aktar sikur

Il-Kummissjoni adottat l-ewwel skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, f’konformità mal-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà. L-iskema toffri sett ta’ regoli u proċeduri għall-Unjoni kollha dwar kif għandhom jiġu ċċertifikati l-prodotti tal-ICT fiċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom u b’hekk tagħmilhom aktar affidabbli għall-utenti.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

ir-Regolament eIDAS

Ir-Regolament eIDAS jiffaċilita tranżazzjonijiet transfruntiera siguri billi jistabbilixxi qafas għall-identità u l-awtentikazzjoni diġitali. Dan għandu l-għan li joħloq fiduċja fl-interazzjonijiet elettroniċi u jippromwovi servizzi diġitali bla xkiel fl-UE.

Ara Wkoll

Skopri l-eIDAS

Ħu vantaġġ mill-opportunitajiet ta’ negozju transkonfinali biex iżżid l-effiċjenza u s-sigurtà tan-negozju tiegħek u ttejjeb l-esperjenza tal-utent.

l-Osservatorju ta’ l-eIDAS

L-Osservatorju eIDAS huwa grupp ta’ partijiet interessati li jiddiskutu kwistjonijiet relatati mar-regolament eIDAS u jiffaċilitaw is-servizzi fiduċjarji transfruntiera u l-eID.