Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīva

Kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīva ir ilgtermiņa pētniecības un inovācijas iniciatīva, kuras mērķis ir izvirzīt Eiropu otrās kvantu revolūcijas priekšgalā.

    kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīvas logotips

Kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīvas mērķis ir atbalstīt simtiem kvantu pētnieku darbu 10 gadu laikā, paredzot ES budžetu EUR 1 miljarda apmērā. Pēc kvantu manifesta 2016. gadā pamatiniciatīva, kas tika uzsākta 2018. gadā, apvieno pētniecības iestādes, nozari un publiskos finansētājus, konsolidē un paplašina Eiropas vadošo lomu zinātnes jomā un izcilību kvantu tehnoloģiju jomā. Tās mērķis ir atbalstīt Eiropas pētniecības pārveidi par komerciāliem lietojumiem, pilnībā izmantojot kvantu revolucionāro potenciālu.

Pamatiniciatīvas sākumposmā (2018. gada oktobris-2021. gada septembris) tās kopējais budžets ir 152 miljoni EUR (kopumā 24 projektiem). Tā finansē projektus četrās galvenajās piemērošanas jomās:

  • kvantu skaitļošana
  • kvantu simulācija
  • kvantu komunikācija
  • kvantu metroloģija un sensors

Tā arī finansē pētījumus par fundamentālajām zinātnēm, kas ir kvantu tehnoloģiju pamatā, kā arī izglītības un starptautiskās sadarbības pasākumus kvantu tehnoloģiju jomā.

Lai atzīmētu pamatiniciatīvas ramp-up posma viduspunktu, tika publicētsziņojums (.pdf)ar informāciju par tās sasniegumiem pirmajos astoņpadsmit darbības mēnešos.

Divi nozīmīgi projekti, kas izstrādāti pamatiniciatīvas pirmajā posmā, ir šādi:

  • OpenSuperQ kvantu datorsistēma ar globāli konkurētspējīgu veiktspēju, kuras pamatā ir integrētas elektriskās shēmas, kas izgatavotas no supravadītājiem metāliem un kas drīzumā būs pieejamas Forschungszentrum Jülich (DE).
  • AQtion pirmā veida notverto jonu sistēmu. Viena no visievērojamākajām šīs sistēmas iezīmēm ir tā, ka tā ir darbināma no vienas sienas spraudņa, un ar ārkārtīgi zemu enerģijas patēriņu 1,5 kW, tā izmanto tādu pašu enerģijas daudzumu, kas nepieciešams tējkannas vārīšanai.

Ir sākts nākamais kvantu pamatiniciatīvas posms (ko finansē no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”). Tā nostiprina un paplašina Eiropas vadošo lomu kvantu tehnoloģiju pētniecībā un tuvina pētniecības rezultātus rūpnieciskai izmantošanai. Programma “Digitālā Eiropa” nodrošinās papildu saistītu finansējumu kvantu tehnoloģijām, lai attīstītu un stiprinātu Eiropas stratēģiskās digitālās spējas.

Pamatiniciatīvas pētniecības mērķus nosaka tās stratēģiskā pētniecības programma par kvantu tehnoloģijām, kurā piedalījās vairāk nekā 2000 Eiropas kvantu ekspertu. Tās ilgtermiņa redzējums ir Eiropā attīstīt tā saukto kvantu internetu, kurā kvantu datori, simulatori un sensori ir savstarpēji savienoti, izmantojot kvantu sakaru tīklus.

 

 

Jaunākās ziņas

DIGIBYTE |
ES progress kvantu tehnoloģiju jomā

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (kopuzņēmums EuroHPC) šodien paziņoja par sešu gaidāmo Eiropas kvantu datoru mitināšanas nolīgumu parakstīšanu ar Itāliju, Poliju, Spāniju, Franciju, Vāciju un Čehiju.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Kvantu

Lai atraisītu kvantu pārveidojošo spēku, ES būtu jāizstrādā stabils rūpnieciskais pamats, kas balstītos uz tās izcilības tradīcijām kvantu pētniecībā.

Skatīt arī