Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Malta Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus digitalizācijai Maltā, aptverot tādus jautājumus kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Maltas karogs

2022. gada publikācijas

Grafisks pārskats par Maltu DESI, kurā parādīts vērtējums 6 ar vērtējumu 60,9

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

2017. gada Eiropas digitālā progresa ziņojums

EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskiem politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Maltas EDPR profils: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (MT)

EDPR telesakaru faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

2017. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

Malta ieņem 12. vietu DESI 2017. gadā. Maltas rādītāji pārsniedz ES vidējos rādītājus attiecībā uz platjoslas savienojamību, interneta izmantošanu iedzīvotāju vidū, digitālo tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos un digitālo publisko pakalpojumu sniegšanu. Malta ir Eiropas līdere ātrdarbīgas platjoslas (NGA) pārklājuma un e-pārvaldības pakalpojumu kvalitātes jomā. Maltas galvenais uzdevums ir uzlabot tās iedzīvotāju digitālās prasmes.

Desi profils Maltā: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN) vai lejupielādēt kopsavilkumu PDF (MT)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valstu profilu kā pdf (EN); kopsavilkums pdf (MT)

Lejupielādēt valsts galvenos rādītājus kā barošanas punktu prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) kā pdf (EN) (MT)

Lejupielādēt EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm raksturīgām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss — valstu sniegums digitalizācijas jomā

Šajos ziņojumos ir sniegti dati no ES valstīm tādās jomās kā cilvēkkapitāls, savienojamība, digitālo tehnoloģiju integrācija un digitālie sabiedriskie pakalpojumi.

Skatīt arī