Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Malta w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Znajdziesz tutaj najnowsze analizy i dane dotyczące cyfryzacji na Malcie, obejmujące takie tematy jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i wiele innych.

    flaga Malty

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Malty w DESI pokazujący ranking 6 z wynikiem 60,9

Publikacje na 2021 r.

Publikacje 2020

Publikacje 2019

Publikacje 2018

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych za 2017 r.

Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Malty: Pobierz plik PDF (EN) lub Pobierz PDF (MT)

Arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR: Pobierz plik PDF (EN)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2017

Malta zajmuje 12. miejsce w DESI 2017. Malta osiąga wyniki powyżej średniej UE w zakresie łączności szerokopasmowej, korzystania z internetu przez obywateli, korzystania z technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa oraz świadczenia cyfrowych usług publicznych. Malta jest europejskim liderem w zakresie dostępu do szybkich łączy szerokopasmowych (NGA) i jakości usług administracji elektronicznej. Głównym wyzwaniem Malty jest zwiększenie umiejętności cyfrowych ludności.

Profil DESI z Malta: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (MT)

Publikacje 2016

Pobierz profil kraju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w formacie pdf (EN); podsumowanie pdf (MT)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentacja punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe w sprawie europejskiego sprawozdania z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych (EDPR*) w formacie pdf (EN) (MT)

Pobierz arkusze informacyjne EDPR w formacie pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wyniki państw w zakresie cyfryzacji

Sprawozdania te przedstawiają dane z krajów UE w takich dziedzinach jak kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowych i cyfrowych usług publicznych.

Zobacz też