Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skaitmeninė partnerystė

Pasitelkdama skaitmenines partnerystes ES gali stiprinti junglumą visame pasaulyje.

@maxkabakov/istockphoto.com

Skaitmeninės partnerystės pasirodė esančios gyvybiškai svarbios kuriant vienybę ir ryšius visoje ES ir pasaulyje. Bendradarbiaudama su panašiai mąstančiomis šalimis, ES gali kovoti su skaitmenine atskirtimi ir stiprinti savo ryšius už Europos ribų.

Laikydamasi skaitmeninės politikos kelrodžio strategijos,kuria siekiama, kad iki 2030 m. Europa taptų skaitmeniniu būdu sujungtas žemynas, ES įsipareigojo kurti tvirtas partnerystes naudodamasi keturiais skaitmeninės politikos kelrodžio ramsčiais – įgūdžiais , infrastruktūra, verslo ir viešųjų paslaugų transformacija.

Taip užtikrinama, kad ES ir jos partneriai galėtų skatinti sąžiningą, įtraukią ir vienodą skaitmeninę aplinką visiems.

Partnerystės

Šiuo metuES turi keturias partnerystes su Japonija, Korėja, Singapūru ir Kanada. Pirmoji skaitmeninė partnerystėsu Japonija pasirašyta 2022 m. gegužėsmėn. 28-ajame ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikime .

Šioje partnerystėje daugiausia dėmesio skirta saugai ir saugumui šiose srityse:

 • Saugus 5G,
 • Ne tik 5G“/6G technologijos,
 • Saugiai ir etiškai taikyti dirbtinį intelektą,
 • Pasaulinių tiekimo grandinių atsparumas puslaidininkių pramonėje.

2022 m.lapkričio mėn. pradėta partnerystė suKorėjos Respublika Dėl šios skaitmeninės partnerystės abi šalys susitarė bendradarbiauti šiose srityse:

 • Puslaidininkių,
 • Naujos kartos judriojo ryšio tinklai,
 • Kvantinė ir našioji kompiuterija,
 • Kibernetinis saugumas,
 • Dirbtinis intelektas,
 • Platformos, duomenys ir įgūdžiai.

2023 m. vasario 1 d.buvo pasirašyta ES ir Singapūro skaitmeninės partnerystės sutartis, kuria toliau stiprinamos ES partnerystės Azijoje. Apie partnerystę 2022 m. gruodžio mėn. ES ir ASEAN aukščiausiojo lygio susitikime kartu paskelbė Pirmininkė U. von der Leyen ir Ministras Pirmininkas Lee. Įgyvendinant šią partnerystę pirmenybė teikiama skaitmeninei transformacijai ir įgūdžiams, toliau mažinant skaitmeninę atskirtį. Jų tikslas – bendradarbiauti siekiant:

 • Puslaidininkių,
 • Patikimi duomenų srautai ir duomenų inovacijos,
 • Skaitmeninis pasitikėjimas,
 • Standartai,
 • Skaitmeninės prekybos lengvinimas,
 • Darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai,
 • Įmonių ir viešųjų paslaugų skaitmeninė transformacija.

2023 m. lapkričio 24 d. ES ir Kanada 19-ajame ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikime pradėjo skaitmeninę partnerystę, kad sustiprintų bendradarbiavimą skaitmeniniais klausimais. Partnerystė atspindi bendrą pozityvios ir į žmogų orientuotos skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės viziją. ES ir Kanada susitarė bendradarbiauti šiose srityse:

 • Junglumas,
 • Skaitmeninė tapatybė, duomenų valdymas ir duomenų erdvės,
 • Dirbtinis intelektas,
 • Puslaidininkių,
 • Kvantinės technologijos,
 • Kibernetinis saugumas,
 • manipuliavimas užsienio informacija ir dezinformacija
 • Moksliniai tyrimai.

Visomis partnerystėmis siekiama stiprinti ES ir suderinamų šalių bendradarbiavimą, skatinti saugią ir patikimą skaitmeninę erdvę ir sukurti standartų, kuriuos būtų galima taikyti visame pasaulyje, rinkinį. Partnerystės susitinka kasmet Skaitmeninės partnerystės taryboje, kuriai vadovauja Komisijos narys B. Bretonas iš ES pusės ir atitinkamas kiekvienos šalies partnerės ministras, kad nustatytų ateinančių metų prioritetus ir dalytųsi geriausios praktikos pavyzdžiais, padedančiais siekti bendrų tikslų.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Tarptautiniai santykiai

Europos Sąjunga bendradarbiauja su viso pasaulio šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, siekdama užtikrinti, kad technologijos padėtų pagerinti gyvenimą visur.

Taip pat žr.

Parama Ukrainai skaitmeninėje erdvėje

Šis Komisijos padalinys siekia remti Ukrainos skaitmeninį ir kultūros sektorius, padėti ukrainiečiams išlaikyti ryšį ir kovoti su dezinformacija.

Užsienio politika

Kadangi Europos skaitmeninis modelis įkvėptas daugiau šalių, Europos įmonės turi daugiau galimybių užsiimti verslu ir kurti daugiau darbo vietų piliečiams.