Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Научете повече за eIDAS

Програмата за знания и обучение по eIDAS предоставя информация и помощ на предприятията относно използването на електронна идентификация (eID) и удостоверителни услуги.

  Крушка до няколко книги

програма за знания и обучение по eIDAS

Програмата за знания и обучение eIDAS се състои от поредица от уебинари и подкрепящи материали за четене.

Уебинарите се съсредоточиха върху въвеждането на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и върху основните решения за електронна идентификация и удостоверителни услуги (напр. електронни подписи, електронни печати, eTimestamps, удостоверения за удостоверяване на автентичността на уебсайтове и услуги за електронна препоръчана доставка). В по-късните уебинари дискусиите се съсредоточиха върху използването на решения по eIDAS в различни сектори, като предоставиха примери от реалния живот и опит от представители на европейските предприятия.

Уебинарите могат да се видят по-долу:

Уебинар 1: Използване на eIDAS за МСП

Описание: Този уебинар имаше за цел да представи ресурсите, разработени на уебстраницата на eIDAS за МСП, така че мултипликаторите, като например бизнес асоциациите и търговските камари, и доставчиците на услуги да могат да ги използват и споделят между своите мрежи.

На участниците беше показан интерактивен инструмент eIDAS, който позволява на потребителите да тестват решения за електронна идентификация и удостоверителни услуги в симулирана среда. На участниците бяха показани и други материали, насочени към МСП, относно електронната идентификация и удостоверителните услуги, като например инфографики, видеоматериали, контролни списъци и наръчник. Целта беше да се помогне на участниците да споделят и използват тези ресурси със своите контакти и потенциални клиенти и да съобщят ползите, които решенията за електронна идентификация и удостоверителни услуги могат да донесат на европейските предприятия.

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Уебинар 2: Как електронната идентификация (eID) може да бъде от полза за МСП

Описание: Този уебинар беше насочен към общо въведение към Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и решенията за електронна идентификация и удостоверителни услуги. В него се подчертават ползите за бизнеса от използването на електронна идентификация.

Последната част от уебинара беше съсредоточена върху електронната идентификация и начина, по който тя може да бъде въведена в бизнес процесите. Беше представен и пример за успешното въвеждане на система за електронна идентификация.

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Изтегляне на придружаващи материали за уебинар 2 (pdf)

Уебинар 3: Как удостоверителните услуги могат да бъдат от полза за МСП

Описание: Този уебинар се фокусира върху всяка от удостоверителните услуги (eSignature, Electronic Registered Delivery Service (ERDS), eSeal, eTimestamp и решения за удостоверяване на автентичността на уебсайта) по-подробно, като подчертава индивидуалните бизнес ползи от всеки един от тях.

Последната част от уебинара се фокусира върху удостоверителните услуги и начина, по който те могат да бъдат въведени в бизнес процесите. Беше представен и пример за успешното прилагане на решение за удостоверителни услуги.

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Изтегляне на придружаващи материали за уебинар 3 (pdf)

Уебинар 4: Ползите от електронната идентификация и удостоверителните услуги в сектора на финансовите услуги

Описание: Този уебинар имаше за цел да демонстрира ползите от въвеждането на eIDAS решения в ежедневния бизнес в сектора на финансовите услуги, като се съсредоточи върху:

 • специфични приложения
 • ползи за МСП във финансовия сектор: повишаване на производителността, опит на клиентите
 • практически примери за прилагане

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Изтеглете придружаващите материали за уебинара 4 (pdf)

Уебинар 5: Ползите от електронната идентификация и удостоверителните услуги в сектора на онлайн търговията на дребно

Описание: Този уебинар имаше за цел да покаже добавената стойност от въвеждането на eIDAS решения в ежедневния ви бизнес в сектора на онлайн търговията на дребно, като се съсредоточи върху:

 • специфични приложения
 • ползи за МСП в сектора на онлайн търговията на дребно: повишаване на производителността, опит на клиентите
 • практически примери за прилагане

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Изтеглете придружаващите материали за уебинара 5 (pdf)

Уебинар 6: Ползите от електронната идентификация и удостоверителните услуги в транспортния сектор

Описание: Този уебинар имаше за цел да покаже добавената стойност от въвеждането на eIDAS решения в ежедневния бизнес в транспортния сектор, като се съсредоточи върху:

 • специфични приложения
 • ползи за МСП в транспортния сектор: повишаване на производителността, опит на клиентите
 • практически примери за прилагане

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Изтеглете придружаващите материали за уебинар 6 (pdf)

Уебинар 7: Ползите от електронната идентификация и удостоверителните услуги в сектора на професионалните услуги

Описание: Този уебинар има за цел да демонстрира добавената стойност от въвеждането на eIDAS решения в ежедневния бизнес в сектора на професионалните услуги, като се фокусира върху:

 • специфични приложения
 • ползи за МСП в сектора на професионалните услуги: повишаване на производителността, опит на клиентите
 • практически примери за прилагане

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Изтеглете придружаващи материали за курс за уебинар 7

 

Последни новини

PRESS RELEASE |
Влизане в сила на Регламента за цифровата самоличност

Правилата за създаване на европейска цифрова самоличност влязоха в сила в понеделник. Те ще проправят пътя за всички граждани и жители на ЕС да се възползват от личен европейски портфейл за цифрова самоличност през 2026 г.

PRESS RELEASE |
Първа общоевропейска схема за сертифициране на киберсигурността с цел повишаване на безопасността на европейското цифрово пространство

Комисията прие първата по рода си европейска схема за сертифициране на киберсигурността в съответствие с Акта на ЕС за киберсигурността. Схемата предлага набор от правила и процедури в целия Съюз за това как да се сертифицират ИКТ продуктите в техния жизнен цикъл и по този начин да станат по-надеждни за потребителите.

PRESS RELEASE |
Комисията приветства окончателното споразумение относно портфейла на ЕС за цифрова самоличност

Комисията приветства окончателното споразумение, постигнато вчера от Европейския парламент и Съвета на ЕС по време на последната тристранна среща относно Регламента за въвеждане на европейски портфейли за цифрова самоличност.

Съдържание по темата

Обща картина

Регламент относно електронната идентификация и удостоверителните услуги (eIDAS)

Регламентът относно електронната идентификация и удостоверителните услуги улеснява сигурните трансгранични трансакции чрез създаване на рамка за цифрова самоличност и удостоверяване на автентичността. Тя има за цел да създаде доверие в електронните взаимодействия и да насърчи...

Вижте също

Открийте eIDAS

Възползвайте се от възможностите за трансграничен бизнес, за да повишите ефективността и сигурността на вашия бизнес и да подобрите потребителското изживяване.

обсерватория eIDAS

Обсерваторията eIDAS е група от заинтересовани страни, които обсъждат въпроси, свързани с Регламента за електронната идентификация и удостоверителните услуги, и улесняват трансграничните удостоверителни услуги и електронната идентификация.