Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīva

Kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīva ir ilgtermiņa pētniecības un inovācijas iniciatīva, kuras mērķis ir izvirzīt Eiropu otrās kvantu revolūcijas priekšplānā.

    kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīvas logotips

Kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīvas mērķis ir atbalstīt simtiem kvantu pētnieku darbu 10 gadu laikā, un paredzamais ES budžets ir 1 miljards eiro.

Pēc Kvantu manifesta 2016. gadā pamatiniciatīva tika uzsākta 2018. gadā, apvienojot pētniecības iestādes un nozares un publiskos finansētājus, konsolidējot un paplašinot Eiropas vadošo lomu zinātnē un izcilību kvantu tehnoloģiju jomā.

Tās mērķis ir atbalstīt Eiropas pētniecības pārveidi komerciālos lietojumos, pilnībā izmantojot kvantu revolucionāro potenciālu. Tā finansē projektus četrās galvenajās piemērošanas jomās:

  • kvantu skaitļošana
  • kvantu simulācija
  • kvantu komunikācija
  • kvantu noteikšana un metroloģija


Tā arī finansē pētījumus par kvantu tehnoloģiju pamatzinātnēm, kā arī izglītības un starptautiskās sadarbības pasākumus kvantu tehnoloģiju jomā.

Pamatiniciatīvas paplašināšanas posmā (2018–2022) tās kopējais budžets bija 152 miljoni EUR 24 projektiem, kuros piedalījās vairāk nekā 1600 pētnieku.

Lai atzīmētu šā posma beigas, tika publicēts ziņojums (.pdf) ar sīku informāciju par tā sasniegumiem.

Divi nozīmīgi projekti bija šādi:

  • OpenSuperQ: Forschungszentrum Jülich (DE) pieejama kvantu datoru sistēma ar globāli konkurētspējīgu veiktspēju, kuras pamatā ir integrētas elektriskās shēmas, kas izgatavotas no supravadītājiem metāliem.
  • AQTION: pirmā veida iesprostota jonu sistēma, kas darbināma no viena pie sienas piestiprināta kontaktdakša ar ļoti zemu enerģijas patēriņu 1,5 kW, kas ir līdzīgs tam, kas nepieciešams, lai darbinātu fēnu.

Kvantu pamatiniciatīvas
nākamais posms (ko finansē no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”) tagad ir labi pavirzījies uz priekšu, un tā kopējais budžets ir vairāk nekā 400 miljoni EUR un vairāk nekā divdesmit jauni projekti. Tās mērķis ir nostiprināt un paplašināt Eiropas vadošo lomu kvantu tehnoloģiju pētniecībā un tuvināt pētniecības rezultātus rūpnieciskai izmantošanai. Programma “Digitālā Eiropa” nodrošinās papildu saistītu finansējumu kvantu tehnoloģijām, lai attīstītu un stiprinātu Eiropas stratēģiskās digitālās spējas.

Pamatiniciatīvas pētniecības mērķus nosaka Stratēģiskā pētniecības programma kvantu tehnoloģiju jomā, kurā piedalījās vairāk nekā 2000 Eiropas kvantu ekspertu. Tās ilgtermiņa redzējums ir Eiropā attīstīt tā saukto kvantu internetu, kurā kvantu datori, simulatori un sensori ir savstarpēji savienoti, izmantojot kvantu sakaru tīklus.
 

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija publicē ieteikumu par pēckvantu kriptogrāfiju

Šodien Komisija publicēja ieteikumu par pēckvantu kriptogrāfiju, lai mudinātu dalībvalstis izstrādāt un īstenot saskaņotu pieeju kā ES pāreju uz pēckvantu kriptogrāfiju. Tas palīdzēs nodrošināt, ka ES digitālā infrastruktūra un pakalpojumi ir droši nākamajā digitālajā laikmetā.

PRESS RELEASE |
Komisija izsludina uzaicinājumus ieguldīt vairāk nekā 176 miljonus eiro digitālajās spējās un tehnoloģijās

Eiropas Komisija izsludināja jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus kopumu programmas “Digitālā Eiropa” 2023.–2024. gada darba programmās, lai stiprinātu digitālās spējas visā ES. Šajos uzaicinājumos var piedalīties uzņēmumi, publiskās pārvaldes iestādes un citas struktūras no ES dalībvalstīm, EBTA/EEZ valstīm un asociētajām valstīm. Šim uzaicinājumu kopumam paredzētais budžets pārsniedz 176 miljonus eiro.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Kvantu

Lai atraisītu kvantu pārveidojošo spēku, ES ir jāattīsta pilnvērtīga Eiropas kvantu ekosistēma, kuras pamatā būtu tās izcilības tradīcija kvantu pētniecībā.

Skatīt arī