Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Цифрови партньорства

Чрез цифрови партньорства ЕС може да засили свързаността по целия свят.

@maxkabakov/istockphoto.com

Цифровите партньорства се доказаха като жизненоважен елемент за създаването на единство и свързаност в целия ЕС и по света. Като си сътрудничи с държави със сходни възгледи, ЕС е в състояние да се справи с цифровото разделение и да укрепи връзките си извън Европа.

В съответствие съсстратегията „Цифровкомпас “,която има за цел да превърне Европа в цифрово свързан континент до 2030 г., ЕС се ангажира да изгради силни партньорства, като използва четирите стълба на цифровия компас — умения, инфраструктури, трансформация на бизнеса и на обществените услуги.

Това гарантира, че ЕС и неговите партньори могат да насърчават справедлива, приобщаваща и равноправна цифрова среда за всички.

Партньорства

ПонастоящемЕС има четири партньорства с Япония, Корея, Сингапур и Канада. Първото цифрово партньорство беше подписано през май 2022 г. с Япония по време на 28-ата среща на високо равнище между ЕС и Япония.

Това партньорство беше съсредоточено върху безопасността и сигурността в следните области:

 • Сигурна 5G мрежа,
 • Технологии отвъд 5G"/6G,
 • Безопасни и етични приложения на изкуствения интелект,
 • Устойчивостта на световните вериги на доставки в сектора на полупроводниците.

През ноември 2022 г. беше поставено началотона партньорство с Република КореяТова цифрово партньорство доведе до съгласие и двете страни да си сътрудничат по:

 • Полупроводници,
 • Мобилнимрежи от следващо поколение,
 • Квантови и високопроизводителни изчислителни технологии,
 • Киберсигурност,
 • Изкуствен интелект,
 • Платформи, данни и умения.

На 1 февруари 2023 г.беше подписаноцифрово партньорство между ЕСи Сингапур, което продължава да укрепва партньорствата на ЕС в Азия. Партньорството беше обявено съвместно от председателя Фон дер Лайен и министър-председателя Лий на срещата на върха ЕС-АСЕАН през декември 2022 г. Това партньорство даде приоритет на цифровата трансформация и уменията, което допълнително преодолява цифровото разделение. Те имат за цел да работят заедно по:

 • Полупроводници,
 • Надеждни потоци от данни и иновации в данните,
 • Цифрово доверие,
 • Стандарти,
 • Улесняване на цифровата търговия,
 • Цифрови умения за работниците,
 • Цифровата трансформация на предприятията и обществените услуги.

На 24 ноември 2023 г. ЕС и Канада поставиха началото на цифрово партньорство за засилване на сътрудничеството по въпросите на цифровите технологии по време на 19-ата среща на високо равнище между ЕС и Канада. Партньорството отразява споделената визия за положителна и ориентирана към човека цифрова икономика и общество. ЕС и Канада се споразумяха да работят заедно по:

 • Свързаност,
 • Цифрова самоличност, управление на данните и пространства на данни,
 • Изкуствен интелект,
 • Полупроводници,
 • Квантови технологии,
 • Киберсигурност,
 • манипулиране на чуждестранна информация и дезинформация
 • Изследвания.

Всички партньорства имат за цел засилване на сътрудничеството между ЕС и съвместимите държави, насърчаване на безопасно и сигурно цифрово пространство и създаване на набор от стандарти, които могат да се използват в световен мащаб. Партньорствата се срещат ежегодно по време на Съвета за цифрово партньорство, ръководен от комисар Бретон от страна на ЕС и съответния министър от всяка страна партньор, за да определят приоритетите за следващата година и да обменят най-добри практики, като спомагат за създаването на общи цели.

Съдържание по темата

Обща картина

Международни отношения

Европейският съюз работи с държави по света и международни организации, за да гарантира, че технологиите спомагат за подобряване на живота навсякъде.

Вижте също

Външна политика

Тъй като повече държави са вдъхновени от европейския цифров модел, европейските дружества имат повече възможности да правят бизнес, създавайки повече работни места за гражданите.