Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Publikācija

Mērķorientēta apspriešana par nosacījumiem attiecībā uz atlīdzību trešo valstu (ārpus ES) mūzikas izpildītājiem un ierakstu producentiem par ES atskaņoto mūziku

Šī apspriešana ir vērsta uz mūzikas nozares ieinteresētajām personām par atlīdzības tiesībām ES.

Targeted consultation on the conditions for the remuneration of music performers and record producers from third (non-EU) countries for recorded music played in the EU

©Gettyimages

ATJAUNINĀTS: jaunais termiņš ir 2023. gada 19. novembris

Šīs mērķorientētās apspriešanas mērķis ir apkopot atsauksmes no ieinteresētajām personām un dalībvalstīm par vienotas taisnīgas atlīdzības tiesību piemērošanu saskaņā ar 8. panta 2. punktu Direktīvā 2006/115/EK par nomas un patapinājuma tiesībām dažādās dalībvalstīs. Tā mērķis ir arī apkopot informāciju un pierādījumus par Eiropas Savienības Tiesas sprieduma lietā C-265/19 ( “RAAP spriedums”) sekām, kā arī atsauksmes par tiesību akta priekšlikuma iespējamo ietekmi. 2022. gada jūlijā publicētajā uzaicinājumā iesniegtpierādījumus Komisija norādīja, ka tā apsver iniciatīvu, kuras mērķis ir ieviest materiālu savstarpīgumu attiecībā uz atlīdzību trešo valstu izpildītājiem un fonogrammu producentiem.

Kas var piedalīties?

Šī apspriešana ir īpaši paredzēta mūzikas ierakstu nozares ieinteresētajām personām, piemēram, mūzikas izpildītājiem, ierakstu producentiem, citiem mūzikas ierakstu nozares vērtības ķēdes dalībniekiem, tostarp mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, un mūzikas ierakstu komerciālajiem lietotājiem, piemēram, televīzijas un radio raidorganizācijām, sabiedriskām vietām, piemēram, bāriem, restorāniem, klubiem un viesnīcām vai to nozares organizācijām.

Apspriešana noslēdzās 2023. gada 19. novembrī. Mērķorientētā apspriešana ir pieejama ES aptaujā angļu, franču un vācu valodā. Jūs varat atbildēt jebkurā no ES oficiālajām valodām.

Mērķorientētās apspriešanas atbilžu kopsavilkums

Kopsavilkuma ziņojumā sniegts pārskats par ieinteresēto personu iesniegtajām atbildēm.

Kopsavilkuma ziņojums (.pdf)

Vairāk informācijas

Uzaicinājums iesniegt pierādījumus

Pētījums par fonogrammu izpildītāju un producentu vienreizējo taisnīgas atlīdzības tiesību starptautisko dimensiju un to ietekmi uz Eiropas radošo nozari