Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sħubijiet Diġitali

Permezz ta’ sħubijiet diġitali, l-UE tista’ ssaħħaħ il-konnettività madwar id-dinja.

@maxkabakov/istockphoto.com

Is-sħubijiet diġitali wrew li huma komponent vitali fil-ħolqien tal-unità u l-konnessjoni madwar l-UE u d-dinja. Billi tikkollabora ma’ pajjiżi tal-istess fehma, l-UE tista’ tindirizza d-distakk diġitali u ssaħħaħ ir-rabtiet tagħha lil hinn mill-Ewropa.

F’konformità mal- istrateġija tal-Kumpass Diġitali, li għandha l-għan li tagħmel lill-Ewropa kontinent konness b’mod diġitali sal-2030,l-UE impenjat ruħha li tibni sħubijiet b’saħħithom bl-użu tal-erba’ pilastri tal-Kumpass Diġitali ħiliet, infrastrutturi, trasformazzjoni tan-negozju u tas-servizzi pubbliċi.

Dan jiżgura li l-UE u s-sħab tagħha jistgħu jrawmu ambjent diġitali ġust, inklużiv u ugwali għal kulħadd.

Sħubijiet

Bħalissal-UE għandha erba’ sħubijiet mal-Ġappun, il-Korea, Singapore u l-Kanada. l-ewwel sħubija diġitali ġiet iffirmata f’ Mejju 2022 mal-Ġappun matul it-28 Summit bejn l-UE u l-Ġappun.

Din is-sħubija ffukat fuq is-sikurezza u s-sigurtà fl-oqsma li ġejjin:

 • 5G sigura,
 • Lil hinn mill-5G”/6G teknoloġiji,
 • Applikazzjonijiet sikuri u etiċi tal-intelliġenza artifiċjali,
 • Ir-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista globali fl-industrija tas-semikondutturi.

F’Novembru 2022, tnedietsħubija mar-Repubblika tal-KoreaDin is-sħubija diġitali rat liż-żewġ partijiet jaqblu li jikkooperaw dwar:

 • Semikondutturi,
 • Netwerks mobbli tal-ġenerazzjoni li jmiss,
 • Il-Computing kwantistiku u ta’ Prestazzjoni Għolja,
 • Iċ-ċibersigurtà,
 • l-Intelliġenza Artifiċjali,
 • Pjattaformi, data u ħiliet.

Fl-1 ta’ Frar 2023, is- Sħubija Diġitali bejn l-UE u Singapore ġiet iffirmata, u kompliet issaħħaħ is-sħubijiet tal-UE fl-Asja. Is-sħubija tħabbret b’mod konġunt mill-President von der Leyen u l-Prim Ministru Lee fis-summit UE-ASEAN f’Diċembru 2022. Din is-sħubija tat prijorità lit-trasformazzjoni u l-ħiliet diġitali, u kompliet tnaqqas id-distakk diġitali. Huma għandhom l-għan li jaħdmu flimkien fuq:

 • Semikondutturi,
 • Il-flussi ta’ data affidabbli u l-innovazzjoni tad-data,
 • Il-fiduċja diġitali,
 • Standards,
 • Il-faċilitazzjoni tal-kummerċ diġitali,
 • Ħiliet diġitali għall-ħaddiema,
 • It-trasformazzjoni diġitali tan-negozji u s-servizzi pubbliċi.

Fl-24 ta’ Novembru 2023, l-UE u l-Kanada nedew Sħubija Diġitali biex isaħħu l-kooperazzjoni dwar kwistjonijiet diġitali matul id-19-il Summit bejn l-UE u l-Kanada. Is-sħubija tirrifletti viżjoni kondiviża għal ekonomija u soċjetà diġitali pożittivi u ċċentrati fuq il-bniedem. l-UE u l-Kanada qablu li jaħdmu flimkien fuq:

 • Il-konnettività,
 • l-identità diġitali, il-governanza tad-data u l-ispazji tad-data,
 • l-Intelliġenza Artifiċjali,
 • Semikondutturi,
 • It-teknoloġiji kwantistiċi,
 • Iċ-ċibersigurtà,
 • manipulazzjoni ta’ informazzjoni barranija u diżinformazzjoni
 • Riċerka.

Fis-26 ta’ Marzu 2024, l-UE u r-Repubblika tal-Korea kellhom it- tieni Kunsill ta’ Sħubija Diġitali fi Brussell. l-UE u l-Korea affermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom li jikkooperaw f’teknoloġiji diġitali ewlenin għall-benefiċċju taċ-ċittadini u l-ekonomiji qablu dwar lista ta’ oqsma ewlenin biex jikkooperaw aktar:

 • Semikondutturi
 • 5G u lil hinn
 • Teknoloġija kwantistika
 • Pjattaformi
 • l-intelliġenza artifiċjali (IA)
 • Iċ-ċibersigurtà
 • Konnettività tan-netwerk

Fit-30 ta’ April 2024, l-UE u l-Ġappun kellhom it-tieni Kunsill ta’ Sħubija DiġitalitagħhomIs-sħab evalwaw il-progress miksub mill- ewwel Kunsill ta’ Sħubija Diġitali fl-2023 u qablu dwar lista ta’ riżultati tanġibbli ġodda biex jikkooperaw aktar dwar teknoloġiji diġitali ewlenin:

 • L-intelliġenza artifiċjali (IA)
 • Konnettività (5G u 6G)
 • Semikondutturi
 • Informatika ta’ prestazzjoni għolja (HPC)
 • Teknoloġija kwantistika
 • Kollaborazzjoni fl-ekonomija tad-data u tal-pjattaformi
 • Kejbilsta’ taħt il-baħar
 • Identifikazzjoni elettronika (eID)
 • Iċ-ċibersigurtà

Is-sħubijiet kollha għandhom l-għan li jżidu l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-pajjiżi kompatibbli, irawmu spazju diġitali sikur u sikur u joħolqu sett ta’ standards li jistgħu jintużaw globalment. Is-sħubijiet jiltaqgħu kull sena matul il-Kunsill ta’ Sħubija Diġitali mmexxi mill-Kummissarju Breton min-naħa tal-UE u l-Ministru rilevanti minn kull pajjiż sieħeb biex jistabbilixxu l-prijoritajiet għas-sena li ġejja u jikkondividu l-aħjar prattiki, u b’hekk jgħinu biex jinħolqu għanijiet komuni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Relazzjonijiet Internazzjonali

l-Unjoni Ewropea taħdem ma’ pajjiżi madwar id-dinja u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali biex tiżgura li t-teknoloġija tgħin biex ittejjeb il-ħajja kullimkien.

Ara Wkoll

l-appoġġ lill-Ukrajna permezz tad-diġitali

Dan id-dipartiment tal-Kummissjoni qed jaħdem biex jappoġġa s-setturi diġitali u kulturali fl-Ukrajna, jgħin lill-Ukreni jibqgħu konnessi, u jindirizza d-diżinformazzjoni.

Il-politika barranija

Hekk kif aktar pajjiżi huma ispirati mill-mudell diġitali Ewropew, il-kumpaniji Ewropej għandhom aktar opportunitajiet biex jagħmlu n-negozju, u b’hekk joħolqu aktar impjiegi għaċ-ċittadini.