Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Več informacij o eIDAS

Program znanja in učenja eIDAS podjetjem zagotavlja informacije in pomoč pri uporabi elektronske identifikacije (eID) in storitev zaupanja.

  Žarnica poleg nekaterih knjig

program znanja in učenja eIDAS

Program znanja in učenja eIDAS je sestavljen iz vrste spletnih seminarjev in podpornega bralnega gradiva.

Spletni seminarji so bili osredotočeni na uvod v uredbo eIDAS ter na glavne rešitve elektronske identifikacije in storitev zaupanja (npr. e-podpisi, eSeals, eTimestamps, potrdila o avtentikaciji spletišč in storitve elektronske priporočene dostave). V poznejših spletnih seminarjih so se razprave osredotočile na uporabo rešitev eIDAS v različnih sektorjih, ki so zagotavljale resnične primere in izkušnje predstavnikov evropskih podjetij.

Spletni seminarji si lahko ogledate spodaj:

Webinar 1: Uporaba sistema eIDAS za MSP

Opis: Namen tega spletnega seminarja je bil predstaviti vire, ki so bili razviti na spletni strani eIDAS za MSP, tako da jih lahko multiplikatorji, kot so poslovna združenja in gospodarske zbornice, ter ponudniki storitev uporabljajo in delijo med svoje mreže.

Udeležencem je bilo prikazano interaktivno orodje eIDAS, ki uporabnikom omogoča testiranje rešitev eID in storitev zaupanja v simuliranem okolju. Udeležencem je bilo prikazano tudi drugo gradivo, osredotočeno na MSP, o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, kot so infografike, videoposnetki, kontrolni seznami in priročnik. Cilj je bil pomagati udeležencem pri izmenjavi in uporabi teh virov s svojimi stiki in potencialnimi strankami ter sporočati koristi, ki jih lahko evropskim podjetjem prinesejo rešitve elektronske identifikacije in storitev zaupanja.

Ogled snemanja in predstavitve webinarja

Webinar 2: Kako lahko elektronska identifikacija (eID) koristi malim in srednjim podjetjem

Opis: Ta spletni seminar je bil osredotočen na splošen uvod v uredbo eIDAS ter rešitve za elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja. Poudaril je poslovne koristi uporabe elektronske identifikacije.

Zadnji del spletnega seminarja je bil osredotočen na elektronsko identifikacijo in kako jo je mogoče uvesti v poslovne procese. Predstavljen je bil tudi primer uspešnega izvajanja sistema elektronske identifikacije.

Ogled snemanja in predstavitve webinarja

Prenesite spremljevalno gradivo za webinar 2 (pdf)

Spletni seminar 3: Kako lahko storitve zaupanja koristijo MSP

Opis: Spletni seminar se je osredotočil na vsako od skrbniških storitev (e-podpis, elektronsko registrirano dostavo (ERDS), eSeal, eTimestamp in rešitve za avtentikacijo spletnih strani), pri čemer je izpostavil posamezne poslovne koristi vsakega od njih.

Zadnji del spletnega seminarja je bil osredotočen na storitve zaupanja in kako jih je mogoče uvesti v poslovne procese. Predstavljen je bil tudi primer uspešnega izvajanja rešitve za storitve zaupanja.

Ogled snemanja in predstavitve webinarja

Prenesite spremljevalno gradivo za spletni seminar 3 (pdf)

Spletni seminar 4: Prednosti elektronske identifikacije in skrbniških storitev v sektorju finančnih storitev

Opis: Namen tega spletnega seminarja je bil prikazati prednosti uvajanja rešitev eIDAS v vaše vsakodnevno poslovanje v sektorju finančnih storitev, pri čemer se je osredotočil na:

 • posebne aplikacije
 • koristi za MSP v finančnem sektorju: povečanje produktivnosti, izkušnje strank
 • praktični primeri izvajanja

Ogled snemanja in predstavitve webinarja

Prenesite spremljevalno gradivo za spletni seminar 4 (pdf)

Spletni seminar 5: Prednosti elektronske identifikacije in skrbniških storitev v sektorju spletne trgovine

Opis: Namen tega spletnega seminarja je bil prikazati dodano vrednost uvajanja rešitev eIDAS v vaše vsakodnevno poslovanje v spletnem maloprodajnem sektorju, s poudarkom na:

 • posebne aplikacije
 • koristi za MSP v sektorju spletne trgovine: povečanje produktivnosti, izkušnje strank
 • praktični primeri izvajanja

Ogled snemanja in predstavitve webinarja

Prenesite spremljevalno gradivo za webinar 5 (pdf)

Spletni seminar 6: Koristi elektronske identifikacije in storitev zaupanja v prometnem sektorju

Opis: Namen spletnega seminarja je bil prikazati dodano vrednost uvajanja rešitev eIDAS v vaše vsakodnevno poslovanje v prometnem sektorju, s poudarkom na:

 • posebne aplikacije
 • koristi za MSP v prometnem sektorju: povečanje produktivnosti, izkušnje strank
 • praktični primeri izvajanja

Ogled snemanja in predstavitve webinarja

Prenesite spremljevalno gradivo za webinar 6 (pdf)

Spletni seminar 7: Prednosti elektronske identifikacije in storitev zaupanja v sektorju poklicnih storitev

Opis: Namen tega spletnega seminarja je prikazati dodano vrednost uvajanja rešitev eIDAS v vaše vsakodnevno poslovanje v sektorju strokovnih storitev, pri čemer se osredotoča na:

 • posebne aplikacije
 • koristi za MSP v sektorju poklicnih storitev: povečanje produktivnosti, izkušnje strank
 • praktični primeri izvajanja

Ogled snemanja in predstavitve webinarja

Prenesite spremljevalno gradivo za webinar 7

 

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Začetek veljavnosti uredbe o digitalni identiteti

Pravila o vzpostavitvi evropske digitalne identitete so začela veljati v ponedeljek. Vsem državljanom in prebivalcem EU bodo leta 2026 utrli pot do osebne evropske denarnice za digitalno identiteto.

Povezane vsebine

Širša slika

uredba eIDAS

Uredba eIDAS omogoča varne čezmejne transakcije z vzpostavitvijo okvira za digitalno identiteto in avtentikacijo. Njegov cilj je ustvariti zaupanje v elektronske interakcije in spodbujati nemotene digitalne storitve v EU.

Glej tudi

Odkrijte eIDAS

Izkoristite čezmejne poslovne priložnosti za povečanje učinkovitosti in varnosti vašega podjetja ter izboljšanje uporabniške izkušnje.

observatorij eIDAS

Opazovalna skupina eIDAS je skupina zainteresiranih strani, ki razpravljajo o vprašanjih v zvezi z uredbo eIDAS ter olajšujejo čezmejne storitve zaupanja in elektronsko identifikacijo.