Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

Galamērķis Zeme: Zemes digitālais dvīnis zaļākas politikas atbalstam zaļākai nākotnei

Tagad var reģistrēties mūsu pasākumam “Galamērķis Zeme”, kas notiks Apvienoto Nāciju Organizācijas 2022. gada Klimata pārmaiņu konferencē (COP27).

Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (DG CONNECT) COP27 rīko pasākumu par pamatiniciatīvu “Galamērķis Zeme”.

CONNECT ĢD iepazīstinās tiešsaistes auditoriju ar galamērķi Zemi virtuālā pasākumā ANO Klimata pārmaiņu konferencē ceturtdien, 10. novembrī, plkst. 11.00 (GMT+ 2).

Sesijā piedalīsies runātāji no organizācijām, kas piedalās iniciatīvā, tostarp: 

Galamērķis Zeme ir ļoti svarīgs, lai mums palīdzētu paredzēt gan dabas katastrofas, gan cilvēka radīto kaitējumu videi un to turpmāko ietekmi uz Eiropu un pasauli. Tā mērķis ir izstrādāt ļoti precīzu Zemes digitālo modeli — jeb digitālo dvīņu —, lai uzraudzītu un prognozētu vides pārmaiņas un to ietekmi uz cilvēku dzīvi.  

Tādējādi tas veicinās mūsu centienus sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un ES zaļā kursa mērķus.  

Šī sesija dalībniekiem sniegs ieskatu par to, kā Eiropas jaunā digitālā, datu un augstas veiktspējas datošanas infrastruktūra virzīs “Galamērķa Zeme” digitālos dvīņus un kā mēs to varam izmantot, lai paātrinātu zaļo un digitālo pārkārtošanos.