Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Научете повече за eIDAS

Програмата за знания и обучение по eIDAS предоставя информация и помощ на предприятията относно използването на електронна идентификация (eID) и удостоверителни услуги.

  Крушка до няколко книги

програма за знания и обучение по eIDAS

Програмата за знания и обучение eIDAS се състои от поредица от уебинари и подкрепящи материали за четене.

Уебинарите се съсредоточиха върху въвеждането на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и върху основните решения за електронна идентификация и удостоверителни услуги (напр. електронни подписи, електронни печати, eTimestamps, удостоверения за удостоверяване на автентичността на уебсайтове и услуги за електронна препоръчана доставка). В по-късните уебинари дискусиите се съсредоточиха върху използването на решения по eIDAS в различни сектори, като предоставиха примери от реалния живот и опит от представители на европейските предприятия.

Уебинарите могат да се видят по-долу:

Уебинар 1: Използване на eIDAS за МСП

Описание: Този уебинар имаше за цел да представи ресурсите, разработени на уебстраницата на eIDAS за МСП, така че мултипликаторите, като например бизнес асоциациите и търговските камари, и доставчиците на услуги да могат да ги използват и споделят между своите мрежи.

На участниците беше показан интерактивен инструмент eIDAS, който позволява на потребителите да тестват решения за електронна идентификация и удостоверителни услуги в симулирана среда. На участниците бяха показани и други материали, насочени към МСП, относно електронната идентификация и удостоверителните услуги, като например инфографики, видеоматериали, контролни списъци и наръчник. Целта беше да се помогне на участниците да споделят и използват тези ресурси със своите контакти и потенциални клиенти и да съобщят ползите, които решенията за електронна идентификация и удостоверителни услуги могат да донесат на европейските предприятия.

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Уебинар 2: Как електронната идентификация (eID) може да бъде от полза за МСП

Описание: Този уебинар беше насочен към общо въведение към Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и решенията за електронна идентификация и удостоверителни услуги. В него се подчертават ползите за бизнеса от използването на електронна идентификация.

Последната част от уебинара беше съсредоточена върху електронната идентификация и начина, по който тя може да бъде въведена в бизнес процесите. Беше представен и пример за успешното въвеждане на система за електронна идентификация.

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Изтегляне на придружаващи материали за уебинар 2 (pdf)

Уебинар 3: Как удостоверителните услуги могат да бъдат от полза за МСП

Описание: Този уебинар се фокусира върху всяка от удостоверителните услуги (eSignature, Electronic Registered Delivery Service (ERDS), eSeal, eTimestamp и решения за удостоверяване на автентичността на уебсайта) по-подробно, като подчертава индивидуалните бизнес ползи от всеки един от тях.

Последната част от уебинара се фокусира върху удостоверителните услуги и начина, по който те могат да бъдат въведени в бизнес процесите. Беше представен и пример за успешното прилагане на решение за удостоверителни услуги.

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Изтегляне на придружаващи материали за уебинар 3 (pdf)

Уебинар 4: Ползите от електронната идентификация и удостоверителните услуги в сектора на финансовите услуги

Описание: Този уебинар имаше за цел да демонстрира ползите от въвеждането на eIDAS решения в ежедневния бизнес в сектора на финансовите услуги, като се съсредоточи върху:

 • специфични приложения
 • ползи за МСП във финансовия сектор: повишаване на производителността, опит на клиентите
 • практически примери за прилагане

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Изтеглете придружаващите материали за уебинара 4 (pdf)

Уебинар 5: Ползите от електронната идентификация и удостоверителните услуги в сектора на онлайн търговията на дребно

Описание: Този уебинар имаше за цел да покаже добавената стойност от въвеждането на eIDAS решения в ежедневния ви бизнес в сектора на онлайн търговията на дребно, като се съсредоточи върху:

 • специфични приложения
 • ползи за МСП в сектора на онлайн търговията на дребно: повишаване на производителността, опит на клиентите
 • практически примери за прилагане

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Изтеглете придружаващите материали за уебинара 5 (pdf)

Уебинар 6: Ползите от електронната идентификация и удостоверителните услуги в транспортния сектор

Описание: Този уебинар имаше за цел да покаже добавената стойност от въвеждането на eIDAS решения в ежедневния бизнес в транспортния сектор, като се съсредоточи върху:

 • специфични приложения
 • ползи за МСП в транспортния сектор: повишаване на производителността, опит на клиентите
 • практически примери за прилагане

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Изтеглете придружаващите материали за уебинар 6 (pdf)

Уебинар 7: Ползите от електронната идентификация и удостоверителните услуги в сектора на професионалните услуги

Описание: Този уебинар има за цел да демонстрира добавената стойност от въвеждането на eIDAS решения в ежедневния бизнес в сектора на професионалните услуги, като се фокусира върху:

 • специфични приложения
 • ползи за МСП в сектора на професионалните услуги: повишаване на производителността, опит на клиентите
 • практически примери за прилагане

Преглед на записа и презентацията в уебинара

Изтеглете придружаващи материали за курс за уебинар 7

 

Последни новини

PRESS RELEASE |
Комисията приветства окончателното споразумение относно портфейла на ЕС за цифрова самоличност

Комисията приветства окончателното споразумение, постигнато вчера от Европейския парламент и Съвета на ЕС по време на последната тристранна среща относно Регламента за въвеждане на европейски портфейли за цифрова самоличност.

PRESS RELEASE |
В първия доклад относно състоянието на цифровото десетилетие се призовава за колективни действия за оформяне на цифровия преход

В първия доклад за състоянието на цифровото десетилетие, публикуван по-рано тази седмица, се прави цялостен преглед на напредъка към постигане на цифровата трансформация, за да се даде възможност на ЕС да стане по-независим в цифрово отношение, устойчив и конкурентоспособен.

PRESS RELEASE |
Цифрово десетилетие 2030 г.: Комисията приема показатели за наблюдение на цифровата трансформация на Европа и издава насоки за държавите членки

Днес Комисията прие ключовите показатели за ефективност (КПЕ), за да се даде възможност за измерване на напредъка, постигнат в постигането на целите за цифровото десетилетие до 2030 г., и издаде насоки за начина, по който държавите членки следва да структурират своите национални пътни карти, за да постигнат цифровите цели.

Съдържание по темата

Обща картина

Регламент относно електронната идентификация и удостоверителните услуги (eIDAS)

електронната идентификация и удостоверителните услуги (eIDAS) са ключов фактор за сигурни трансгранични трансакции.

Вижте също

Открийте eIDAS

Възползвайте се от възможностите за трансграничен бизнес, за да повишите ефективността и сигурността на вашия бизнес и да подобрите потребителското изживяване.

обсерватория eIDAS

Обсерваторията eIDAS е група от заинтересовани страни, които обсъждат въпроси, свързани с Регламента за електронната идентификация и удостоверителните услуги, и улесняват трансграничните удостоверителни услуги и електронната идентификация.