Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Malta w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Znajdziesz tutaj najnowsze analizy i dane na potrzeby cyfryzacji na Malcie, obejmujące takie tematy, jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i inne.

    flaga Malty

Od 2014 r. Komisja Europejska monitoruje postępy cyfrowe państw członkowskich za pomocą sprawozdań z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Począwszy od 2023 r., zgodnie z programem polityki cyfrowej na 2030 r., DESI jest obecnie włączany do sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady i wykorzystywany do monitorowania postępów w realizacji celów cyfrowych. Można również odnieść się do raportów krajowych.

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Malty w DESI pokazujący ranking 6 z wynikiem 60,9

Publikacje z 2021 r.

Publikacje z 2020 r.

Publikacje z 2019 r.

Publikacje z 2018 r.

Sprawozdanie z postępów w dziedzinie cyfrowej Europy w 2017 r.

W sprawozdaniu EDPR połączono dane ilościowe z DESI (wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) ze spostrzeżeniami politycznymi dotyczącymi poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione przez każde państwo członkowskie w zakresie cyfryzacji i zapewnia istotną pętlę informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Malty: Pobierz PDF (PL) lub Pobierz PDF (MT)

Arkusze informacyjne EDPR dotyczące telekomunikacji: Pobierz PDF (PL)

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2017

Malta zajmuje 12. miejsce w DESI 2017. Malta osiąga wyniki powyżej średniej UE w zakresie łączności szerokopasmowej, korzystania z internetu przez obywateli, korzystania z technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa i świadczenia cyfrowych usług publicznych. Malta jest europejskim liderem w zakresie zasięgu szybkich łączy szerokopasmowych (NGA) i jakości usług administracji elektronicznej. Głównym wyzwaniem dla Malty jest zwiększenie umiejętności cyfrowych ludności.

DESI profil z Malta: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (MT)

Publikacje z 2016 r.

Pobierz profil kraju indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) jako pdf (EN); streszczenie pdf (MT)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentację punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe dotyczące europejskiego cyfrowego postępu prac (EDPR*) jako pdf (EN) (MT)

Pobierz arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR jako pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dane ilościowe z DESI (wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z informacjami politycznymi dotyczącymi poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione przez każde państwo członkowskie w zakresie cyfryzacji i zapewnia istotną pętlę informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wyniki państw w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach krajowych dotyczących cyfrowej dekady na 2023 r. przedstawiono, w jaki sposób każde państwo członkowskie postępuje w odniesieniu do punktów kardynalnych cyfrowej dekady: Umiejętności cyfrowe, infrastruktura cyfrowa, cyfryzacja przedsiębiorstw i cyfryzacja usług...

Zobacz też