Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Več o eIDAS

Program znanja in učenja eIDAS zagotavlja informacije in pomoč podjetjem pri uporabi elektronske identifikacije (eID) in skrbniških storitev.

  Žarnica ob nekaterih knjigah

interaktivno orodje eIDAS

Interaktivno orodje eIDAS omogoča podjetjem, da preskusijo elektronsko identifikacijo (eID) in storitve zaupanja v simuliranem okolju. Njegov cilj je uporabnikom pokazati prednosti uporabe rešitev eIDAS prek realnih poslovnih aplikacij v različnih sektorjih.

program znanja in učenja eIDAS

Program znanja in učenja eIDAS je sestavljen iz vrste spletnih seminarjev in podpornega bralnega gradiva.

Spletni seminarji so bili osredotočeni na uvod v uredbo eIDAS ter na glavne rešitve elektronske identifikacije in skrbniških storitev (npr. e-podpisi, e-pečati, eTimestamps, potrdila o avtentikaciji spletišč in storitve elektronske priporočene dostave). V poznejših spletnih seminarjih so se razprave osredotočile na uporabo rešitev eIDAS v različnih sektorjih, ki so zagotavljale resnične primere in izkušnje predstavnikov evropskih podjetij.

Spletni seminarji si lahko ogledate spodaj:

Webinar 1: Uporaba eIDAS za mala in srednje velika podjetja

Opis: Namen spletnega seminarja je bil predstaviti vire, ki so bili razviti na spletni strani eIDAS za MSP, tako da jih lahko multiplikatorji, kot so poslovna združenja in gospodarske zbornice, ter ponudniki storitev uporabljajo in delijo med svojimi omrežji.

Udeležencem je bilo prikazano interaktivno orodje eIDAS, ki uporabnikom omogoča preizkušanje rešitev za elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja v simuliranem okolju. Udeležencem je bilo prikazano tudi drugo gradivo, osredotočeno na MSP, o e-identifikaciji in storitvah zaupanja, kot so infografike, videoposnetki, kontrolni seznami in vodnik. Cilj je bil pomagati udeležencem pri souporabi in uporabi teh virov s svojimi stiki in potencialnimi strankami ter sporočiti koristi, ki jih lahko evropskim podjetjem prinesejo rešitve elektronske identifikacije in storitev zaupanja.

Ogled snemanja in predstavitve spletnega seminarja

Webinar 2: Kako lahko elektronska identifikacija koristi malim in srednjim podjetjem

Opis: Ta spletni seminar je bil osredotočen na splošno predstavitev uredbe eIDAS ter rešitev za elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja. Izpostavila je poslovne koristi uporabe elektronske identifikacije.

Zadnji del spletnega seminarja se je osredotočil na eID in kako ga je mogoče uvesti v poslovne procese. Predstavljen je bil tudi primer uspešnega izvajanja sistema elektronske identifikacije.

Ogled snemanja in predstavitve spletnega seminarja

Prenesite spremljevalno gradivo za spletni seminar 2 (pdf)

Webinar 3: Kako lahko storitve zaupanja koristijo malim in srednjim podjetjem

Opis: Ta spletni seminar se je osredotočil na vsako od skrbniških storitev (e-podpis, storitev elektronske registrirane dostave (ERDS), eSeal, eTimestamp in rešitve za avtentikacijo spletnih strani), s poudarkom na posameznih poslovnih koristih vsakega od njih.

Zadnji del spletnega seminarja se je osredotočil na skrbniške storitve in način njihovega uvajanja v poslovne procese. Predstavljen je bil tudi primer uspešnega izvajanja rešitve za skrbniške storitve.

Ogled snemanja in predstavitve spletnega seminarja

Prenesite spremljevalno gradivo za spletni seminar 3 (pdf)

Webinar 4: Prednosti elektronske identifikacije in skrbniških storitev v sektorju finančnih storitev

Opis: Namen spletnega seminarja je bil predstaviti prednosti uvajanja rešitev eIDAS v vsakodnevno poslovanje v sektorju finančnih storitev, s poudarkom na:

 • posebne aplikacije
 • koristi za MSP v finančnem sektorju: povečanje produktivnosti, izkušnje strank
 • praktični primeri izvajanja

Ogled snemanja in predstavitve spletnega seminarja

Prenesite spremljevalno gradivo za spletni seminar 4 (pdf)

Spletni seminar 5: Prednosti elektronske identifikacije in skrbniških storitev v sektorju spletne trgovine na drobno

Opis: Namen spletnega seminarja je bil prikazati dodano vrednost uvajanja rešitev eIDAS v vsakodnevno poslovanje v spletnem maloprodajnem sektorju s poudarkom na:

 • posebne aplikacije
 • koristi za MSP v sektorju spletne trgovine na drobno: povečanje produktivnosti, izkušnje strank
 • praktični primeri izvajanja

Ogled snemanja in predstavitve spletnega seminarja

Prenesite spremljevalno gradivo za spletni seminar 5 (pdf)

Spletni seminar 6: Prednosti elektronske identifikacije in storitev zaupanja v prometnem sektorju

Opis: Namen spletnega seminarja je bil prikazati dodano vrednost uvajanja rešitev eIDAS v vsakodnevno poslovanje v prometnem sektorju s poudarkom na:

 • posebne aplikacije
 • koristi za MSP v prometnem sektorju: povečanje produktivnosti, izkušnje strank
 • praktični primeri izvajanja

Ogled snemanja in predstavitve spletnega seminarja

Prenesite spremljevalno gradivo za spletni seminar 6 (pdf)

Spletni seminar 7: Prednosti elektronske identifikacije in skrbniških storitev v sektorju poklicnih storitev

Opis: Namen spletnega seminarja je prikazati dodano vrednost uvajanja rešitev eIDAS v vsakodnevno poslovanje v sektorju strokovnih storitev s poudarkom na:

 • posebne aplikacije
 • koristi za MSP v sektorju strokovnih storitev: povečanje produktivnosti, izkušnje strank
 • praktični primeri izvajanja

Ogled snemanja in predstavitve spletnega seminarja

Prenesite spremljevalno gradivo za webinar 7

 

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

uredba eIDAS

eIDAS je ključni dejavnik za varne čezmejne transakcije.

Glej tudi

Odkrijte eIDAS

Izkoristite čezmejne poslovne priložnosti za povečanje učinkovitosti in varnosti vašega podjetja ter izboljšanje uporabniške izkušnje.

observatorij eIDAS

Opazovalna skupina eIDAS je skupina zainteresiranih strani, ki razpravljajo o vprašanjih v zvezi z uredbo eIDAS ter olajšujejo čezmejne storitve zaupanja in elektronsko identifikacijo.